معاونین مدیرعامل و مدیران امور
  
  
  
ایرج نیک اخترمشاور مدیرعامل و سرپرست معاونت اعتبارات
عبداله رستمیمعاونت طرح و برنامهrostami[@]bsi.ir
محمد ربیع‌زادهمعاونت سرمايه های انساني
رضا گودرزیمعاونت فناوری اطلاعاتr.goudarzi[@]bsi.ir
سیدکاظم مرتضوی‌اسکوییمعاونت شعبk.mortazavi[@]bsi.ir
محمد روشنمعاونت مالیm.roshan[@]bsi.ir
هادی آقاباباییسرپرست معاونت سرمایه‌گذاری
مهدی قربانی قلجلوسرپرست معاونت حقوقی و وصول مطالبات
معاونت بین الملل
حسن ملکیمشاور مدیرعامل و مدیر امور حراست و حفاظتh.maleki[@]bsi.ir
محمدحسین دانشوربازرس ویژه مدیرعامل m.daneshvar[@]bsi.ir
علیرضا بیک‌وردیمشاور مدیرعامل در امور ایثارگرانbeykverdi@bsi.ir
علیرضا عزیزالهیسرپرست امور شعب جنوب کشور
محمود حاتمیمدیر امور  شعب شمال کشورm.hatami[@]bsi.ir
علیرضا افکارسرپرست امور شعب تهران و البرزa.afkar[@]bsi.ir
حمیده سپاسیمدیر امور حقوقی و وصول مطالباتhoghoghi.dept[@]bsi.ir
ولی آزادیمدیر امور بازرسیv.azadi[@]bsi.ir
غلامرضا مهدیمدیر امور خدمات و پشتیبانیgh.mahdi[@]bsi.ir
سید جعفر صدریمدیر امور فناوري اطلاعاتj.sadri[@]bsi.ir
حسین مردانیمدیر امور سرمایه های انسانیH.Mardani[@]bsi.ir
منصور شیخ الاسلامیسرپرست امور حوزه مدیریت و ارتباطات
مهدی اقبالی‌رادمدیر امور بانکداری جامعm.eghbali[@]bsi.ir
سینا رزاقیسرپرست امور اعتبارات
مجید مهراسبیمدیر امور بین‌المللm.mehrasbi[@]bsi.ir