افتخارات بانک صادرات در سال 1395
تندیس مدیر برتر روابط عمومی-آبان 1395
تندیس کارآفرین برتر کشور در سومین همايش ملي كارآفريني، توليد ملي و رونق اقتصادي به مدیر عامل بانک-آبان 1395
تندیس ویژه کمیته ملی رباتیک به بانک در یازدهمین دوره مسابقات بین المللی ربوکاپ آزاد ایران -فروردین 1395-2016
استاندارد بین المللی سرعت،دسترسی برتر و امنیت در ارائه خدمات الکترونیکی از سوی اتحادیه اروپا