شعب داخلی

نام شعبه :

مولوی کرد

نام منطقه :

کردستان

شهر :

مریوان

نشانی :

استان کردستان ـ شهرستان مریوان ـ بخش مریوان ـ چهار راه بایوه ـ خیابان مولوی کرد

کد تلفن :

87

تلفن :

34540383-34521387

فکس :

34543317

کد شعبه :

4.220