پریدن از روی نوار فرمان ها
پیوند به محتوای اصلی
SiteMap
RSS
جستجو
BlindEdition
English
09602

بخش دسترسی سریع

 
طرح های مندرج در برنامه 5 ساله بانک
·اداره كل انفورماتیك
·تدوین طرح كلان فناوری اطلاعات
·امکان سنجی طراحی و پیاده‌سازی نظام جامع اطلاعاتی سرمایه‌های انسانی MIS
·اداره كل حراست
·تهیه و تنظیم طرح جامع پدافند غیر عامل بانك
·اداره كل حسابداری مالی
·توسعه زبان گزارش‌گری تجاری قابل توسعه (XBRL)
·اداره كل رفاه
·طراحی و استقرار نظام استانداردهای 18001
·طراحی نظام جبران خدمات مبتنی بر عملکرد (PBC)
·اداره كل مدیریت دانش
·طراحی نظام مستندسازی و نشر دانایی
·طراحی و استقرار نظام آموزش مبتنی بر شایستگی (CBT)
·طراحی و توسعه نظام آموزش از راه دور (Distance Learning)
·اداره كل مدیریت ریسك
·طراحی و استقرار مدیریت یكپارچه ریسك در بانك
·امور بازرسی، كنترل‌های داخلی و مبارزه با پولشویی
·طراحی سامانه پیگیری شكایات مشتریان بانک صادرات ایران (call center)
·اداره کل پیگیری و وصول مطالبات
·توسعه راهکارهای برون‌سپاری جذب معوقات به وکلا و مراکز تخصصی
·مركز تحقیقات، برنامه‌ریزی و تحول
·طراحی و استقرار نظام مدیریت عملكرد كاركنان (PBM)
·طرح ساماندهی مشاغل و پست‌های سازمانی
·توسعه نظام اعتبارسنجی مشتریان
·بررسی و تحلیل تخصیص بهینه منابع بانک
·تجزیه و تحلیل نظام‌مند علل انتظار بیش از حد مشتریان و ارائه راهکاری بهبود
·طراحی و استقرار سامانه پایش راهبردی بانك صادرات ایران
·توسعه روش‌های هوشمندی تجاری
·شناسایی راهكارهای جذب مشتریان خصوصی
·شناسایی راهكارهای جذب مشتریان شركتی
·بررسی راهکارهای افزایش وجوه اداره شده شرکت‌های بزرگ نزد بانک صادرات ایران
·بررسی راهکارهای افزایش پرداخت حقوق کارکنان شرکت‌ها نزد بانک صادرات ایران
·بررسی راهکارهای افزایش ارائه بن‌کارت به کارکنان شرکت‌ها
·شناسایی راهكارهای جذب مشتریان شخصی
·بررسی راهکارهای افزایش جذب منابع از محل صندوق‌های پس‌انداز
·بررسی راهکارهای افزایش جذب منابع از محل حساب‌های سپرده کوتاه‌مدت
·بررسی راهکارهای افزایش جذب منابع از محل حساب‌های جاری نخبگان
·بررسی راهکارهای افزایش جذب منابع از محل حساب‌های جاری سرمایه‌گذاری
·بررسی و تدوین برنامه‌های راهبردی حوزه سرمایه‌گذاری بانك (تهیه پرتفولیوی سرمایه گذاری) کوتاه ،میان و بلند مدت
·بازمهندسی فرآیندهای ارائه خدمات در سطح شعب بانك