پریدن از روی نوار فرمان ها
پیوند به محتوای اصلی
SiteMap
RSS
جستجو
BlindEdition
English
09602

بخش دسترسی سریع

  
پاسخ
نحوه استفاده از تلفنبانك بانك صادرات چگونه است؟
شماره تلفن 09602 کلید 1
خدمات قابل ارائه تلفن بانك چه مواردي مي باشد؟
الف) از طریق شماره کارت و رمز دوم کارت         
1) موجودی حساب   
2) سه گردش آخر حساب    
3) دریافت صورتحساب از طریق نمابر   
4) ----     
5) اعلام مفقودی کارت    
6) شنیدن رمز حساب    
7) پرداخت اقساط  تسهیلات خود وسایرین در بانک صادرات
8) دریافت لیست شماره حسابهای خود
ب) از طریق شماره حساب و رمز حساب
1)  موجودی حساب
2)  سه گردش آخر حساب
3) دریافت صورتحساب از طریق نمابر
4) تغییر رمز حساب
5)       -----
6) انتقال وجه حساب به حساب
7)پرداخت اقساط تسهیلات خود و سایرین در بانک صادرات
8) دریافت لیست شماره کارت های خود
9) دریافت شماره مشتری
(در ضمن از طریق کلید 7 سامانه 09602 نیز کارت مسدود خواهد شد.)
 نحوه دريافت رمز حساب از طريق سامانه تلفنبانك :
کلید 1 ، درج شماره کارت، درج رمز دوم کارت ، پس از اعلام موجودی ، انتخاب کلید 6 وشنیدن رمز حساب
( لازم به ذکر است  پس از هربار انتخاب گزینه فوق رمز جدیدی ارائه می شود.)
 نحوه انتقال حساب از طريق سامانه تلفنبانك : 
انتقال حساب به حساب از طریق این سامانه فقط بین حسابهای خود شخص با شماره تعریف مشتری یکسان امکانپذیر می باشد .
نحوه انجام کار: ورود به گزینه تلفنبانک با شماره حساب  ورمز حساب ، انتخاب کلید 6
آيا پرداخت اقساط تسهيلات از طريق سامانه تلفنبانك ميسر مي باشد؟
بله در حال حاضر پرداخت همه تسهیلات  برای خود و سایرین از طریق تلفنبانک امکان پذیر می باشد.(بجز عقد مرابحه که در دست پیگیری می باشد.)
 نحوه دريافت صورتحساب از طريق تلفنبانك به چه صورت مي باشد و حداكثر چند گردش ارائه مي دهد؟
کلید 1 و سپس کلید 3، تا 45 روز 100 تراکنش
آیا دریافت شارژ تلفن همراه از این طریق میسر می باشد؟
بله امکان خرید شارژمستقیم مقدور می باشد.(کلید 3 سامانه فوق)
نحوه مسدودی کارت از طریق تلفنبانک به چه صورت می باشد؟
این خدمت فقط برای دارندگان کارت است و از طریق انتخاب کلید 1 و بعد 5 می باشد. لازم به ذکر است در صورت پیدا شدن کارت می بایست به شعبه مراجعه و نسبت به رفع مسدودی کارت اقدام نمود.
(در ضمن از طریق کلید 7 سامانه 09602 نیز کارت مسدود خواهد شد.)
دريافت رمز دوم كارت به چند طريق امكان پذير مي باشد؟
الف: ـ مراجعه به دستگاه خود پرداز بانك صادرات ايران
        ـ انتخاب گزينه عمليات رمز
        ـ‌ انتخاب گزينه تخصيص يا تغيير رمز دوم كارت
ب : ـ از طريق بانكداري اينترنتي منوي كارت گزينه تغيير يا تخصيص رمز دوم كارت
نحوه دريافت رمز حساب به چند روش امكان پذير است؟
به سه روش مي توان نسبت به دريافت رمز حساب اقدام نمود.
روش اول : ورود به تلفنبانك با استفاده از شماره كارت و رمز دوم كارت ، پس از شنيدن مانده ، كليد 6 جهت دريافت رمز حساب  مي باشد.
روش دوم: ورود به نرم افزار همراه بانك ، استفاده از گزينه مديريت حساب و سپس دريافت رمز حساب
روش سوم: مراجعه به شعبه افتتاح كننده حساب و دريافت رمز حساب براي افرادي كه فاقد سپهركارت مي باشند.
درخصوص نحوه مسدودي كارت از طريق تلفنبانك؟
الف ) از طريق كليد يك تلفنبانك با وارد كردن شماره كارت و رمز دوم سپس انتخاب كليد 5
ب) از طريق كليد 7 سامانه 09602 با وارد كردن شماره كارت و رمز اول يا رمز دوم كارت