پریدن از روی نوار فرمان ها
پیوند به محتوای اصلی
جستجو

بخش دسترسی سریع

مدیرعامل و هیأت مدیره
سیاوش زراعتی
مدیرعامل
تلفن :
٨٨٣٠٧٨٢٢
نمابر :
٨٨٣٠٦٠٩٥
پست الکترونیک :
S.Zeraati[@]bsi.ir
حمید تهرانفر
قائم مقام مدیرعامل و نایب رئیس هیأت مدیره
تلفن :
88836018
نمابر :
88836759
پست الکترونیک :
H.Tehranfar[@]bsi.ir
غلام سوری
رئیس هیأت مدیره
تلفن :
88307824
نمابر :
88832752
پست الکترونیک :
Gh.souri[@]bsi.ir
مجتبی لشکر بلوکی
عضو هیأت مدیره
تلفن :
88307818
نمابر :
88834820
پست الکترونیک :
Lashkarbolouki[@]bsi.ir