پریدن از روی نوار فرمان ها
پیوند به محتوای اصلی
SiteMap
RSS
جستجو
BlindEdition
English
09602

بخش دسترسی سریع

 
تسهیلات ارزی از حساب صندوق توسعه ملی
تسهیلات ارزی از حساب صندوق توسعه ملی
تعریف

تسهيلات اعطائی از محل حساب ذخيره ارزی به منظور حمايت و تأمين مـــالی بخشی از نيـازهای ارزی توليدکنندگان و صادرکنندگان بخش‌های خصوصی و تعاونی تسهيــلاتی که از مازاد درآمد حاصل از فروش نفت خام تأمين می گردد در چهارچوب عقود و قوانين بانکداری اسلامی و آئين‌نامه‌های مصوب هيات امناء حساب ذخيره ارزی از طريق گشايش اعتبارات اسنادی ديداری براساس مقررات واردات و صادرات کالا و خدمات اعطا می‌گردد .

هدف

حمايت و تأمين مالی بخشی از نيـازهای ارزی توليدکنندگان و صادرکنندگان بخش‌های خصوصی و تعاونی

ویژگی ها
موارد اعطاي تسهيلات
ضوابط اعطاي تسهيلات
مدارک مورد نیاز
کارمزدها و هزينه ها
​نرخ سود تسهيلات
​دوره استفاده از تسهيلات

​از تاريخ پادار شدن اولين اعتبار اسنادي گشايش يافته آغاز مي گردد و بايستي تاريخ دقيقي بعنوان آخرين وجه برداشت از محل تسهيلات مشخص شود که حداکثر در سقف هاي مجاز قابل تغيير است ، مشروط به اينکه از کل سقف زماني معين شده براي دوره هاي مذکور تجاوز ننمايد . همچنين دوره تنفس پس از استفاده کامل از تسهيلات يا پايان دوره استفاده از تسهيلات ( هر کدام که زودتر باشد ) خواهد بود و مدت آن طبق تشخيص و نظر بانک و براساس مصوبات هيات امناي حساب ذخيره ارزي مي باشد .

​بازپرداخت تسهيلات
وثائق