پریدن از روی نوار فرمان ها
پیوند به محتوای اصلی
SiteMap
RSS
جستجو
BlindEdition
English
09602
Instargarm
Telegram

بخش دسترسی سریع

1392/07/03
عضو هیأت مدیره بانک صادرات ایران : افزایش سرمایه بانک صادرات ایران قطعی است

ربيع زاده عضو هيأت مديره بانک
صادرات ايران در گفتگو با خبرنگاران افزايش سرمايه بانک را قطعي دانست و از
تحقق اين امر در آينده نزديک خبر داد .
به گزارش روابط عمومي بانک
صادرات ايران، ربيع زاده عضو هيأت مديره اين بانک در گفتگويي که با
خبرنگاران داشت گفت: مجوز افزايش سرمايه بانک صادرات ايران ظرف هفته آينده
از بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران اخذ و به سازمان بورس ارايه خواهد شد و
قطعاً بزودي شاهد افزايش سرمايه بانک صادرات ايران طبق مصوبه مجمع عمومي
اخير خواهيم بود.