پریدن از روی نوار فرمان ها
پیوند به محتوای اصلی
SiteMap
RSS
جستجو
BlindEdition
English
09602
Instargarm
Telegram

بخش دسترسی سریع

 
خدمات بین بانکی شعب
خدمات بين بانكي شعب (انتقال وجه)
رديف عنوان مبلغ (ريال) کارمزد مشتري
غير شتابي (ريال) شتابي (ريال)
  1
 -  انتقال وجه با استفاده از كارت و از طريق پايانه شعب (Pinpad)
 بدون محدوديت  (‌غير شتابي)
 بدون کارمزد
 تا مبلغ ده ميليون ريال: پنج هزار ريال به ازاي هر ده ميليون
ريال اضافه دو هزار ريال به رقم فوق افزوده مي شود.
 حداکثر 150،000،000 ريال (شتابي)
  2
- دريافت موجودي كارت (Pinpad)
 -
بدون کارمزد
2،000
 
3
  - انتقال وجه بين بانکي از طريق سامانه پايا (دوره اي)
حداكثر 500،000،000 ريال
بدون کارمزد
بدون کارمزد
 
4
- انتقال وجه بين بانکي از طريق سامانه ساتنا (آني) *
حداقل 150،000،001 ريال
بدون کارمزد
 -
 
5
 - واريز وجه بين بانکي از طريق طرح خدمت به حساب مشتريان بانك هاي صنعت و معدن و توسعه صادرات *
 هر برگه فيش حداکثر 100،000،000 ريال
 -
10،000
 
6
- برداشت وجه بين بانکي از طريق طرح خدمت فقط از طريق چک
  * هر فقره چک بانک صنعت و معدن و توسعه صادرات
حداکثر 500،000،000
 -​
10،000