پریدن از روی نوار فرمان ها
پیوند به محتوای اصلی
SiteMap
RSS
جستجو
BlindEdition
English
09602

بخش دسترسی سریع

1395/10/19
اعطاي لوح سپاس و تنديس ويژه طرح ملي «ايران، مرز پرگهر» به بانك صادرات ايران

لوح سپاس و تنديس ويژه يازدهمين دوره طرح ملي «ايران، مرز پرگهر» به زراعتي، مديرعامل بانك صادرات ايران، اهدا شد.

به گزارش روابط عمومي بانك صادرات ايران، در آيين اختتاميه يازدهمين دوره طرح ملي «ايران، مرز پرگهر» كه با حضور احمد مسجدجامعي نماينده شوراي اسلامي شهر تهران، پروفسور كردواني استاد دانشگاه و پدر كويرشناسي ايران، جهاني رئيس اداره كل روابطعمومي بانك صادرات ايران، رئيس جهاد دانشگاهي و جمعي از استادان و دانشجويان دانشگاه تهران برگزار و لوح سپاس و تنديس ويژه اين دوره به مديرعامل بانك صادرات ايران اهدا شد.

جهاني، با اشاره به حضور اين بانك در طرحهاي بزرگ دانشمحور خاطرنشان كرد: مدیر عامل بانك صادرات ايران به لحاظ مسئوليت اجتماعي بانک، حمايت از اين طرح مفید را به عنوان يك افتخار بزرگ پذيرفت. ايران اسلامي با داشتن نسل جوان به عنوان ظرفيت عظيم کشور كه در مسير پيشرفت و بالندگي حركت می كند، از این ثروت نهایت بهره وری را می برد و همانطور كه رهبر كبير انقلاب اسلامی امام خميني(ره) به تأسي از رسول گرامي اسلام، بر نسل جوان و طبقه متوسط جامعه در پیروزی انقلاب تكيه داشت ما نیز لازم است، از توانمنديهاي نسل جوان و دانشگاهي كشور براي رشد و پيشرفت ایران بیش از هر نهادی بهره ببریم.

در پايان اين مراسم، لوح تقدير و تنديس ويژه طرح ملي «ايران مرز پرگهر» به بانك صادرات ايران به عنوان پشتیبان و حامی برگزاري اين طرح ملي اعطا شد. 

در بخشي از اين لوح تقدير  خطاب به زراعتي، مديرعامل بانك صادرات ايران، آمده است: «اعتلاي فرهنگ و تمدن ايران و شكوفايي دانش و انديشه، همواره رسالت دلبستگان تمدن ديرينه ايران اسلامي بوده است. پژوهندگان اين سرزمين از سرآغاز تاريخ مشرق زمين تا امروز در پرتو ايمان و اعتقاد موجب سرافرازي و مباهات ملل آزاده جهان بودهاند. 

بيگمان كوششهاي گسترده، بديع و مؤثر جنابعالي در شناسايي و شناساندن «مرز پرگهر ايران» كوششي شايان تقدير براي حفظ ميراث فرهنگي اين سرزمين و آشناسازي دانشجويان با دستاوردهاي فناورانه و علمي انقلاب شكوهمند اسلامي بوده است. اينك همزمان با اختتاميه يازدهمين دوره طرح ملي «ايران، مرز پرگهر» با اهداي لوح سپاس از كوششهاي ارزشمند جنابعالي قدرداني ميشود. توفيق روزافزون شما را در عرصههاي زندگي و خدمت به فرهنگ و تمدن ايران و اسلام از خداوند متعال خواستاريم.»