شعب داخلی خراسان رضوی
15 مشهد مشهد استان خراسان رضوی ـ شهرستان مشهد ـ بخش مشهد ـ میدان جانباز ـ خیابان امام خمینی (ره) ـ ساختمان برج سپهر رضوی ـ طبقه همکف
35 سبزوار سبزوار استان خراسان رضوی ـ شهرستان سبزوار ـ بخش مرکزی ـ خیابان بیهق ـ پلاک 782
36 نیشابور نیشابور استان خراسان رضوی ـ شهرستان نیشابور ـ بخش نیشابور ـ خیابان امام خمینی ـ چهار راه انقلاب ـ پلاک 36
67 تربت حیدریه استان خراسان رضوی ـ شهرستان تربیت حیدریه ـ بخش مرکزی ـ خیابان فردوسی ـ میدان امام علی ـ فلکه باغ سلطانی
92 قوچان قوچان استان خراسان رضوی ـ شهرستان قوچان ـ بخش مرکزی ـ خیابان امام خمینی ـ نرسیده به چهار راه اول ـ پلاک 34
100 شهید مدرس مشهد استان خراسان رضوی ـ شهرستان مشهد ـ بلوار مدرس ـ مقابل بنیاد شهید ـ پلاک 24
112 کاشمر کاشمر استان خراسان رضوی ـ شهرستان کاشمر ـ میدان مرکزی ـ ابتدای خیابان مدرس
143 گناباد گناباد استان خراسان رضوی ـ شهرستان گناباد ـ میدان امام خمینی ـ خیابان ناصر خسرو ـ پلاک 26
144 درگز درگز استان خراسان رضوی ـ شهرستان درگز ـ بخش مرکزی ـ خیابان امام خمینی ـ پلاک 250
222 میدان شهدا مشهد استان خراسان رضوی ـ شهرستان مشهد ـ خیابان توحید ـ پلاک 520
231 فریمان فریمان استان خراسان رضوی ـ شهرستان فریمان ـ بخش مرکزی فریمان ـ نبش میدان امام رضا (ع)
232 رضوی مشهد استان خراسان رضوی ـ شهرستان مشهد ـ بخش مشهد ـ خیابان نواب صفوی ـ جنب کوچه حاج ابراهیم ـ پلاک 322
244 بجستان استان خراسان رضوی ـ شهرستان بجستان ـ بخش مرکزی ـ خیابان امام خمینی (ره) ـ چهار راه وحدت
245 تایباد تایباد استان خراسان رضوی ـ شهرستان تایپاد ـ بخش مرکزی ـ خیابان شهید رجائی ـ پلاک 239
249 تربت جام استان خراسان رضوی ـ شهرستان تربت جام ـ بخش مرکزی ـ میدان ولیعصر (عج)
250 طرقبه مشهد استان خراسان رضوی ـ شهرستان مشهد ـ بخش شهر طرقبه ـ خیابان صاحب الزمان ـ مقابل مخابرات ـ پلاک 204
258 بردسکن کاشمر استان خراسان رضوی ـ شهرستان بردسکن ـ خیابان عدالت شرقی ـ نبش خیابان عدالت 11 ـ پلاک 3820
278 سنایی مشهد استان خراسان رضوی ـ شهرستان مشهد ـ بخش مرکزی ـ میدان بسیج ـ خیابان بهار ـ نبش خیابان ملک الشعرا بهار1
284 کاخک گناباد كاخك خيابان انقلاب
290 میدان طبرسی مشهد استان خراسان رضوی ـ شهرستان مشهد ـ بخش مشهد ـ خیابان طبرسی ـ جنب هتل رضا
311 چهار راه دانش مشهد استان خراسان رضوی ـ شهرستان مشهد ـ بخش مشهد ـ خیابان امام رضا (ع) ـ نبش چهار راه دانش
355 بیهقی سبزوار استان خراسان رضوی ـ شهرستان سبزوار ـ بخش مرکزی ـ میدان دروازه عراق ـ ابتدای خیابان عطا ملک شمالی ـ پلاک 131
365 سرخس سرخس استان خراسان رضوی ـ شهرستان سرخس ـ بخش مرکزی ـ خیابان امام خمینی ـ پلاک 3
378 بیدخت گناباد استان خراسان رضوی ـ شهرستان گناباد ـ بخش بیدخت ـ نبش میدان طالقانی ـ پلاک 72
503 میدان توحید مشهد استان خراسان رضوی ـ شهرستان مشهد ـ خیابان توحید ـ پلاک 520
632 خرو نیشابور استان خراسان رضوی ـ شهرستان نیشابور ـ بخش زبرخان ـ بلوار امام خمینی (ره) ـ سی کیلومتری نیشابور ـ پلاک 325
661 چهار راه شهید مطهری مشهد استان خراسان رضوی ـ شهرستان مشهد ـ بلوار شهید قرنی ـ چهار راه مطهری ـ پلاک 892
662 میدان سعدی مشهد استان خراسان رضوی ـ شهرستان مشهد ـ بخش مرکزی ـ میدان شهدا ـ ابتدای خیابان دانشگاه ـ خیابان صاحب الزمان (عج)
663 میدان شریعتی مشهد استان خراسان رضوی ـ شهرستان مشهد ـ ابتدای خیابان احمد آباد ـ پلاک 663
693 چهار راه خواجه ربیع مشهد استان خراسان رضوی ـ شهرستان مشهد ـ خیابان شهید عبادی ـ چهار راه خواجه ربیع ـ پلاک 12
703 عطا ملک سبزوار استان خراسان رضوی ـ شهرستان سبزوار ـ بخش مرکزی ـ میدان دروازه عراق ـ ابتدای خیابان عطا ملک شمالی ـ پلاک 131
705 فیض آباد استان خراسان رضوی ـ شهرستان فیض آباد ـ بخش مه ولات ـ خیابان امام خمینی ـ نبش چهار راه طالقانی ـ مقابل مسجد جامع
731 باب الجواد مشهد استان خراسان رضوی ـ شهرستان مشهد ـ خیابان اندرزگو ـ جنب بازار سرشور ـ پلاک 417
841 پانزده خرداد مشهد استان خراسان رضوی ـ شهرستان مشهد ـ بخش مشهد ـ خیابان امام رضا (ع) ـ میدان 15 خرداد ـ پلاک 5
842 طالقانی چناران استان خراسان رضوی ـ شهرستان قوچان ـ بخش مرکزی ـ چناران ـ بلوار طالقانی ـ نبش خیابان طالقانی ششم ـ پلاک 2
864 شاندیز مشهد استان خراسان رضوی ـ شهرستان شاندیز ـ بخش شاندیز ـ خیابان امام خمینی (ره) ـ نرسیده به میدان آبشار ـ پلاک 182
866 رضوان مشهد استان خراسان رضوی ـ شهرستان مشهد ـ بخش مشهد ـ خیابان طبرسی ـ جنب هتل رضا
887 چکنه قوچان چکنه، خیابان امام خمینی (ره)، پلاک 132
891 خواف خواف استان خراسان رضوی ـ شهرستان خواف ـ بخش خواف ـ خیابان مدرس ـ پلاک 13
951 ولیعصر (عج) نیشابور استان خراسان رضوی ـ شهرستان نیشابور ـ بخش نیشابور ـ خیابان امام خمینی ـ چهار راه انقلاب ـ پلاک 36
1014 میدان عدالت مشهد استان خراسان رضوی ـ شهرستان مشهد ـ خیابان نواب صفوی ـ میدان عدالت
1015 چهار راه شهدا مشهد استان خراسان رضوی ـ شهرستان مشهد ـ خیابان آزادی ـ خیابان بهجت
1016 ده دی مشهد استان خراسان رضوی ـ شهرستان مشهد ـ خیابان انقلاب اسلامی ـ خیابان بهار ـ پلاک 148
1021 خلیل آباد خلیل آباد استان خراسان رضوی ـ شهرستان خلیل آباد ـ خیابان مطهری ـ نبش میدان مرکزی
1024 عطار نیشابور استان خراسان رضوی ـ شهرستان نیشابور ـ بخش مرکزی ـ خیابان فردوسی جنوبی ـ فردوسی 10 ـ پلاک 1024
1087 کامیونداران مشهد استان خراسان رضوی ـ شهرستان مشهد ـ بخش مشهد ـ بلوار جمهوری ـ خیابان جمهوری 16 ـ پلاک 332
1161 چمن سلطان قوچان استان خراسان رضوی ـ شهرستان قوچان ـ بخش مرکزی ـ خیابان امام خمینی ـ نرسیده به چهار راه اول ـ پلاک 34
1178 چهار راه لشگر مشهد استان خراسان رضوی ـ شهرستان مشهد ـ خیابان انقلاب اسلامی ـ خیابان بهار ـ پلاک 148
1179 میدان تختی مشهد استان خراسان رضوی ـ شهرستان مشهد ـ خیابان مطهری
1184 شریعتی قوچان استان خراسان رضوی ـ شهرستان قوچان ـ بخش مرکزی ـ خیابان امام خمینی ـ نرسیده به چهار راه اول ـ پلاک 34
1185 باجگیران قوچان استان خراسان رضوی ـ شهرستان قوچان ـ بخش مرکزی ـ خیابان امام خمینی ـ نرسیده به چهار راه اول ـ پلاک 34
1196 صدر استان خراسان رضوی ـ شهرستان تربت حیدریه ـ بخش مرکزی ـ خیابان فرمانداری ـ چهار راه امام خمینی
1203 صالح آباد صالح آباد 85کیلومتری تربت جام
1204 فردوسی استان خراسان رضوی ـ شهرستان تربت حیدریه ـ بخش مرکزی ـ خیابان فردوسی جنوبی ـ خیابان صاحب الزمان جنوبی
