افتخارات بانک صادرات در سال 1397
دریافت لوح تقدیر از مدیرعامل شرکت بورس اوراق بهادار