پریدن از روی نوار فرمان ها
پیوند به محتوای اصلی
جستجو

بخش دسترسی سریع

 
تسهیلات مضاربه
تسهیلات مضاربه
تعریف

قراردادی است که به موجب آن بانک عهده دار تامين سرمايه ( نقدي ) می گردد با قيد اينکه مشتري با آن تجارت کرده و در سود حاصله بانک را شريک نمايد .

هدف
ویژگی ها
موارد اعطاي تسهيلات
ضوابط اعطاي تسهيلات
مدارک مورد نیاز
کارمزدها و هزينه ها
مدت باز پرداخت
نحوه باز پرداخت

بصورت يکجا در سررسيد و يا در طول دوره قرارداد ماحصل فروش به حساب مضاربه وجوه دريافتی نزد بانک واريز می گردد .

نحوه بازپرداخت تسهيلات از طريق درگاهها

باز پرداخت و تسويه صرفا از باجه هاي شعبه واريز کننده بانک امکان پذير مي باشد .

وثائق
نحوه محاسبه سود يا کارمزد