پریدن از روی نوار فرمان ها
پیوند به محتوای اصلی
SiteMap
RSS
جستجو
BlindEdition
English
09602

بخش دسترسی سریع

 
معاونین مدیرعامل و مدیران امور
  
  
  
حسن ملکیمدیر امور حراست و حفاظتH.maleki[@]bsi.ir
سید بیوک موسویمعاونت برنامه ريزی و سرمايه های انساني
علی حاجی پور معاونت شعب و بازاریابی   A.Hajipoor[@]bsi.ir
شاهین صالح محمدزادهمعاونت مالیSh.Salehemohammadzade[@]bsi.ir
-معاونت بین الملل-
امیر یوسفیانمعاونت اعتباراتA.Yousefian[@]bsi.ir
محمدحسین دانشوربازرس ویژه مدیرعامل
سیاوش فتحی هفشجانیمدیر امور بین الملل
سید کاظم مرتضوی اسکوییمدیر امور شعب منطقه یکK.Mortazavi[@]bsi.ir
مصطفی رحیمی شهواریمدیر امور شعب منطقه دوM.Rahimi[@]bsi.ir
احمد بهشتیمدیرامور بازرسی و نظارتAH.Beheshti[@]bsi.ir
ساعد امین جعفریمدیر امور خدمات و پشتیبانی
مدیر امور فناوري اطلاعات
حسین مردانیمدیر امور سرمایه های انسانیH.Mardani[@]bsi.ir
محمد عیسی یکتا عربانیمدیر امور حقوقی