سوئيفت
سوئيفت
تعریف

​انجمن ارتباط مالي بين بانکي است که مرکز آن درکشور بلژيک مي باشد و مؤسسات مالی در سراسر جهان از اين سيستم جهت تبادل اطلاعات مالی محرمانه خود استفاده می نمايند .

هدف
​شرایط و ضوابط
مدارک مورد نياز​

​-------------------

فرآيند ارائه سرويس​
توضيحات تکميلي​