محاسبه سود سپرده مدت دار ارزی
محاسبه سود سپرده مدت دار ارزی
نوع سپرده مدت دار ارزی:
انتخابسپرده سرمایه گذاری
یورو
درهم امارات
پوند انگلیس
دلار آمریکا
مدت و حداقل نرخ:
انتخابمدتحداقل نرخ
یک ماهه 0.25%
دو ماهه 0.25%
سه ماهه 0.25%
شش ماهه 0.5%
نه ماهه 0.75%
یک ساله 1%
مبلغ مورد نظر:
یورو
 
نتیجهء محاسبات
نوع سپرده:
نرخ سود علی الحساب دوره:
سود سپرده دوره: