مدیرعامل و هیئت مدیره
مدیرعامل
حجت اله صیدی
تلفن :
88307822
نمابر :
88306059
پست الکترونیک :
saydi[@]bsi.ir
رئیس هیأت مدیره
پرویز مقدسی
تلفن :
88307818
نمابر :
88834820
پست الکترونیک :
--
نائب رئیس هیأت مدیره
غلام سوری
تلفن :
88307824
نمابر :
88832752
پست الکترونیک :
Gh.souri[@]bsi.ir
عضو هیأت مدیره بانک
رضا صدیق
تلفن :
88836018
نمابر :
88836759
پست الکترونیک :
--
عضو هیأت مدیره
ارسلان فتحی پور
تلفن :
88826696
نمابر :
88306095
پست الکترونیک :