مدیرعامل و هیئت‌مدیره
سید ضیاء ایمانی
مدیر عامل
تلفن:
88307822
نمابر:
88306095
پست الکترونیک:
-
رزومه:
-
امیر یوسفیان
نائب‌رئیس هیئت‌مدیره
تلفن:
88826696
نمابر:
88832815
پست الکترونیک:
a.yousefian[@]bsi.ir
رزومه:
رضا صدیق
عضو هیئت‌مدیره و قائم مقام مدیرعامل
تلفن:
88836018
نمابر:
88836759
پست الکترونیک:
r.sedigh[@]bsi.ir
رزومه:
ایرج نیک اختر
عضو هیئت‌مدیره
تلفن:
88307824
نمابر:
88832752
پست الکترونیک:
i.nikakhtar[@]bsi.ir
رزومه: