پریدن از روی نوار فرمان ها
پیوند به محتوای اصلی
جستجو

بخش دسترسی سریع

 
اطلاعات تماس با مدیران و ادارات کل
برج سپهر: خیابان سمیه بین خیابانهای شهید مفتح و بهار
ساختمان جمهوری: خیابان جمهوری اسلامی مقابل ساختمان آلومینیوم طبقات فوقانی  شعبه جمهوری اسلامی بانك صادرات
ساختمان طالقانی: تقاطع خیابان طالقانی و ولیعصر(عج) جنب بیمارستان تخصصی کودکان ساختمان معاونت توسعه نیروی انسانی بانک صادرات ایران
  
  
  
  
  
مديرعاملآقای سیاوش زراعتی88307822برج سپهرطبقه2288306095
قائم مقام مدیرعامل و نایب رئیس هیأت مدیرهآقای حمید تهرانفر88836018برج سپهر طبقه2388836759
عضو هیأت مدیرهآقای مجتبی لشکر بلوکی88307818برج سپهرطبقه2388834820
رئیس هیأت مدیرهآقای غلام سوری88826696برج سپهرطبقه2388306095
معاونت اعتباراتآقاي امیر یوسفیان88833802برج سپهرطبقه2488308950
معاونت بين الملل88834792برج سپهرطبقه2188839546
معاونت مالیآقای شاهین صالح محمدزاده84764080برج سپهرطبقه2488836580
معاونت برنامه ريزی و سرمايه های انسانيآقای رضا صدیق84764210برج سپهرطبقه2484764210
بازرس ویژه مدیرعاملآقای محمد تقوی نژاد84764130برج سهر طبقه 5
مديرعامل کانون بازنشستگانآقاي محمد باقری شکوه66419678ساختمان طالقاني66949452
مشاور مدیر عامل و مدير امور حراست و حفاظتآقای حسن فراهانی84762003برج سپهرطبقه2588833603
سرپرست معاونت شعب و بازاریابی و مدیرامور حقوقیآقای علی حاجی پور 88833907برج سپهرطبقه2288306095
مدیر امور بین المللآقای سیاوش فتحی هفشجانی8883479288839546
مدیر امور بازرسي و نظارتآقای احمد بهشتی88832504برج سپهرطبقه1188839537
مدیر امور خدمات و پشتیبانیآقای محمد حسینی کناروئی88832810برج سپهرطبقه2488832411
مدیر امور فناوري اطلاعاتآقاي مجتبی عزیزیان66729589ساختمان جمهوري66729302
مدیر امور سرمایه های انسانیآقای حسین مردانی66951104ساختمان طالقانی66955590
مدیر امور شعب جنوب کشورآقای سید کاظم مرتضوی اسکویی88835872برج سپهرطبقه1888839537
مدیر امور شعب تهرانآقاي مصطفی رحیمی شهواری88835872برج سپهرطبقه1888835850
رئیس اداره کل روابط عموميآقای حمیدرضا رهبر88836379برج سپهرطبقه7   88839534
رئیس اداره کل حوزه مديريتآقای سعید حق پرست88833907برج سپهرطبقه2288306095
رئيس اداره کل حراستآقای منوچهر جلالی اصل84763004برج سپهرطبقه2588832757
رئيس اداره کل حفاظت فیزیکیآقای اسماعیل غلامی88835474برج سپهرطبقه288835472
رئیس اداره کل حفاظت فناوری اطلاعاتخانم ونکی84764190برج سپهرطبقه2588832406
سرپرست اداره کل بازاريابي و خدمات مشتريانآقای عباس خرازی افرا88832151برج سپهرطبقه1888315853
رئيس اداره کل مبارزه با پولشویی و مديريت ريسک و تطبیق-88835723برج سپهرطبقه688835726
رئيس اداره کل خزانه داریآقای عباس محمودی88836456برج سپهرطبقه388836736
رئیس اداره کل حسابگريکریم اله نجاری66750091ساختمان جمهوري66716070
اداره کل حسابداری مالی88836140برج سپهر طبقه 1288833804
رئیس اداره کل آمار و حسابداري مديريتآقای غلامرضا مهدی88820716برج سپهرطبقه1388839531
رئيس اداره کل تدارکاتآقای رسول قربانی88832501برج سپهرطبقه488836374
رئيس اداره کل امور مهندسی و ساختمانآقای بهرام عضدی88821702برج سپهرطبقه588866914
رئیس اداره کل سازمان و روشهاآقای علیرضا ترابیان888309420برج سپهرطبقه888833004
رئیس اداره کل تحقيقات و برنامه ريزيآقاي غلامرضا طالبیان88309420برج سپهرطبقه888823624
رئيس اداره کل انفورماتيکآقای سید جعفر صدری66704040ساختمان جمهوري66726116
رئيس اداره کل خدمات نوين بانکيآقای امیرحسین آقامحمدی66705085ساختمان جمهوري66726228
رئيس اداره کل حقوقیمحمد عیسی یکتا عربانی88839538برج سپهرطبقه988833160
رئیس اداره کل دعاویآقای علی رضایی84762865برج سپهرطبقه2788308135
رئیس اداره کل پيگيري و وصول مطالباتآقاي حسین سلامتیان88833151برج سپهرطبقه1088833154
رئيس اداره کل امور کارکنانآقای سیدعلیرضا موسوی66958790ساختمان طالقاني66952842
رئيس اداره کل رفاهآقاي مهدی امینیان66966003ساختمان طالقاني66952836
رئيس اداره کل آموزشآقای نادر آزاد یگانه66419691ساختمان طالقاني66413133
رئيس اداره کل اعتباراتآقای عبداله قیاسی88308950برج سپهرطبقه1688835468
رئیس اداره کل بررسي طرحها و سرمایه گذاریهاآقای مجيد فياضي88839544برج سپهرطبقه1588839542
رئیس اداره کل نظارت برطرحها و سرمایه گذاریهاآقاي سينا رزاقي88820274برج سپهرطبقه1788305478
رئيس اداره کل سرمايه گذاري و امور شرکتهاآقای بهروز اعتمادی88844859برج سپهرطبقه688860502
رئيس اداره کل خارجهآقای حمیدرضا خلج زاده88302699برج سپهرطبقه2188835628
رئيس اداره کل عملیات ارزی-88836905برج سپهرطبقه1988836909
فرمانده حوزه مقاومت بسیج بانک صادرات ایرانآقاي رضا صدیق88832810برج سپهرطبقه2488832411
مسئول اتحاديه انجمنهاي اسلامي بانک صادرات ایرانآقاي محمد کریم عالم باقري88832810برج سپهرطبقه2488832810
دبير اتحادیه انجمن های اسلامي بانک صادرات ایرانآقاي حمداله عظيمي ماسوله84764157برج سپهرطبقه1488828586