شعب داخلی

نام شعبه :

میدان امام حسین (ع)

نام منطقه :

لرستان

شهر :

خرم آباد

نشانی :

استان لرستان ـ شهرستان خرم آباد ـ بخش خرم آباد ـ میدان امام حسین (ع)

کد تلفن :

66

تلفن :

33404958 - 33417076

فکس :

33404958

کد شعبه :

4.192