خدمات ریالی
 

 چک بانکی بانک صادرات ايران

 
​عنوان چک بانکی بانک صادرات ایران​
​تعریف چكي است كه طبق درخواست مشتري و پس از تأمين وجه از سوي وی توسط بانك به عهده خود بانك و با استفاده از شماره 13 رقمي سيستمي مخصوص صادر شده و وجه آن توسط بانك تضمين گردیده است.​
​هدف تسهيل نقل و انتقال وجوه ميان مشتريان و تسريع در امور آنان​
​خدمات قابل ارائه
جابجايي و انتقال وجه مشتريان بدون نياز به تبادل فيزيكي وجه نقد​
​امکانات مورد نياز تأمين وجه چك بانكي از سوي مشتري  از طریق حساب و یا وجه نقد، مدارك شناسايي معتبر ​
​کارمزدها و هزينه ها صدور چك بانكي          ٢٥/٠٠٠ ریال
ابطال چك بانكي           ١٤/٠٠٠ ریال
فقدان چك بانكي            ٢١٢/٠٠٠ ریال​
​فرايند ارائه سرويس دريافت چك بانكي: مشتري مي بايست به همراه كارت شناسايي به يكي از شعب اين بانك مراجعه و پس از تأمين وجه چك بانكي، تكميل فرم مربوطه (درخواست صدور چك رمزدار بين بانكي/بانكها) و پرداخت كارمزد آن چك مذكور را دريافت مي نمايد.
وصول چك بانكي: دارنده چك بانكي با داشتن كارت شناسايي و ظهر نويسي چك مي تواند در تمامي شعب بانك صادرات ايران اقدام به وصول آن نمايد.​
​توضيحات تکميلي ​در صورت مفقود شدن چك بانكي مشتري بايد مراتب را از طريق قانون پيگيري كرده و با گرفتن دستور مراجع قضايي در خصوص مفقودي آن به بانك مراجعه نموده و درخواست مسدودی چك را بنماید. 
چك بانكي به نام كسي صادر مي گردد كه متقاضي چك درخواست نموده است و صدور اين چكها در وجه حامل ممنوع مي باشد.