حساب سپرده قرض الحسنه پس انداز بانک صادرات

خدمات ریالی
 

 حساب سپرده قرض الحسنه پس انداز

 
​عنوان ​سپرده قرض الحسنه پس انداز
تعریف​ سپرده اي است که دارنده آن وجوه خود را بدون قصد انتفاع و بمنظور اجر معنوي و انجام خدمات بانکي به بانک مي سپارد .​
هدف​ افزايش منابع بانک و مشارکت عمومي مردم در جهت گسترش سنت الهي قرض الحسنه​
ویژگی ها​
رابطه بانک و سپرده گذار رابطه داين و مديون است .
جزو سپرده هاي ارزان قيمت مي باشد و سودي به مشتري  تعلق نمي گيرد .
از امتيازات جذب سپرده ،اعطاي جايزه و دادن حق تقدم براي استفاده از تسهيلات قرض الحسنه مي باشد .​
کاربرد منابع​ در تسهيلات قرض الحسنه از جمله :  ازدواج ، درمان و...​
شرایط افتتاح حساب​
اشخاص حقيقي : حداقل سن ١٢ سال تمام و داراي اهليت قانوني باشد. اطفالی که دارای ١٢ سال تمام باشند، می توانند به نام خود حساب قرض الحسنه پس انداز افتتاح نمایند و حق برداشت با صاحب حساب و پس از رسیدن به سن ١٥ سال تمام از حساب خود برداشت نمایند.
اشخاص حقوقي : براي شرکتهایي که بطور رسمي به ثبت رسيده باشد، به غير از شهرداري ها و شرکتهاي دولتي .​
مدارک مورد نیاز​
اشخاص حقيقي : اصل و تصوير شناسنامه و کارت ملي .
اشخاص حقوقي : اصل و تصوير مدارک ثبتي و قانوني و هويتي اعم از اساسنامه ،‌شرکتنامه ، اظهار نامه ثبت شرکت و اصل و تصوير شناسنامه و کارت ملي مديران و صاحبان امضا شرکت .​
مراحل انجام افتتاح حساب​ مراجعه مشتري به شعب بانک ،‌ درخواست افتتاح حساب  و ارائه مدارک و تکميل فرمهاي مربوطه .​
متصدي انجام خدمت​ شعب بانک صادرات​
کارمزدها و هزينه ها​
افتتاح حساب هزينه ندارد .
برداشت از حساب غير از شعبه افتتاح کننده ٦٠٠٠ ریال کارمزد دارد .
صدور کارت مبلغ ٢٠٠٠٠ ریال کارمزد دارد​.
نحوه دسترسي به درگاهها​ دفترچه يا سپهر کارت ، اينترنت بانک ، پيامک بانک ، تلفن بانک ، دستگاه کارت خوان ، دستگاه خودپرداز ، همراه بانک​