شعب داخلی اردبیل
 
68 بازار استان اردبیل ـ شهرستان اردبیل ـ خیابان امام خمینی ـ پلاک 40
262 خلخال خلخال استان اردبیل ـ شهرستان خلخال ـ بخش مرکزی ـ خیابان امام خمینی (ره) ـ میدان آزادی ـ پلاک 187
273 پارس آباد پارس آباد استان اردبیل ـ شهرستان پارس آباد ـ بخش منطقه ـ خیابان امام ـ چهار راه امام ـ پلاک 220
274 گیوی استان اردبیل ـ شهرستان گیوی ـ خیابان شهید باهنر ـ پلاک 241
318 مشگین شهر استان اردبیل ـ شهرستان مشگین شهر ـ بخش منطقه ـ خیابان آیت اله مشکینی ـ میدان امام علی (ع) ـ پلاک 487
320 بیله سوار بیله سوار استان اردبیل ـ شهرستان بیله سوار ـ بخش منطقه ـ خیابان امام خمینی (ره)
321 گرمی گرمی استان اردبیل ـ شهرستان گرمی ـ بخش منطقه ـ میدان امام خمینی ـ خیابان امام خمینی
376 میدان آزادی اردبیل استان اردبیل ـ شهرستان اردبیل ـ بخش منطقه ـ خیابان کاشانی ـ چهار راه پیر عبدالملک
491 بازار اردبیل استان اردبیل ـ شهرستان اردبیل ـ خیابان امام خمینی ـ پلاک 40
540 کاشانی استان اردبیل ـ شهرستان اردبیل ـ میدان قیام ـ خیابان کاشانی
725 چهارراه امام خمینی (ره) اردبیل استان اردبیل ـ شهرستان اردبیل ـ میدان قیام ـ خیابان کاشانی
726 نمین نمین خیابان امام خمینی (ره)، نبش میدان طالقانی
878 نیر نیر نیر خیابان امام خمینی جنب آب و فاضلاب
1226 شهدا استان اردبیل ـ شهرستان مشگین شهر ـ بخش منطقه ـ سه راه شهدا ـ میدان جانبازان
1285 مبارزان اردبیل استان اردبیل ـ شهرستان اردبیل ـ بخش منطقه ـ میدان وحدت ـ خیابان وحدت
1312 وحدت استان اردبیل ـ شهرستان اردبیل ـ بخش منطقه ـ میدان وحدت ـ خیابان وحدت
1363 پیر عبدالملک استان اردبیل ـ شهرستان اردبیل ـ بخش منطقه ـ خیابان کاشانی ـ چهار راه پیر عبدالملک
1528 اصلاندوز پارس آباد استان اردبیل ـ شهرستان پارس آباد ـ بخش اصلاندوز ـ خیابان شهید بهشتی
1620 یساول استان اردبیل ـ شهرستان اردبیل ـ بخش منطقه ـ خیابان امام خمینی
1774 سرعین سرعین استان اردبیل ـ شهرستان سرعین ـ خیابان ولیعصر ـ چهار راه امام
1852 بعثت استان اردبیل ـ شهرستان اردبیل ـ بخش منطقه ـ میدان بعثت ـ بزرگراه شهدا
2310 هشتجین خلخال استان اردبیل ـ شهرستان خلخال ـ هشتتجبین ـخیابان امام خمینی (ره)
2406 میدان ملت استان اردبیل ـ شهرستان اردبیل ـ میدان قیام ـ خیابان کاشانی
2663 شریعتی استان اردبیل ـ شهرستان اردبیل ـ میدان شریعتی
2767 جام جم استان اردبیل ـ شهرستان اردبیل ـ بخش اردبیل ـ خیابان جام جم
2931 باغمیشه استان اردبیل ـ شهرستان اردبیل ـ بخش اردبیل ـ خیابان نائبی ـ نرسیده به چهار راه باغمیشه
3459 اسلام آباد پارس آباد استان اردبیل ـ شهرستان پارس آباد ـ هجده کیلومتری پارس آباد ـ خیابان اسلام آباد
3478 کلور کلور خیابان امام خمینی (ره)
3568 لاهرود مشکین شهر استان اردبیل ـ شهرستان مشگین شهر ـ بخش منطقه ـ خیابان آیت اله مشکینی ـ میدان امام علی (ع) ـ پلاک 487
3569 جعفرآباد جعفرآباد جعفرآ بادمغان
3700 بازار مشکین شهر استان اردبیل ـ شهرستان مشگین شهر ـ بخش منطقه ـ خیابان آیت اله مشکینی ـ میدان امام علی (ع) ـ پلاک 487
3701 بازار پارس آباد پارس آباد استان اردبیل ـ شهرستان پارس آباد ـ بخش منطقه ـ خیابان امام ـ میدان قیام ـ پلاک 12
4197 دایره حسابداری (اردبیل) اردبیل
4242 خاتم النبیین اردبیل میدان خاتم النبیین
4243 نورالدین حکیمی نژاد استان اردبیل ـ شهرستان اردبیل ـ خیابان امام خمینی (ره)
4244 بلوار صدا و سیما اردبیل دروازه آستارا میدان آزادگان
4245 میدان بارفروشان اردبیل استان اردبیل ـ شهرستان اردبیل ـ بخش اردبیل ـ خیابان جام جم
4246 انگوت گرمی استان اردبیل ـ شهرستان گرمی ـ بخش منطقه ـ میدان امام خمینی ـ خیابان امام خمینی
4247 نیار استان اردبیل ـ شهرستان اردبیل ـ بخش نیار ـ خیابان شهدا
4248 بیست و دو بهمن خلخال استان اردبیل ـ شهرستان خلخال ـ بخش مرکزی ـ خیابان امام خمینی (ره) ـ میدان آزادی ـ پلاک 187
4335 میدان ورزش استان اردبیل ـ شهرستان اردبیل ـ بخش منطقه ـ میدان ورزش ـ پلاک 871
8029 سایت آموزشی اردبیل اردبیل