پریدن از روی نوار فرمان ها
پیوند به محتوای اصلی
SiteMap
RSS
جستجو
BlindEdition
English
09602
Instargarm
Telegram

بخش دسترسی سریع

 
مدیرعامل و هیئت مدیره
مدیرعامل
حجت اله صیدی
تلفن :
88307822
نمابر :
88306095
پست الکترونیک :
saydi[@]bsi.ir
رئیس هیأت مدیره
پرویز مقدسی
تلفن :
88307818
نمابر :
88834820
پست الکترونیک :
--
نائب رئیس هیأت مدیره
غلام سوری
تلفن :
88307824
نمابر :
88832752
پست الکترونیک :
Gh.souri[@]bsi.ir
عضو هیأت مدیره بانک
مجتبی لشکر بلوکی
تلفن :
88307818
نمابر :
88834820
پست الکترونیک :
Lashkarbolouki[@]bsi.ir
عضو هیأت مدیره بانک
رضا صدیق
تلفن :
88836018
نمابر :
88836759
پست الکترونیک :
--