شعب داخلی

نام شعبه :

شریعتی دورود

نام منطقه :

لرستان

شهر :

نشانی :

استان لرستان ـ شهرستان دورود ـ بخش دورود ـ میدان امام خمینی (ره) ـ پلاک 14

کد تلفن :

66

تلفن :

43225812-43221300-43222535 - 43225811

فکس :

43225812

کد شعبه :

2.332