صدور تاییدیه حساب بانک صادرات ایران

خدمات ارزی
 

 صدور تاييديه حساب

 
​عنوان صدور تاييديه حساب​
​تعریف ​اين تائيديه براي کليه متقاضيان حقيقي يا حقوقي که داراي حساب ارزي يا ريالي در يکي از شعب اين بانک مي باشند جهت ارائه به سفارت خانه هاي کشورهاي خارجي و وزارت امور خارجه ايران براي دريافت ويزا صادر مي گردد.
​هدف ​رضايت مشتريان و ارائه صورت مالي مشتريان به در خواست آنها 
​شرایط و ضوابط
​داشتن حساب ارزي يا ريالي در يکي از شعب بانک صادرات ايران.
​مدارک مورد نیاز
​گذرنامه معتبر.
چنانچه حساب ارزي يا ريالي در شعبه به صورت مشترک باشد مدارک در خصوص کليه صاحبان حساب مورد نياز است.
​کارمزدها و هزينه ها بابت صدور تائيديه مانده حساب هاي ارزي يا ريالي از طريق مراجعه حضوري صاحب حساب به اداره کل خارجه و يا از طريق فاکس مطابق مبلغ ٣٠٠٠٠ ریال به زبان فارسي و مبلغ ٥٠٠٠٠ ریال به زبان لاتين دريافت مي شود .
​فرايند ارائه سرويس ​مراحل انجام کار:
مراجعه مشتری به شعبه ای که در آن حساب ارزی يا ريالی دارد و ارائه درخواست تاييد مانده حساب ريالی يا ارزی.
تهيه نامه توسط شعبه و ارائه به مشتری جهت تحويل به سفارت خانه و يا وزارت امور خارجه.
​توضيحات تکمیلی ​ارائه اين خدمات بلافاصله پس از درخواست مشتری صورت می پذيرد.