مدیریت شعب بانک صادرات ایران در استان ها

خدمات ارزی
 

 مدیریت شعب استانها

 
  
  
  
  
  
  
  
  
آذربايجان شرقيآقای مرتضعلی فتحعلیزاده3329339033303744    3330382233292800دروازه تهران- روبروی هتل مرمر-برج سپهر شهریار3329338941
آذربايجان غربيآقای شاپور صالحی پور334880143348801133488015خیابان کاشانی-برج سپهر آذربایجان3348801644
اصفهانآقای ولی محمد ربیعی فرادنبه36688041-23668804336688041-2ميدان آزادي ابتداي خ سعادت آباد3668804431
ايلامآقای جهانبخش  بابایی3333331633330602-3333064033333316-33339002ميدان سعدي اداره مركزي3333811484
بوشهرآقای محسن شهابی3334333933343336-3334333433343361خ امام خميني نبش خ فردوسي برج خليج فارس3332455977
كهكيلويه وبويراحمدآقای منصور نقيبی33223706 -3323135833223706 -3323135833222529ياسوج خ جمهوري اسلامي3322210774
چهارمحال وبختياريآقای امین ترابی گل سفیدی33335258-3333525933335258-933335258-9ميدان شهدا3333545238
خراسان رضويآقای محمدحسین زارعی376649053766490537664913مشهد خ امام خميني جنب اداره پست ناحيه 33766493351
خوزستانآقای مرتضی رهنودی3222801032220083-3222800132921490خ آزادگان نبش خ امام خميني3222207161
زنجانآقای عبدالرضا خدادی33338036-733360825-333373013338036-7بلوار آزادي3333803524
سمنانآقای علی رستمی چراتی3332478533321135-3332046433324785ميدان سعدي ساختمان مركزي3332826323
سيستان وبلوچستانآقای سهراب ناروئی33222041-233264056-3323545433222041بلوار شهيد مطهري م آزادي روبروي هتل استقلال3322204054
فارسآقای اصغر عباسپور32334092-33234331132334092-3چهارراه زند روبروي خ رودكي3233409471
كردستانآقای کامبیز لهونی نژاد3328622233286223-3324165333286222ميدان آزادي3328622187
كرمانآقای مهدی میری جهرمی32443702-43246140632443702-4ميدان آزادي بلوار جمهوري برج قائم3244370134
كرمانشاهآقای بهزاد قهرمانی382309503823416738230951بلوار شهيد بهشتي 4 راه بسيج3823109183
گيلانآقای سید علی مکرمی33324300-333242003333421733324200ميدان فرهنگ3332521013
لرستانآقای کیوان بزرگی332009413320092533200941خرم آباد ميدان امام خميني33200916-3321133561
مازندرانآقای علی حسینی33369201-2-333366730-3336990833369201-3ميدان امام3336385111
مركزيآقای نورالدین حکیمی نژاد33677311-233677327-833677317كوي مصطفي خميني م قدس ابتداي بلوار فاطميه3367731586
هرمزگان336831163368310933672204گلشهر بلوار امام خميني چهارراه رسالت3361014776
همدانآقای محمود خدامرادی32522061-23253007232522061ابتداي خ شريعتي3252206381
يزدآقای علیرضا افکار3525443335230957-3523970835227600بلوار جمهوري اسلامي ساختمان مركزي3525421135
اردبيلآقای حمیدرضا مقدم زهرا33240024-533240024-533240024-5ميدان ورزش3324060545
قزوينآقای ابوالفتح سامان‌پور333307643334149633330764چهارراه پادگان3333384128
قمآقای غلامرضا صيفوري663051136600027-836630511-36611408ميدان امام خميني3660902225
گلستانآقای محمدرضا کریم3223271532228511-3222859432264250گرگان ميدان وحدت3223271417
خراسان شماليآقای علی طائی322387803222800832238782بجنورد خ طالقاني غربي پ11003222437658
خراسان جنوبيآقای محمدعلی اسماعیل زاده322147143221467032214715بيرجند 20 متري اول غربي مدرس3221484056
البرزآقای محمدرضا صیادی3440426634418824-3441005134418824کرج چهار راه طالقاني3441882426