1205 باخزر بلوار امام خمینی (ره)، خیابان ولیعصر (عج)
1207 دولت آباد استان خراسان رضوی ـ شهرستان زاوه ـ بخش دولت آباد ـ شهرستان زاوه ـ پلاک 12
1255 رشتخوار استان خراسان رضوی ـ شهرستان رشتخوار ـ بخش رشتخوار ـ خیابان جمهوری اسلامی ـ ‌پلاک 96
1256 فروتقه کاشمر استان خراسان رضوی ـ شهرستان کاشمر ـ میدان مرکزی ـ ابتدای خیابان مدرس
1268 چهار راه خیام مشهد استان خراسان رضوی ـ شهرستان مشهد ـ چهار راه خیام ـ بلوار سجاد
1269 گنبد سبز مشهد استان خراسان رضوی ـ شهرستان مشهد ـ خیابان دیالمه ـ چهار راه هشت شهریور ـ پلاک 210
1271 مهدیه استان خراسان رضوی ـ شهرستان تربت جام ـ بخش مرکزی ـ میدان ولیعصر (عج)
1275 مزینان سبزوار استان خراسان رضوی ـ شهرستان سبزوار ـ بخش داورزن ـ خیابان شریعتی ـ پلاک 5
1288 شهید هاشمی نژاد مشهد استان خراسان رضوی ـ شهرستان مشهد ـ شهر مشهد ـ خیابان دریا دل ـ خیابان شهید محسن کاشانی ـ بین کوچه هاتف و بیهقی ـ بین کاشانی 21 و 23 ـ پلاک 494
1293 آزاد شهر مشهد استان خراسان رضوی ـ شهرستان مشهد ـ بلوار معلم ـ نبش معلم 13
1333 پنج راه ابومسلم مشهد استان خراسان رضوی ـ شهرستان مشهد ـ خیابان احمد آباد ـ خیابان پاستور ـ کوچه پاستور ـ پلاک 67
1336 نوخندان درگز بلوار صیاد شیرازی، ‌پلاک 52
1343 با سفر تربت حیدریه استان خراسان رضوی ـ شهرستان تربت حیدریه ـ بخش مرکزی ـ خیابان فرمانداری ـ چهار راه امام خمینی
1359 صدخرو سبزوار استان خراسان رضوی ـ شهرستان سبزوار ـ بخش داورزن ـ صدخور ـ خیابان فاضل
1362 میدان شهدا استان خراسان رضوی ـ شهرستان تربت حیدریه ـ بخش مرکزی ـ میدان شهدا
1397 اسرار سبزوار استان خراسان رضوی ـ شهرستان سبزوار ـ بخش مرکزی ـ خیابان اسرار جنوبی ـ نبش میدان فلسطین ـ پلاک 412
1398 خیام نیشابور استان خراسان رضوی ـ شهرستان نیشابور ـ بخش مرکزی ـ میدان خیام ـ فلکه خیام نیشابور
1426 میدان صاحب الزمان (عج ) مشهد استان خراسان رضوی ـ شهرستان مشهد ـ میدان صاحب الزمان (عج) ـ پلاک 27
1460 پنجم ضد مشهد استان خراسان رضوی ـ شهرستان مشهد ـ بخش مشهد ـ خیابان امام رضا (ع) ـ میدان 15 خرداد ـ پلاک 5
1492 رادکان قوچان استان خراسان رضوی ـ شهرستان قوچان ـ بخش مرکزی ـ چناران ـ بلوار طالقانی ـ نبش خیابان طالقانی ششم ـ پلاک 2
1545 یوسف آباد تایباد استان خراسان رضوی ـ شهرستان تایباد ـ خیابان امام خمینی ـ چهار راه پست ـ پلاک 227
1583 سمرقند مشهد استان خراسان رضوی ـ شهرستان مشهد ـ خیابان آیت اله عبادی ـ پلاک 755
1609 ارگ نیشابور استان خراسان رضوی ـ شهرستان نیشابور ـ بخش مرکزی ـ میدان خیام ـ فلکه خیام نیشابور
1623 حکم آباد سبزوار استان خراسان رضوی ـ شهرستان سبزوار ـ بخش جوین حکم آیاد ـ خیابان عطا ملک
1625 نقاب سبزوار استان خراسان رضوی ـ شهرستان جوین ـ نقاب ـ بخش عطاملک جوین ـ خیابان امام رضا ـ پلاک 78
1629 گلستان مشهد استان خراسان رضوی ـ شهرستان مشهد ـ خیابان دانشگاه ـ چهار راه گلستان ـ پلاک 306
1630 شادمهر تربت حیدریه استان خراسان رضوی ـ شهرستان تربیت حیدریه ـ بخش مرکزی ـ خیابان فردوسی ـ میدان امام علی ـ فلکه باغ سلطانی
1631 چهاردهم ضد مشهد استان خراسان رضوی ـ شهرستان مشهد ـ خیابان امام رضا (ع) ـ نبش خیابان چهاردهم
1672 بهشتی مشهد استان خراسان رضوی ـ شهرستان مشهد ـ خیابان دکتر بهشتی ـ پلاک 1672
1691 اول طلاب مشهد استان خراسان رضوی ـ شهرستان مشهد ـ بلوار طبرسی ـ بین چهار مجلسی و چهار راه سیلو ـ پلاک 720
1706 جغتای سبزوار استان خراسان رضوی ـ شهرستان جغتای ـ بخش جغتای ـ خیابان امام خمینی ـ تقاطع خیابان طالقانی و امام خمینی ـ پلاک 115
1708 شریعتی سبزوار استان خراسان رضوی ـ شهرستان سبزوار ـ بخش سبزوار ـ خیابان بیهق ـ فلکه پست و تلگراف ـ پلاک 843
1715 جوادیه مشهد استان خراسان رضوی ـ شهرستان مشهد ـ بخش مشهد ـ خیابان طبرسی ـ جنب هتل رضا
1723 باغشن نیشابور استان خراسان رضوی ـ شهرستان نیشابور ـ بخش زبرخان ـ روستای باغشن ـ پلاک 191
1724 بایگ (حصار قبلی) تربت حیدریه استان خراسان رضوی ـ شهرستان تربیت حیدریه ـ بخش مرکزی ـ خیابان فردوسی ـ میدان امام علی ـ فلکه باغ سلطانی
1726 لطف آباد درگز استان خراسان رضوی ـ شهرستان درگز ـ بخش مرکزی ـ خیابان امام خمینی ـ پلاک 250
1736 میدان اسرار سبزوار استان خراسان رضوی ـ شهرستان سبزوار ـ بخش مرکزی ـ خیابان اسرار جنوبی ـ نبش میدان فلسطین ـ پلاک 412
1742 مطهری شمالی مشهد استان خراسان رضوی ـ شهرستان مشهد ـ خیابان مطهری شمالی ـ چهار راه عامل ـ پلاک 314
1748 کدکن استان خراسان رضوی ـ شهرستان تربت حیدریه ـ بخش کدکن ـ خیابان شهید مطهری ـ پلاک 2
1749 فتح آباد استان خراسان رضوی ـ شهرستان رشتخوار ـ بخش رشتخوار ـ خیابان جمهوری اسلامی ـ ‌پلاک 96
1751 زواره زاوه استان خراسان رضوی ـ شهرستان زاوه ـ بخش دولت آباد ـ شهرستان زاوه ـ پلاک 12
1753 گمرک استان خراسان رضوی ـ شهرستان تربت حیدریه ـ بخش مرکزی ـ خیابان فردوسی جنوبی ـ خیابان صاحب الزمان جنوبی
1754 روحبخش استان خراسان رضوی ـ شهرستان تربیت حیدریه ـ بخش مرکزی ـ خیابان فردوسی ـ میدان امام علی ـ فلکه باغ سلطانی
1755 کندر خلیل آباد استان خراسان رضوی ـ شهرستان خلیل آباد ـ خیابان مطهری ـ نبش میدان مرکزی
1756 ریوش کاشمر استان خراسان رضوی ـ شهرستان کاشمر ـ بخش شهر ریوش ـ کوهسار کاشمر ـ شهر ریوش ـ نبش خیابان امام علی 6
1757 دوغ آباد استان خراسان رضوی ـ شهرستان تربت حیدریه ـ بخش محولات ـ شهر فیض ـ روستای دوغ آباد ـ روبرو قائم 4 ـ پلاک 1757
1763 نوغاب گناباد خیابان بهار، بلوار فردوس پاکدامن، پلاک 65
1764 ملا هادی سبزواری سبزوار استان خراسان رضوی ـ شهرستان سبزوار ـ بخش مرکزی ـ خیابان اسرار جنوبی ـ نبش میدان فلسطین ـ پلاک 412
1822 بلوار عبدالمطلب مشهد استان خراسان رضوی ـ شهرستان مشهد ـ خیابان مطهری شمالی ـ چهار راه عامل ـ پلاک 314
1828 سناباد مشهد استان خراسان رضوی ـ شهرستان مشهد ـ خیابان سناباد ـ پلاک 630
1857 بسیج درگز استان خراسان رضوی ـ شهرستان درگز ـ بخش مرکزی ـ خیابان امام خمینی ـ پلاک 250
1862 امام رضا (ع) مشهد اسنان خراسان رضوی ـ شهرستان مشهد ـ بخش مشهد ـ خیابان امام رضا (ع) ـ پلاک 1862
1863 کوی شرقی گناباد خیابان بهار، بلوار فردوس پاکدامن، پلاک 65
1867 جنگل تربت حیدریه استان خراسان رضوی ـ شهرستان تربت حیدریه ـ بخش مرکزی ـ خیابان فردوسی جنوبی ـ خیابان صاحب الزمان جنوبی
1868 شهید شوریده گناباد استان خراسان رضوی ـ شهرستان گناباد ـ میدان امام خمینی ـ خیابان ناصر خسرو ـ پلاک 26
