پریدن از روی نوار فرمان ها
پیوند به محتوای اصلی
جستجو

بخش دسترسی سریع

 
سوئيفت
سوئيفت
تعریف

​انجمن ارتباط مالي بين بانکي است که مرکز آن درکشور بلژيک مي باشد و مؤسسات مالی در سراسر جهان از اين سيستم جهت تبادل اطلاعات مالی محرمانه خود استفاده می نمايند .

هدف

​​​​​ارائه خدمات بهتر به مشتريان و تسهيل در امر مبادلات تجاري با سرعت و امکانات بيشتر و دسترسی مستقيم به سامانه های بانکی و کارگزاران مربوط را در سراسرجهان با سرعت بسيار بالا ممکن می سازد و امکان انجام عمليات حسابداری مربوط را به ياری پيام های استاندارد با همان سرعت فراهم مي آورد .

​شرایط و ضوابط
​برخی از زمينه های فعاليت خدمات شبکه سوئيفت ، شامل حواله های بانکی ، پرداخت ها ، صورتحسابهای بانکی ،  معاملات و تبديل  ارز ،بروات وصولی ، اعتبارت اسنادی ،  معاملات سهام بين بانکها ، گزارش مالی حسابها و صورت حسابها ميباشد .
علاوه بر پيامهای عمليات بانکی ، شبکه سوئيفت ، اخبار و اطلاعات ديگری را نيز در اختيار اعضاء مي گذارد .مثلا با استفاده از اين  شبکه ميتوان از خبر ادغام بانکها يا تغيير در عملکردهای سيستم آنها مطلع شد. همچنين در صورت سرقت اسناد يک بانک، مشخصات اسناد مسروقه فورا از طريق شبکه سوئيفت به سراسر جهان اطلاع داده می شود . چنين تحولاتی به صورت بخشنامه از طريق سامانه سوئيفت به تمام بانکها مخابره می شود . هر بانک عضو سوئيفت به ساير شعبه های خود در سراسر دنيا وهمچنين با تک تک بانکها ی ديگری که عضوشبکه سوئيفت هستند، دسترسی راحت ومستقيم شبانه روزی دارد.
مدارک مورد نياز​

​-------------------

فرآيند ارائه سرويس​
​سيستم سوئيفت جهت ارسال و دريافت هرگونه پيام ارزی در بين واحدهای ارزی بانکهای داخل کشور و بانکهای خارج از کشور مورد استفاده قرار می‌گيرد. در حال حاضر تمام بانکهای داخلی ايران از طريق خطوط Leased و يا ماهواره به يک مرکز به نام SAP در بانک مرکزی متصل گرديده و از طريق سيستم ماهواره‌ای پيامها را برای بانکهای مورد نظر ارسال می‌نمايند. 
در مراسلات بانکی که ازطريق سوئيفت انجام می گيرند ، امنيت بالايی تضمين می شود . سامانه ايمنی سوئيفت دارای چند مرحله فيزيکی ، تکنيکی و پردازشی است . از اين رو راه استفاده غير مجاز درآن بسته شده و ا ز ورود  هر گونه پيام بانکی غير مجاز به داخل سامانه جلوگيری می شود .
تمامي پيامها به صورت کد ارسال ودريافت می شوند بدين صورت که ، وقتی پيام بانکی ازمبدا مخابره می شود ، بين راه و قبل از انکه به مقصد برسد ، شکل آن از حالت اوليه خارج ميشود و به ترکيب نا مانوسی درمي آيد که برای شخص   ثا لث قابل خواندن وتشخيص نيست . پيام به محض رسيدن به مقصد ،دوباره به حالت اول برمی گردد لذا هيچ کس قادر به دستکاري پيام نخواهد بود .
توضيحات تکميلي​
​شبکه سوئيفت ، احتمال اشتباه در پيامهای بانکی را کاهش می دهد در نتيجه احتمال پرداخت های مضاعف به حداقل رسيده وامکان مخدوش يا گم شدن پيام از بين ميرود. پيامهای بانکی سوئيفت ،که دارای استانداردهای خاص خود است، به طورخودکار مخابره می شوند . تمامی اعضاي درون شبکه از زبانی يگانه واستاندارد بهره ميگيرند که سبب افزايش دقت وسرعت ميشود .  اين شبکه بطورشبانه روزی کار ميکند واز نظر زمانی محدوديتی ندارد .
عمليات بانکی بين المللی ازطريق سوئيفت به سرعت اجرا می شود و ارسال هرپيام بيش ازچند ثانيه طول نمی کشد . از آنجا که امورمربوط به تاييد ، تشخيص و اعتبارپيام با روشهای کنترل انجام نمی شود ، عمليات بانکی سريع و بدون نياز به تاييد اضافی صورت می گيرد . به علاوه شبکه ، رمز را به طورخود کنترل شناسايی می کند که اين نيز به سرعت عمليات می افزايد .