پریدن از روی نوار فرمان ها
پیوند به محتوای اصلی
جستجو

بخش دسترسی سریع

 
طرح های مندرج در برنامه 5 ساله بانک
اداره كل انفورماتیك
 • تدوین طرح كلان فناوری اطلاعات
 • امکان سنجی طراحی و پیاده‌سازی نظام جامع اطلاعاتی سرمایه‌های انسانی MIS
اداره كل حراست
 • تهیه و تنظیم طرح جامع پدافند غیر عامل بانك
اداره كل حسابداری مالی
 • توسعه زبان گزارش‌گری تجاری قابل توسعه (XBRL)
اداره كل رفاه
 • طراحی و استقرار نظام استانداردهای 18001
 • طراحی نظام جبران خدمات مبتنی بر عملکرد (PBC)
اداره كل مدیریت دانش
 • طراحی نظام مستندسازی و نشر دانایی
 • طراحی و استقرار نظام آموزش مبتنی بر شایستگی (CBT)
 • طراحی و توسعه نظام آموزش از راه دور (Distance Learning)
اداره كل مدیریت ریسك
 • طراحی و استقرار مدیریت یكپارچه ریسك در بانك
امور بازرسی، كنترل‌های داخلی و مبارزه با پولشویی
 • طراحی سامانه پیگیری شكایات مشتریان بانک صادرات ایران (call center)
اداره کل پیگیری و وصول مطالبات
 • توسعه راهکارهای برون‌سپاری جذب معوقات به وکلا و مراکز تخصصی
مركز تحقیقات، برنامه‌ریزی و تحول
 • طراحی و استقرار نظام مدیریت عملكرد كاركنان (PBM)
 • طرح ساماندهی مشاغل و پست‌های سازمانی
 • توسعه نظام اعتبارسنجی مشتریان
 • بررسی و تحلیل تخصیص بهینه منابع بانک
 • تجزیه و تحلیل نظام‌مند علل انتظار بیش از حد مشتریان و ارائه راهکاری بهبود
 • طراحی و استقرار سامانه پایش راهبردی بانك صادرات ایران
 • توسعه روش‌های هوشمندی تجاری
 • شناسایی راهكارهای جذب مشتریان خصوصی
 • شناسایی راهكارهای جذب مشتریان شركتی
 • بررسی راهکارهای افزایش وجوه اداره شده شرکت‌های بزرگ نزد بانک صادرات ایران
 • بررسی راهکارهای افزایش پرداخت حقوق کارکنان شرکت‌ها نزد بانک صادرات ایران
 • بررسی راهکارهای افزایش ارائه بن‌کارت به کارکنان شرکت‌ها
 • شناسایی راهكارهای جذب مشتریان شخصی
 • بررسی راهکارهای افزایش جذب منابع از محل صندوق‌های پس‌انداز
 • بررسی راهکارهای افزایش جذب منابع از محل حساب‌های سپرده کوتاه‌مدت
 • بررسی راهکارهای افزایش جذب منابع از محل حساب‌های جاری نخبگان
 • بررسی راهکارهای افزایش جذب منابع از محل حساب‌های جاری سرمایه‌گذاری
 • بررسی و تدوین برنامه‌های راهبردی حوزه سرمایه‌گذاری بانك (تهیه پرتفولیوی سرمایه گذاری) کوتاه ،میان و بلند مدت
 • بازمهندسی فرآیندهای ارائه خدمات در سطح شعب بانك