پریدن از روی نوار فرمان ها
پیوند به محتوای اصلی
SiteMap
RSS
جستجو
BlindEdition
English
09602
Instargarm
Telegram

بخش دسترسی سریع

 
سپهر کارت خانواده
سپهر کارت خانواده
تعریف

مجموعه‌ای از کارتهای نقدی است که بنا به درخواست سرپرست خانواده برای تک‌تک اعضای خانواده صادر می‌شود و در اين محصول هر يک از مشتريان بانک با افتتاح حساب متمرکز که بعنوان دارنده حساب اصلي در سيستم سپهر تعريف مي گردد، مي توانند به عنوان سرگروه يک زير گروه از ساير اعضاء (نظير خانواده خود) قرار گيرد. بطوريکه حداکثر مي‌توانند از هر يک از ابزارهاي پذيرش مجاز در شتاب تراکنش مالي يا غير مالي انجام دهند.

هدف

​مديريت نقدينگي خانواده توسط مشتريان آشنائي اعضا خانواده مشتريان با بانکداري و ابزارهاي الکترونيک

خدمات قابل ارائه

سپهر کارت خانواره قابليت انجام تراکنش در کليه دستگاههاي خودپرداز (ATM ) ، پايانه هاي فروش (pos)، تلفن بانک،Info kiosk (کيوســک اطلاع رساني) در بانک صــــادرات و شـــتاب را دارا ميباشد.

امکانات مورد نياز​ ​

داشتن حساب در سيستم متمرکز بانک صادرات (‌سپهر )

کارمزدها و هزينه ها​

صدور سپهر کارت مبلغ ٢٠٠٠٠ ريال هزينه دارد .

فرآيند ارائه سرويس

درخواست مشتري داراي شماره حساب در بانک صادرات از شعبه مبني بر دريافت سپهر کارت خانواده براي اعضا خانواده اش .

توضيحات تکميلي​

هر مشتري مي‌تواند به ازاي هر حساب حداکثر ٤ سپهر کارت خانواده درخواست نمايد. هر يک از اعضاي دارنده سپهر کارت خانواده صرفا مي تواند مانده سقف مجاز تراکنش مالي ماهانه و صورتحساب تراکنش هاي انجام شده توسط کارت خود را مشاهده نمايد. جهت افرادي که براي آنها سپهر کارت خانواده درخواست مي شود نياز به افتتاح حساب نمي‌باشد و فقط کافي است داراي تعريف مشتري حقيقي در سيستم سپهر باشند.