1869 شهید نجف پور مشهد استان خراسان رضوی ـ شهرستان مشهد ـ بلوار شهید قرنی ـ چهار راه مطهری ـ پلاک 892
1871 قلعه نو علیا باخزر بلوار امام خمینی (ره)، خیابان ولیعصر (عج)
1872 صنعتی مشهد استان خراسان رضوی ـ شهرستان مشهد ـ خیابان دانشگاه ـ چهار راه گلستان ـ پلاک 306
1873 انتهای طبرسی مشهد استان خراسان رضوی ـ شهرستان مشهد ـ خیابان سی متری طلاب ـ خیابان شهید مفتح 5
1878 بیمرغ گناباد بيمرغ 35كيلومتري گناباد
1883 شهرک شهید رجایی مشهد استان خراسان رضوی ـ شهرستان مشهد ـ بخش مشهد ـ شهرک شهید رجایی ـ خیابان حر ـ پلاک 13
1887 شهید چمران سبزوار استان خراسان رضوی ـ شهرستان سبزوار ـ بخش مرکزی ـ خیابان بیهق ـ پلاک 782
1889 بلوار وکیل آباد مشهد استان خراسان رضوی ـ شهرستان مشهد ـ بخش مشهد ـ بلوار وکیل آباد ـ نرسیده به سه راه هنرستان ـ پلاک 10
1890 سعدی گناباد استان خراسان رضوی ـ شهرستان گناباد ـ میدان امام خمینی ـ خیابان ناصر خسرو ـ پلاک 26
1892 کلاهدوز مشهد استان خراسان رضوی ـ شهرستان مشهد ـ بخش مشهد ـ خیابان آبکوه ـ خیابان کلاهدوز ـ پلاک 9
1896 ابوذر (چهارراه خواف) تربت حیدریه استان خراسان رضوی ـ شهرستان تربت حیدریه ـ بخش مرکزی ـ خیابان فرمانداری ـ چهار راه امام خمینی
1898 صیاد شیرازی درگز بلوار صیاد شیرازی، ‌پلاک 52
1913 کوی امیر المومنین (ع) مشهد استان خراسان رضوی ـ شهرستان مشهد ـ بخش مشهد ـ بلوار توس ـ خیابان ولیعصر ـ ‌پلاک 84
1976 شهید چمران مشهد استان خراسان رضوی ـ شهرستان مشهد ـ بخش مرکزی ـ میدان شهدا ـ ابتدای خیابان دانشگاه ـ خیابان صاحب الزمان (عج)
1978 بهشتی قوچان قوچان استان خراسان رضوی ـ شهرستان قوچان ـ بخش مرکزی ـ خیابان شهید بهشتی ـ پلاک 197
1979 چهارراه فرودگاه سبزوار استان خراسان رضوی ـ شهرستان سبزوار ـ بخش سبزوار ـ خیابان بیهق ـ فلکه پست و تلگراف ـ پلاک 843
2016 ابتدای طبرسی مشهد استان خراسان رضوی ـ شهرستان مشهد ـ بخش مشهد ـ خیابان طبرسی ـ جنب هتل رضا
2026 دریای اول مشهد استان خراسان رضوی ـ شهرستان مشهد ـ خیابان سی متری طلاب ـ خیابان شهید مفتح 5
2030 سه راه محسن کاشانی مشهد استان خراسان رضوی ـ شهرستان مشهد ـ خیابان شهید عبادی ـ چهار راه خواجه ربیع ـ پلاک 12
2055 چهار راه ابوطالب مشهد استان خراسان رضوی ـ شهرستان مشهد ـ بخش مشهد ـ بلوار ابوطالب ـ نرسیده به ابوطالب 1 ـ پلاک 35
2063 نبش رضوی مشهد استان خراسان رضوی ـ شهرستان مشهد ـ خیابان توحید ـ پلاک 520
2066 فداییان اسلام مشهد استان خراسان رضوی ـ شهرستان مشهد ـ خیابان فداییان اسلام 25 ـ پلاک 13
2082 دریا دل مشهد استان خراسان رضوی ـ شهرستان مشهد ـ شهر مشهد ـ خیابان دریا دل ـ خیابان شهید محسن کاشانی ـ بین کوچه هاتف و بیهقی ـ بین کاشانی 21 و 23 ـ پلاک 494
2086 داورزن سبزوار استان خراسان رضوی ـ شهرستان سبزوار ـ بخش داورزن ـ خیابان شریعتی ـ پلاک 5
2090 سی هزار متری سبزوار استان خراسان رضوی ـ شهرستان سبزوار ـ بخش مرکزی ـ میدان سی هزار متری ـ پلاک 2
2103 کلات (نادری) مشهد استان خراسان رضوی ـ شهرستان مشهد ـ خیابان گاز ـ پلاک 249
2115 عنصری مشهد استان خراسان رضوی ـ شهرستان مشهد ـ بخش مشهد ـ خیابان 17 شهریور ـ خیابان عنصری شرقی
