پریدن از روی نوار فرمان ها
پیوند به محتوای اصلی
SiteMap
RSS
جستجو
BlindEdition
English
09602
Instargarm
Telegram

بخش دسترسی سریع

مدیرعامل و هیأت مدیره
حجت اله صیدی
مدیرعامل و عضو هیأت مدیره بانک
تلفن :
88307822
نمابر :
88306095
پست الکترونیک :
saydi@bsi.ir
-->
غلام سوری
رئیس هیأت مدیره بانک
تلفن :
88307824
نمابر :
88832752
پست الکترونیک :
Gh.souri@bsi.ir
مجتبی لشکر بلوکی
عضو هیأت مدیره بانک
تلفن :
88307824
نمابر :
88832752
پست الکترونیک :
Gh.souri@bsi.ir
رضا صدیق
عضو هیأت مدیره بانک
تلفن :
--
نمابر :
--
پست الکترونیک :
--
پرویز مقدسی
عضو هیأت مدیره بانک
تلفن :
--
نمابر :
--
پست الکترونیک :
--