اصلاحات

یادداشت سردبیر
اصلاحات امروز، واژه ناشناخته و ناملموسی نیست. چون هر فردی که در این اجتماع زندگی می‌‌کند، روزانه و در مصارف بسیار با این اصطلاح سرو‌کار دارند. یکی از بُعد فرهنگی می‌گوید، دیگر به بُعد سیاسی رأی می‌دهد و شخصی ضرورت آن را در امور اقتصادی واجب‌تر از هر دو موضوع می‌داند و ...
و شاید به همین لحاظ است که اخیراً مقوله اصلاح ساختار نظام بانکی نیز مورد بحث و تبادل‌نظر محافل اقتصادی، مالی و پولی قرار گرفته است و به کرات در نشریات مختلف و از قول صاحبنظران این بحث داغ‌‌تر و داغ‌تر می‌شود.
بدون شک بحث اصلاحات منحصر‌ به چند ماه اخیر نیست، بلکه نظام بانکی کشور پس از پایان دورة جنگ تحمیلی به استقبال اصلاحات رفت. با آغاز دهة هفتاد نظام بانکی حرکتی با تأنی شروع کرد که این تحرک امروز منجر به دستاوردهای جدیدی شده است.
نظام بانکی در دهة هفتاد همواره به سمت گشودن دریچه به دنیای بانکداری مدرن روز بود. رایانه‌ای کردن شعب، استفاده از ابزارهای مدرن برای تسریع امور مشتریان همچون تلفنبانک، چک فکس، ایستگاه‌های خودپرداز و ... از نمونه‌هایی بوده که مدیران بانکهای مختلف برای رقابت هر‌چند کم ‌رونق در عرصه رقابت سیستم دولتی، انتخاب کرده و به جد تلاش نموده‌اند که در این عرصه از همدیگر عقب نماند.
از سوی دیگر مطرح شدن موضوعهای «تابو» همچون فعالیت بانکهای خصوصی، سرمایه‌گذاری خارجی، فعالیت بانکهای خارجی در مناطق آزاد و ... از سوی مدیران عالی اقتصادی کشور این نوید را می‌داد که این آب راکد نیست و زمینه شریان و حرکت وجود دارد.
اگر موارد فوق‌الذکر را نقطه شروع اصلاحات سیستم بانکی بدانیم و امید به تحول در ساختار نظام بانکی کشور را یک آرزوی محال محسوب نکنیم، طرح اصلاحات ساختار نظام بانکی را می‌توان گره‌گشای نقاط کور بحثهای مورد‌ مناقشه دانست.
امروزه برای اصلاحات بانکی سه بخش فعال شده است. وزارت امور اقتصادی و دارایی، مجلس شورای اسلامی و سیستم بانکی کشور و این یعنی دست به دست هم دادن برای ترمیم نارسایی‌ها و رفع موانعی که در قانون پیش‌بینی نشده است.
از سوی دیگر سیستم بانکی کشور با طرحی در قالب 26 پروژه وارد مرحله جدیدی از اصلاح در ساختار خود شده است، موضوعهایی متنوع و در‌خور توجهی همچون استقرار نظام مدیریت کنترل ریسک، واگذاری شرکتهای وابسته به بانکها به بخش خصوصی، بهسازی نیروی انسانی بانکها، تقویت دستگاههای نظارتی وکنترل داخلی بانکها، گسترش ارتباطات و خدمات بانکی بین‌المللی و... همه و همه مهمترین محورهای این طرح اصلاحی هستند.
مهم این است که آیا اصلاحات بانکی فقط این 26 پروژه است یا خیر؟. مهم این است که بحثی به طور رسمی مطرح شده است و عده‌ای دلسوز از درون سیستم بانکی آستین همت بالا زده‌اند و مهمتر آنکه امروز اصلاحات امری ضروری شناخته شده است.
اینک وقت آن رسیده است که تمام نهادهای متولی امور پولی و مالی دست در دست هم دهند تا سیستم بانکی در سکوی جهش قرار گرفته که نتیجة‌ مثبت چنین امری اثر‌بخشی در کلیت نظام اقتصادی کشور است و رکود و فراموشی آن عقب‌نشینی و بروز مشکلات حاد و بیماری‌های اقتصادی.
در این شماره فصلنامة‌ بانک تلاش بر آن شد که بحث ضرورت اصلاحات و چگونگی آن در قالب بحث و میزگرد مقاله وگزارش پرداخته شود. هر‌چند که بحث وسیعی همچون اصلاحات در چند صفحه محدود یک نشریه نمی‌گنجد، اما امیدواریم که سایر نشریات نیز نکات ناگفته را بر آن بیفزایند و سیستم بانکی را در این راه تنها نگذارند.
گسترش همکاریهای ایران و بانک توسعه اسلامی در زمینه آب
دکتر «سیسه» معاون عملیاتی بانک توسعه اسلامی در دیدار با معاون امور آب وزارت نیرو اعلام کرد: قرار است برنامه 3‌ساله‌ای با اعتباری به ارزش 200 ‌میلیون دلار برای اجرای طرحهای آبی ایران از سوی بانک توسعه اسلامی تدوین و تأمین مالی شود.
گفتنی است تأمین مالی پروژه‌های سد و شبکه آبیاری و زهکشی «شهید مدنی»، «گلستان 2» و تجهیزات هشدار‌دهنده سیل از سوی بانک توسعه اسلامی تأیید شده و به زودی به امضای طرفین می‌رسد.