پریدن از روی نوار فرمان ها
پیوند به محتوای اصلی
SiteMap
RSS
جستجو
BlindEdition
English
09602
Instargarm
Telegram

بخش دسترسی سریع

1392/08/20
بانك صادرات ايران شش میلیون و ٣٧٠ هزار کارت هدیه صادر كرد
بانک صادرات ايران تا پايان نيمه اول آبان ماه سالجاري بيش از شش ميليون و ٣٧٠ هزار فقره کارت هديه صادر و در اختيار متقاضيان قرارداده است.
به گزارش روابط عمومي بانك صادرات ايران به منظور کاهش در استفاده از وجه نقد و ترويج فرهنگ بهرهمندي از پرداخت الکترونيکي و کاهش در هزينهها و خطرات استفاده از وجه نقد اين بانك  تا پايان نيمه اول آبان ماه سالجاري بيش از شش ميليون ٣٧٠  هزار فقره کارت هديه صادر و به مشتريان و متقاضيان ارايه نموده است.
کارتهاي هديه بانک صادرات ايران در کليه شعب و به مناسبتهاي مختلف (نظير ازدواج، تولد واعياد مذهبي، ملي و…) و مبالغ متفاوت براساس نياز و درخواست هموطنان صادر ميشوند.
گفتني است از مجموع کارتهاي صادره یک ميليون و ٢٧٠ هزار کارت هديه درتهران  و ٥ ميليون و ١٠٠ هزار كارت هديه را در استانها صادر و به متقاضيان تحويل شده است.