شعب داخلی

نام شعبه :

عسلویه

نام منطقه :

بوشهر

شهر :

عسلویه

نشانی :

عسلویه، خیابان مسجد جامع

کد تلفن :

77

تلفن :

37262028

فکس :

37262029

کد شعبه :

1.003