2136 گلمکان مشهد استان خراسان رضوی ـ شهرستان مشهد ـ بخش گلمکان ـ خیابان ولی عصر ـ روستای گلمکان ـ پلاک 2
2152 شهرآباد بردسکن استان خراسان رضوی ـ شهرستان بردسکن ـ خیابان عدالت شرقی ـ نبش خیابان عدالت 11 ـ پلاک 3820
2153 عبدل آباد محولات استان خراسان رضوی ـ شهرستان فیض آباد ـ بخش مه ولات ـ خیابان امام خمینی ـ نبش چهار راه طالقانی ـ مقابل مسجد جامع
2154 قائم کاشمر استان خراسان رضوی ـ شهرستان کاشمر ـ میدان مرکزی ـ ابتدای خیابان مدرس
2155 مدرس کاشمر استان خراسان رضوی ـ شهرستان کاشمر ـ خیابان مدرس ـ بعد از درس پانزده
2156 فدافن کاشمر استان خراسان رضوی ـ شهرستان کاشمر ـ میدان مرکزی ـ ابتدای خیابان مدرس
2162 فراشیان جغتای استان خراسان رضوی ـ شهرستان جغتای ـ بخش جغتای ـ خیابان امام خمینی ـ تقاطع خیابان طالقانی و امام خمینی ـ پلاک 115
2163 حافظ نیشابور استان خراسان رضوی ـ شهرستان نیشابور ـ بخش مرکزی ـ خیابان امام خمینی (ره) ـ نبش خیابان امام خمینی (ره) 23 ـ پلاک 1721
2164 امیر کبیر سبزوار استان خراسان رضوی ـ شهرستان سبزوار ـ بخش مرکزی ـ خیابان امیر کبیر ـ میدان آل احمد ـ پلاک 214
2213 سیمتری اول احمد آباد مشهد استان خراسان رضوی ـ شهرستان مشهد ـ خیابان احمد آباد ـ بلوار رضا ـ تقاطع بلوار بعثت ـ پلاک 48
2335 هشت شهریور مشهد استان خراسان رضوی ـ شهرستان مشهد ـ خیابان دیالمه ـ چهار راه هشت شهریور ـ پلاک 210
2340 ابن یمین سبزوار استان خراسان رضوی ـ شهرستان سبزوار ـ بخش مرکزی ـ میدان دروازه عراق ـ ابتدای خیابان عطا ملک شمالی ـ پلاک 131
2341 امیر مسعود سبزوار استان خراسان رضوی ـ شهرستان سبزوار ـ بخش مرکزی ـ میدان سی هزار متری ـ پلاک 2
2393 کاریز تایباد استان خراسان رضوی ـ شهرستان تایباد ـ خیابان امام خمینی ـ چهار راه پست ـ پلاک 227
2429 جلالیه مشهد استان خراسان رضوی ـ شهرستان مشهد ـ خیابان سرخس ـ چهار راه جلالیه ـ کوچه سرخس ـ پلاک 71
2432 ازادی مشهد استان خراسان رضوی ـ شهرستان مشهد ـ خیابان آزادی ـ خیابان بهجت
2442 ابن سینا مشهد استان خراسان رضوی ـ شهرستان مشهد ـ خیابان دکتری ـ پنج راه سناباد ـ نبش قائم ـ پلاک 270
2485 دهم مهتاب مشهد استان خراسان رضوی ـ شهرستان مشهد ـ بخش مشهد ـ بلوار امام خمینی جنوبی ـ پلاک 995
2496 امام خمینی (ره) شمالی مشهد استان خراسان رضوی ـ شهرستان مشهد ـ بلوار مدرس ـ مقابل بنیاد شهید ـ پلاک 24
2499 الندشت مشهد استان خراسان رضوی ـ شهرستان مشهد ـ خیابان کوهسنگی ـ مقابل خیابان کوهسنگی8 ـ پلاک 152
2523 کوهسنگی مشهد استان خراسان رضوی ـ شهرستان مشهد ـ خیابان کوهسنگی 23 ـ پلاک 395
2524 محمد آباد مشهد استان خراسان رضوی ـ شهرستان مشهد ـ بلوار شهید رستمی ـ ابتدای چهار راه محمدآباد
2573 چناران چناران استان خراسان رضوی ـ شهرستان چناران ـ بخش مرکزی ـ بلوار امام خمینی (ره) ـ خیابان کاشانی ـ پلاک 2
2668 فلکه طالقانی مشهد استان خراسان رضوی ـ شهرستان مشهد ـ خیابان احمدآباد ـ خیابان ملاصدرا ـ پلاک 26
2693 شهیدقرنی مشهد استان خراسان رضوی ـ شهرستان مشهد ـ بلوار شهید قرنی ـ چهار راه مطهری ـ پلاک 892
2721 امام زمان (عج) قوچان استان خراسان رضوی ـ شهرستان قوچان ـ بخش مرکزی ـ خیابان شهید بهشتی ـ پلاک 197
