کارایی موفقیت آمیز در بانکداری الکترونیکی

*هر میزانی که اطلاعات داده شده به مشتری،قابلیت استفاده بیشتری داشته باشد،متقاضیان این خدمات را به مشتری شما تبدیل خواهد کرد.
یکی از ویژگی‌های بارز در سایتهای رایانه ای،اجرای امور توسط بانکداری الکترونیک است.سیستم بانکداری الکترونیک نرم افزاری نیست که ما به عنوان یک ابزار الکترونیکی به برق وصل کنیم و توقع داشته باشیم برای ما کاری انجام دهد یا این که آن را یک ابزار فنی به حساب آوریم،بلکه نقش اساسی بانکداری الکترونیک،بالا بردن کارایی امور بانکی است.چرا «تجربه مشتری» با استفاده از این سیستم در اجرای این امر بسیار حایز اهمیت است؟
آقای دیوید تراویس David Travis مشاور عالی مفاهیم سیستم بانکداری الکترونیک در کنفرانسی که قرار است از تاریخ 29 سپتامبر تا اول اکتبر سال 2001 در دوبی برگزار شود،3کاربرد عمده در پیشبرد روند کار بانکداری توسط سیستم بانکداری الکترونیک را به شرح زیر معرفی می‌کند:
1-امکان انتخاب
2-نرخ تبدیل
3-کاهش هزینه
اولین کاربرد،امکان انتخاب است.مشتریها از طریق این سیستم (بانکداری الکترونیک) از امکان انتخاب بهتری برخوردار خواهند بود.در روزهای نخستین پیدایش سیستم «Web»این جمله «هرگاه شما زمینه را آماده کنید،آنها خواهند آمد»روی صفحه مانیتور به چشم می‌خورد.اما امروزه در سیستم Web امکان دارد که با وجود زمینه برای جذب مشتری به لحاظ وجود فرصتهای بهتر از طرف دیگر رقبا،این امکان برای شما پیش نیاید و مشتری به سمت رقبای شما حرکت کند.
بنابراین ممکن است مشتریان از سایت بانکداری الکترونیک شما که بد طراحی شده است،برای کنترل امور مالی خود،استفاده کنند.اما باید بدانید که در این صورت آنها نسبت به شما و خدمات ارایه شده چندان وفادار نخواهند ماند و این موضوع شما را در عرصه رقابت بسیار آسیب پذیر می‌کند.
در دنیای کنونی احتمال دارد که رقیبان با ارائه شرایط بهتر تنها با حرکت اشاره گر Mouse رایانه به سویی.در یک لحظه شما را از روی صفحه محو کنند.
دومین کاربرد،نرخ تبدیل(درصد جذب مشتری) است.
استفاده کنندگان از سیستم Website ممکن است باتوجه به کارایی و قابلیت و به کارگیری تسهیلات بانک ارسال کننده اطلاعات،از این طریق تبدیل به مشتری شما شوند،فرض کنید که شما کنترل حساب مشتریان را روی خط مستقیم سیستم خود دارید،حالا چه کار می‌کنید؟چگونه شما آنها را به خرید خدمات مالی دیگر از قبیل،وام ها،معامله سهام و بیمه وادار می‌کنید؟
در اینجا به هر میزانی که اطلاعات داده شده به مشتری.قابلیت استفاده بیشتری داشته باشد متقاضیان این خدمات را به مشتری شما تبدیل خواهند کرد.در یک لحظه تجربه کننده با یک چشم برهم زدن تبدیل به مشتری شما می‌شود و هرچه اطلاعات واضح تر و در رابطه با تسهیلات بانکی از قابلیت استفاده بیشتری برخوردار باشد،مشتری می‌تواند با اطلاعات به دست آمده راه بهتری را برای نحوه استفاده از پولش پیدا کند.حالا این سؤال پیش می‌آید که آیا ابتکارهای دیگری برای جذب مشتری به منظور افزایش فروش خدمات وجود دارد؟
سومین کاربرد،کاهش هزینه است.تأکید بر قابلیت استفاده این سیستم برای مشتریان موجب کاهش هزنیه درانجام معاملات می‌شود.
چرا که این سیستم نیاز به تماس مستقیم کارمند یاحتی کارمند پشت میز برای پاسخگویی به این نوع خد مات ندارد. بنا براین یک سیستم کار آمد ومفیدی است که هزینه‌های حمایتی را کاهش داده وبالاترین بر گشت سرمایه گذاری را باکلیه عملیات مشاوره از طریق سیستم web وبهترین وسیله اندازه گیری (سنجش) در اصلاح سیستم با کمترین هزینه را فراهم می‌کند.
لذا.3 کاربرد عمده در بانکداری الکترونیک عواملی هستند که رقباراوادار می‌کنند بریک سیستم قابل وکارآمد سرمایه گذاری کنند.
آیاوقت آن نیست که ما هم بر سیستم کارآمد بانکداری الکترونیک سرمایه گذاری کنیم؟