پریدن از روی نوار فرمان ها
پیوند به محتوای اصلی
SiteMap
RSS
جستجو
BlindEdition
English
09602
Instargarm
Telegram

بخش دسترسی سریع

 
معاونین مدیرعامل و مدیران امور
  
  
  
حسن فراهانیمشاور مدیر عامل و مدیر امور حراست و حفاظتH.Farahani[@]bsi.ir
معاونت برنامه ريزی و سرمايه های انساني
علی حاجی پور معاونت شعب و بازاریابی   A.Hajipoor[@]bsi.ir
شاهین صالح محمدزادهمعاونت مالیSh.Salehemohammadzade[@]bsi.ir
-معاونت بین الملل-
امیر یوسفیانمعاونت اعتباراتA.Yousefian[@]bsi.ir
محمد تقوی نژادبازرس ویژه مدیرعامل در امور خاص
نصرت اله روشن ضمیربازرس ویژه در امور شرکتها
سیاوش فتحی هفشجانیمدیر امور بین الملل
سید کاظم مرتضوی اسکوییمدیر امور شعب منطقه یکK.Mortazavi[@]bsi.ir
مصطفی رحیمی شهواریمدیر امور شعب منطقه دوM.Rahimi[@]bsi.ir
احمد بهشتیمدیرامور بازرسی و نظارتAH.Beheshti[@]bsi.ir
مدیر امور خدمات و پشتیبانی
مجتبی عزیزیانمدیر امور فناوري اطلاعاتM.Aziziyan[@]bsi.ir 
حسین مردانیمدیر امور سرمایه های انسانیH.Mardani[@]bsi.ir
محمد عیسی یکتا عربانیمدیر امور حقوقی