2746 هفده شهریور مشهد استان خراسان رضوی ـ شهرستان مشهد ـ بخش مشهد ـ خیابان هفده شهریور ـ نبش هفده شهریور 6 ـ شهید صدوقی ـ پلاک 41
2800 بلوار معلم مشهد استان خراسان رضوی ـ شهرستان مشهد ـ بخش مشهد ـ بلوار معلم ـ پلاک 448
2803 فلکه جواد الائمه (ع) مشهد استان خراسان رضوی ـ شهرستان مشهد ـ کوی طلاب ـ خیابان وحید ـ میدان جوادالائمه (ع) ـ پلاک 494
2804 سفید سنگ فریمان استان خراسان رضوی ـ شهرستان فریمان ـ بخش مرکزی فریمان ـ نبش میدان امام رضا (ع)
2805 قلندر آباد فریمان قلندر آباد، خیابان امام خمینی (ره)، پلاک 159
2806 سی متری طلاب مشهد استان خراسان رضوی ـ شهرستان مشهد ـ خیابان سی متری طلاب ـ خیابان شهید مفتح 5
2807 سیاه آب مشهد استان خراسان رضوی ـ شهرستان مشهد ـ بخش مشهد ـ خیابان طبرسی ـ جنب هتل رضا
2808 محتشمی مشهد استان خراسان رضوی ـ شهرستان مشهد ـ خیابان احمدآباد ـ بین خیابان محتشمی و عدالت ـ پلاک 20
2810 خیابان راهنمایی مشهد استان خراسان رضوی ـ شهرستان مشهد ـ خیابان راهنمایی ـ پلاک 193
2811 اول نخ ریسی مشهد استان خراسان رضوی ـ شهرستان مشهد ـ خیابان فداییان اسلام 25 ـ پلاک 13
2813 فردوسی مشهد استان خراسان رضوی ـ شهرستان نیشابور ـ بخش مرکزی ـ خیابان فردوسی جنوبی ـ فردوسی 10 ـ پلاک 1024
2816 چمن آباد رشتخوار استان خراسان رضوی ـ شهرستان تربت حیدریه ـ بخش رشتخوار ـ روستای چمن آباد
2818 امیر کبیر مشهد استان خراسان رضوی ـ شهرستان مشهد ـ بخش مشهد ـ خیابان بهشتی ـ خیابان امیر کبیر ـ چهار راه رودکی ـ پلاک 158
2819 سیمتری دوم احمد آباد مشهد استان خراسان رضوی ـ شهرستان مشهد ـ بخش مشهد ـ خیابان احمدآباد ـ بلوار ابوذر غفاری ـ پلاک 2819
2820 طرق مشهد استان خراسان رضوی ـ شهرستان مشهد ـ شهرک طرق ـ نبش ساعی 31
2821 فلکه راهنمایی مشهد استان خراسان رضوی ـ شهرستان مشهد ـ بخش مشهد ـ میدان راهنمایی ـ اول بلوار سجاد ـ پلاک 26
2823 زشک شاندیز استان خراسان رضوی ـ شهرستان شاندیز ـ بخش شاندیز ـ خیابان امام خمینی (ره) ـ نرسیده به میدان آبشار ـ پلاک 182
2830 نیل آباد تربت جام استان خراسان رضوی ـ شهرستان تربت جام ـ بخش مرکزی ـ میدان ولیعصر (عج)
2844 امام خمینی (ره) نیشابور استان خراسان رضوی ـ شهرستان نیشابور ـ بخش مرکزی ـ خیابان امام خمینی (ره) ـ نبش خیابان امام خمینی (ره) 23 ـ پلاک 1721
2845 میدان امام نیشابور استان خراسان رضوی ـ شهرستان نیشابور ـ بخش مرکزی ـ خیابان امام خمینی (ره) ـ میدان امام خمینی (ره) ـ پلاک 1265
2846 عبدل آباد ریواده جغتای استان خراسان رضوی ـ شهرستان جغتای ـ بخش جغتای ـ خیابان امام خمینی ـ تقاطع خیابان طالقانی و امام خمینی ـ پلاک 115
2847 برغمد سبزوار استان خراسان رضوی ـ شهرستان جوین ـ نقاب ـ بخش پیراکوه ـ سی و پنج کیلومتری جاده اسفراین
2850 قدمگاه نیشابور استان خراسان رضوی ـ شهرستان نیشابور ـ بخش زبرخان ـ بلوار امام خمینی (ره) ـ سی کیلومتری نیشابور ـ پلاک 325
2877 محمود آباد تربت جام استان خراسان رضوی ـ شهرستان تربت جام ـ بخش مرکزی ـ میدان ولیعصر (عج)
2878 شیخ صدوق مشهد استان خراسان رضوی ـ شهرستان مشهد ـ خیابان رسالت جنوبی ـ نبش خیابان رسالت بیست و پنجم
2885 نسر تربت حیدریه روستای نسر
2897 کارخانه قند آبکوه مشهد استان خراسان رضوی ـ شهرستان مشهد ـ بخش مشهد ـ بلوار توس ـ خیابان ولیعصر ـ ‌پلاک 84
