شعب داخلی

نام شعبه :

تختی

نام منطقه :

لرستان

شهر :

بروجرد

نشانی :

استان لرستان ـ شهرستان بروجرد ـ بخش بروجرد ـ خیابان آیت اله کاشانی شمالی ـ پلاک 22

کد تلفن :

66

تلفن :

42532011 - 42532014

فکس :

42532011

کد شعبه :

4.439