دکتر شریف رضوی در پاسخ به فصلنامه بانک

دکتر شریف رضوی در پاسخ به فصلنامه بانک
رونق بانکداری خصوصی فعالیت یک بانک پر سابقه
برای اولین بار در تاریخ 23 ساله نظام جمهوری اسلامی ایران،مجوز تأسیس دو بانک غیردولتی تصویب شد و اعطای این مجوز به زودی تحولی جدید در صنعت بانکداری کشور به وجود خواهد آورد و سیستم بانکی کشور در رقابتی قانونی به تجهیز و تخصیص بهینه منابع و مصارف خواهند پرداخت.
بحث بانکهای غیردولتی و چگونگی تأثیر آنها در رقابت بانکی و همچنین تأثیر آنها در نظام پولی و مالی کشور موضوعی است که مدتها توجه مدیران،کارشناسان و صاحبنظران اقتصادی را به چالش کشیده است و در آخرین واکنش،دکتر سید شریف رضوی مدیرعامل بانک صادرات ایران در مصاحبه ای مطبوعاتی-رادیو و تلویزیونی و در پاسخ به پرسش فصلنامه بانک به اظهارنظر پرداخت که فارغ از جنبه خبری و به دلیل اهمیت موضوع به درج آن می‌پردازیم.
دکتر سید شریف رضوی با استقبال از خصوصی سازی شبکه بانکی کشور اظهار داشت:برای رونق بانکداری خصوصی،فعالیت یک بانک پرسابقه می‌تواند عامل مؤثری باشد،زیرا اگر بانکهای دولتی خصوصی شوند،کارایی آنها بیشتر از بانکهای خصوصی کوچک تازه تأسیس خواهد بود.
وی در ادامه گفت:سالها طول می‌کشد تا یک بانک تازه تأسیس شناخته شود و سپرده گذاران به آن اعتماد کنند.
مدیرعامل بانک صادرات ایران با اظهار اینکه خصوصی سازی بانکها باید همه جانبه باشد،گفت:وقتی یک بانک در سراسر کشور دارای 3 هزار و 300 شعبه است و سرمایه لازم برای مطرح شدن در دنیا را دارد،چرا نباید با خصوصی شدن و داشتن آزادی عمل بیشتر به کارایی بهتری دست پیدا کند.
*ضروری است به جای تأسیس بانکهای خصوصی،برخی از بانکهای خصوصی که بعد از انقلاب دولتی شدند،به حالت اولیه خود بازگردند.
*سالها طول می‌کشد تا یک بانک تازه تأسیس شناخته شود و سپرده گذاران به آن اعتماد کنند.
او افزود:اگر از لحاظ قانونی منعی برای تأسیس بانک خصوصی وجود ندارد،پس چرا یکی از بانکهای بزرگ کشور که مورد وثوق و اعتماد مردم است اجازه واگذاری به بخش خصوصی داده نمی‌شود.
مدیرعامل بانک صادرات ایران مقررات حاکم بر بانکهای دولتی را از عمده ترین مشکلات دانست و تصریح کرد:مطلوب است به جای تأسیس بانکهای خصوصی وتبدیل مؤسسات اعتباری به این گونه بانکها،برخی از بانکها خصوصی که بعد از نقلاب دولتی شدند،به حالت اولیه خودباز گردند.
دکتر رضوی با پیشنهاد اینکه افزایش سرمایه بانک از طریق فروش سهام دربورس به اشخاص صورت گیرد،گوفت:کل سیستم بانکی باید خصوصی شودو کلیه سهام باید به اشخاص ویا کارکنان بانک فروخته شودتا هم کارآیی این سیستم بالاتررودوهم بسترلازم برای رقابت فراهم شود.
یازد همین همایش سیاستهای پولی وارز درحالی در روزهای25و26ارد یبهشت ماه سال جاری در تهران برگزاز شد که دکتر حسین نمازی وزیرامور اقتصادیودارایی به همراه دکتر محسن نوربخش رنیس کل بانک مرکزی ضمن حضوردر محل برگزاری همایش به تعریف وتمجید از اقدامات صورت گرفته در حوزه‌های کاری یکدگرپرداختند،به این ترتیب یازدهمین همایش سیاستهای پولی وارزی تحت عنوان«اصلاحات ساحتاری دربخش‌های واقعی ومالی اقتصادایران»شاهد اتفاقاتی بود که بسیاری از اقتصاد دانان وسیا ستمداران از مد تها پیش در انتظارآن بودند.
دکترنمازی به عنوان اولین سخنران این همایش ضمن تأیید سیاستهای ارزی بانک مرکزی مبنی برتثبیت قیمت دلارگفت:
ثابت ماندن قیمت دلار طی سالهای اخیر سبب ایجاد نوعی اعتماد درتولیدکنندگان وصادرکنندگان شد.
وی گفت:مهترین تأثیرمثبت این اقدام دولت راباید شکسته شدن انتظارات تورمی جامعه دراثرتثبیت قیمت دلار دانست،چراکه درگذ شته باتوجه به افزایش سالانه قیمت ارز انتظارات تورمی در مردم ایجا شده بود
دکترنمازی افزود:نوسان شدید قیمت ارز طی سالهای گذاشته موجب برهم جوردن برنامه فعالان اقتصادی دربخشهای مختلف می‌شد،امااین آفت بزرگ فعالیتهای اقتصادی طی سالهای گذاشته نیز از میان رفته است.
شاید دراینجاکشئله حفظ ارزش پول ملی مطرح شودکه دراین موردنیز باید بگویم ادامه سیاستهای تثبیتی در دراز مدت منجربه تقویت ارزش پول و همچنین بنیان‌های اقتصادی کشور خواهد شد.