محاسبه سود سپرده مدت دار ارزی
محاسبه سود سپرده مدت دار ارزی
نوع سپرده مدت دار ارزی:
انتخابسپرده سرمایه گذاری
یورو
درهم امارات
پوند انگلیس
دلار آمریکا
مدت و حداقل نرخ:
انتخابمدتحداقل نرخ
یک ماهه 2.5%
دو ماهه 3%
سه ماهه 3.5%
شش ماهه 4%
نه ماهه 4.5%
یک ساله 5%
مبلغ مورد نظر:
یورو
 
نتیجهء محاسبات
نوع سپرده:
نرخ سود علی الحساب دوره:
سود سپرده دوره: