پریدن از روی نوار فرمان ها
پیوند به محتوای اصلی
جستجو
نسخه آزمایشی

بخش دسترسی سریع

 
مدیرعامل و هیأت مدیره
نام و نام خانوادگی :
سیاوش زراعتی
سمت :
مدیرعامل
تلفن:
٨٨٣٠٧٨٢٢
نمابر:
٨٨٣٠٦٠٩٥
پست الکترونیک:
S.Zeraati[@]bsi.ir
نام و نام خانوادگی :
حمید تهرانفر
سمت :
عضو هیات مدیره و قائم مقام مدیرعامل
تلفن:
88836018
نمابر:
88836759
پست الکترونیک:
H.Tehranfar[@]bsi.ir
نام و نام خانوادگی :
بهمن وکیلی
سمت :
عضو هیات مدیره
تلفن:
88307818
نمابر:
88834820
پست الکترونیک:
B.Vakili[@]bsi.ir
نام و نام خانوادگی :
محمدرضا عرفانی
سمت :
عضو هیات مدیره
تلفن:
٨٨٨٢٦٦٩٦
نمابر:
٨٨٣٠٦٠٩٥
پست الکترونیک:
M.Erfani[@]bsi.ir