پریدن از روی نوار فرمان ها
پیوند به محتوای اصلی
SiteMap
RSS
جستجو
BlindEdition
English
09602
Instargarm
Telegram

بخش دسترسی سریع

1392/09/27
تسهیل امر بانکی با نهادینه شدن بانکداری الکترونیک
پرداخت 3 میلیون و 300 هزار قبض غیر حضوری در بانک صادرات ایران

مشتریان بانک صادرات ایران طی آبان ماه سال جاری تعداد 3 میلیون و 707 هزار قبض خدمات شهری خود را از طریق ابزارهای الکترونیکی این بانک پرداخت کرده اند.
بر همین اساس از مجموع کل قبوض پرداختی، تعداد 407 هزار فقره بصورت حضوری و تعداد 3 میلیون و 300 هزار فقره به صورت غیر حضوری پرداخت شده است.
شایان ذکر است بانک صادرات ایران با در اختیار داشتن بیش از 4020 دستگاه خودپرداز، 387 هزار دستگاه پایانه فروش و ارائه خدمات پرداخت قبوض از طریق همراه بانک، اینترنت بانک و تلفنبانک (09602) و با بیش از 6 دهه فعالیت در عرصه اقتصادی و اجتماعی و تعداد 50 میلیون حساب الکترونیکی به عنوان بزرگترین بانک خصوصی کشور از ظرفیت ها و توانمندی های بسزایی در تحقق اهداف بانکداری الکترونیک در کشور برخوردار است.