حساب سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت بانک صادرات

 

 حساب سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت

 
​عنوان سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت​
تعریف​ سپرده اي است که بر اساس آن اشخاص حقيقي و حقوقي مي توانند سرمايه هاي خود را به قصد انتفاع ( سود ) به بانک مي سپارند و بانک با قبول وکالت از طرف صاحب حساب ، آن را در عمليات مجاز بانکي به کار مي گيرد و منافع حاصله را پس از وضع حق الوکاله در سررسيد به نسبت مدت و مبلغ سپرده طبق آيين نامه و دستورالعمل هاي بانکي پرداخت مي نمايد. ​
هدف​ افزايش منابع بانک از طريق منتفع کردن يا دادن سود به مشتري ​
ویژگی ها​
سپرده غير ديداري مي باشد. رابطه بانک و سپرده گذار ، رابطه وکيل و موکل است .
 حداقل مبلغ جهت افتتاح حساب ٥٠٠٠٠ ريال و براي تعلق سود ٢٠٠٠٠٠  ريال ميباشد.
سود بر مبناي کمترين مانده در هر روز محاسبه و به صورت ماهانه پرداخت ميگردد .
حداقل زمان لازم جهت تعلق سود براي اولين بار يک ماه از زمان افتتاح حساب مي باشد.
کاربرد منابع​ تسهيلات و طرح هاي سرمايه اي .​
شرايط افتتاح حساب​
اشخاص حقيقي : حداقل سن ١٢ سال تمام و داراي اهليت قانوني باشد.                     
اشخاص حقوقي : براي شرکتهایي که بطور رسمي به ثبت رسيده باشد، به غير از شهرداري ها و شرکت هاي دولتي ​
مدارک مورد نياز​
اشخاص حقيقي : اصل و تصوير شناسنامه و کارت ملي .
اشخاص حقوقي : اصل و تصوير مدارک ثبتي و قانوني و هويتي اعم از اساسنامه ،‌شرکتنامه ، اظهار نامه ثبت شرکت .​
مراحل انجام افتتاح حساب​ مراجعه مشتري به شعب بانک ،‌درخواست افتتاح حساب و ارائه مدارک و تکميل فرم هاي مربوطه .​
متصدي انجام خدمت​ شعب بانک صادرات​
کارمزدها و هزينه ها​
افتتاح حساب مبلغ  ١٠٠٠٠ ريال بابت هزينه تمبر مالياتي .
برداشت از حساب در شعب غير از شعبه افتتاحي مبلغ ٥٠٠٠ ريال کارمزد دريافت مي شود.
نحوه برداشت از حساب​ دفترچه يا سپهر کارت ​
نحوه دسترسي به درگاهها​ اينترنت بانک ، پيامک بانک ، تلفن بانک ، دستگاه کارت خوان ، دستگاه خودپرداز ، همراه بانک​
 ​
تمامی حقوق این پایگاه اطلاع رسانی محفوظ و متعلق به بانک صادرات ایران می باشد.
All right reserved. Copyright © 2014 by Bank Saderat Iran