شرح وظایف بانک
بانك صادرات ایران در چارچوب قانون پولي و بانكي كشور، قانون عمليات بانكي بدون ربا و ساير قوانين ذي ربط، مقررات ناظر بر عمليات مجاز بانكي و ساير مصوبات شوراي پول و اعتبار و دستورات و نظارت بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و با اخذ مجوز هاي لازم، مجاز به انجام فعاليت هاي ذيل مي باشد:
1. قبول سپرده
2. صدور گواهي سپرده عام و خاص
3. ارائه چك و خدمات مرتبط با آن طبق قانون صدور چك
4. انجام عمليات بين بانكي
5. انجام عمليات اعتباري مصرح در قانون عمليات بانكي بدون ربا و آيين نامه هاي مربوطه
6. ارائه انواع ابزارهاي پرداخت
7. دريافت، پرداخت، نقل و انتقال وجوه ريالي و ارزي
8. انجام امور نمايندگي به منظور جمع آوري وجوه، انواع قبوض خدمات شهري، ودايع و ...
9. گشايش انواع اعتبار اسنادي و صدور انواع ضمانت نامه
10. ارائه خدمات بانكي الكترونيكي از جمله صدور انواع كارتهاي الكترونيكي ( كارتهاي خريد ، كارت اعتباري ، كيف پول الكترونيكي و ... )
11. قبول و نگهداري اشياء گرانبها، اسناد و اوراق بهادار و اجاره صندوق امانات به مشتريان
12. انجام عمليات ارزي نظير خريد و فروش ارز، انتقال ارز، دريافت و اعطاي تسهيلات ارزي و حواله‌هاي ارزي و.... )
13. خدمات مربوط به وجوه اداره شده
14. تضمين بازخريد اوراق بهادار صادره اشخاص حقوقي دولتي و غير دولتي
15. انتشار يا عرضه اوراق مالي اسلامي ريالي و ارزي در داخل و خارج از كشور
16. انجام سفارشات مستمر مشتريان ( دستور پرداخت مستمر)
17. ارائه خدمات مشاوره اي در زمينه هاي خدمات مالي، سرمايه گذاري، مديريت دارايي ها به مشتريان
18. انجام وظايف قيومت، وصايت، وكالت و نمايندگي مشتريان طبق قوانين و مقررات مربوطه
19. سرمايه گذاري از طريق خريد سهام، اوراق مشاركت، اوراق بهادار خارجي و اوراق صكوك
20. خريد و فروش اموال حسب ضرورت در چارچوب ضوابط بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران
21. ايجاد هرگونه پوشش بيمه اي براي دارايي هاي بانك نزد شركت ها و مؤسسات بيمه
22. حفظ، برقراري و ايجاد رابطه كارگزاري با بانكهاي داخل و خارج
23. ترخيص كالا از بنادر و گمركات به حساب بانك
24. وصول مطالبات اسنادي
25. وصول سود سهام مشتريان و واريز به حساب آنها
26. فروش تمبر مالياتي و سفته
27. انجام ساير عمليات قانوني پس از اخذ تاييديه بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران