پریدن از روی نوار فرمان ها
پیوند به محتوای اصلی
SiteMap
RSS
جستجو
BlindEdition
English
09602

بخش دسترسی سریع

 

 برنامه زمانبندی و پایانه های فروش

 

اطلاعیه

در راستاي اجراي دستور بانک مرکزي:
کليه پايانه هاي فروش بانک صادرات ايران به شبکه شاپرک متصل شدند.

کليه دستگهاي پايانه فروش بانک صادرات ايران در راستاي اجراي دستورات بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران به شبکه شاپرک متصل شدند .

به گزارش روابط عمومي بانک صادرات ايران، اين بانک در راستاي اجراي دستورالعمل بانک مرکزي ج.ا.ا کليه دستگاههاي پايانه فروش خود را به شبکه شاپرک متصل کرده اســت بر اين اساس به اطلاع کليه مشتريان و پذيرندگان دستگاههاي pos اين بانک وجه خريد از حساب خريدار را به صورت آني کسر و در ٧ مرحله و در سـاعات مختلف بر اساس جدول زمان بندي زير به حساب پذيرندگان واريز مي نمايد.

 

​مرحله

زمان انجام تراکنش  (تجميع تراکنش هاي في مابين هر مرحله)​

آغاز واريز به حساب پذيرندگان​
١​ از ساعت ١٩:٢٥ روز قبل تا ساعت ٥:٢٥ صبح​ ساعت ٧:٠٠​
٢​ از ساعت ٥:٢٥ تا ساعت ٨:٥٥​ ساعت ٩:٤٥​
٣​ از ساعت ٨:٥٥ تا ساعت ١٠:٥٥​ ساعت ١١:٤٥​
٤​ از ساعت ١٠:٥٥ تا ساعت ١٢:٥٥​ ساعت ١٣:٤٥​
٥​ از ساعت ١٢:٥٥ تا ساعت ١٤:٥٥​ ساعت ١٥:٤٥​
٦​ از ساعت ١٤:٥٥ تا ساعت ١٧:٢٥​ ساعت ١٨:١٥​
٧​ از ساعت ١٧:٢٥ تا ساعت ١٩:٢٥​ ساعت ٢٠:٣٠​