پریدن از روی نوار فرمان ها
پیوند به محتوای اصلی
SiteMap
RSS
جستجو
BlindEdition
English
09602
Instargarm
Telegram

بخش دسترسی سریع

 
حساب سپرده قرض الحسنه پس انداز
سپرده قرض الحسنه پس انداز​
تعریف

سپرده اي است که دارنده آن وجوه خود را بدون قصد انتفاع و بمنظور اجر معنوي و انجام خدمات بانکي به بانک مي سپارد .​

هدف

افزايش منابع بانک و مشارکت عمومي مردم در جهت گسترش سنت الهي قرض الحسنه​

ویژگی ها
​کاربرد منابع
شرایط افتتاح حساب
مدارک مورد نیاز
مراحل انجام افتتاح حساب
​متصدي انجام خدمت
​کارمزدها و هزينه ها
​​نحوه دسترسي به درگاهها