2912 لاین نو درگز استان خراسان رضوی ـ شهرستان درگز ـ بخش مرکزی ـ خیابان امام خمینی ـ پلاک 250
2935 انقلاب اسلامی مشهد استان خراسان رضوی ـ شهرستان مشهد ـ خیابان انقلاب اسلامی ـ خیابان بهار ـ پلاک 148
2982 منصوریه استان خراسان رضوی شهرستان تربت حیدریه ـ بخش تربت حیدریه ـ خیابان کاشانی ـ پلاک 8
2989 میثم شمالی مشهد استان خراسان رضوی ـ شهرستان مشهد ـ بخش مشهد ـ بلوار طبرسی شمالی ـ خیابان میثم شمالی ـ کوچه 18 ـ پلاک 20
2992 بیست متری طلاب مشهد استان خراسان رضوی ـ شهرستان مشهد ـ بخش مشهد ـ خیابان علیمردانی ـ دور میدان ابوریحان ـ پلاک 22
3004 گلشهر مشهد استان خراسان رضوی ـ شهرستان مشهد ـ بخش مشهد ـ خیابان گلشهر ـ هشت متری چهارم ـ مقابل سینما
3181 امام خمینی (ره) مشهد استان خراسان رضوی ـ شهرستان مشهد ـ بخش مشهد ـ بلوار امام خمینی جنوبی ـ پلاک 995
3182 رودکی مشهد استان خراسان رضوی ـ شهرستان مشهد ـ بخش مشهد ـ خیابان کوهسنگی ـ خیابان رودکی ـ کوچه رودکی 17 ـ پلاک 20
3189 پیچ عیدیانی نیشابور استان خراسان رضوی ـ شهرستان نیشابور ـ بخش مرکزی ـ خیابان امام خمینی (ره) ـ نبش خیابان امام خمینی (ره) 23 ـ پلاک 1721
3190 چهار راه حافظ مشهد استان خراسان رضوی ـ شهرستان مشهد ـ بخش مشهد ـ بلوار جمهوری ـ خیابان جمهوری 16 ـ پلاک 332
3230 شهید مطهری قوچان استان خراسان رضوی ـ شهرستان قوچان ـ بخش مرکزی ـ خیابان امام خمینی ـ نرسیده به چهار راه اول ـ پلاک 34
3238 بازار رضا (ع) مشهد استان خراسان رضوی ـ شهرستان مشهد ـ میدان هفده شهریور ـ میدان بیت المقدس ـ بازار رضا (ع)
3244 اول خیابان امام رضا (ع) مشهد اسنان خراسان رضوی ـ شهرستان مشهد ـ بخش مشهد ـ خیابان امام رضا (ع) ـ پلاک 1862
3309 بلوار فرودگاه مشهد استان خراسان رضوی ـ شهرستان مشهد ـ بلوار جمهوری اسلامی - بین خیابان رام و خیابان پروین اعتصامی ـ پلاک 572
3310 میدان بار رضوی مشهد استان خراسان رضوی ـ شهرستان مشهد ـ بخش مشهد ـ شهرک شهید رجایی ـ خیابان حر ـ پلاک 13
3311 کمال الملک نیشابور استان خراسان رضوی ـ شهرستان نیشابور ـ بخش مرکزی ـ خیابان فردوسی جنوبی ـ فردوسی 10 ـ پلاک 1024
3312 میدان امام خمینی (ره) سبزوار استان خراسان رضوی ـ شهرستان سبزوار ـ بخش مرکزی ـ میدان امام خمینی
3313 اسد آبادی سبزوار استان خراسان رضوی ـ شهرستان سبزوار ـ بخش مرکزی ـ خیابان امیر کبیر ـ میدان آل احمد ـ پلاک 214
3315 پنج تن مشهد استان خراسان رضوی ـ شهرستان مشهد ـ بخش مشهد ـ بلوار قائم ـ خیابان پنج تن ـ نبش میلان 9 ـ کوچه پنج تن 9 ـ پلاک 141
3316 پل فردوس مشهد استان خراسان رضوی ـ شهرستان مشهد ـ خیابان آخوند خراسانی ـ خیابان دانش غربی ـ پلاک 58
3317 خواجه ربیع مشهد استان خراسان رضوی ـ شهرستان مشهد ـ انتهای خیابان خواجه ربیع ـ بعد از میدان امام حسین ـ پلاک 7
3318 چهار راه مقدم طبرسی مشهد استان خراسان رضوی ـ شهرستان مشهد ـ شهر مشهد ـ خیابان دریا دل ـ خیابان شهید محسن کاشانی ـ بین کوچه هاتف و بیهقی ـ بین کاشانی 21 و 23 ـ پلاک 494
3352 شهرک گاز سرخس سرخس استان خراسان رضوی ـ شهرستان سرخس ـ بخش مرکزی ـ خیابان امام خمینی ـ پلاک 3
3353 کوی آب و برق مشهد استان خراسان رضوی ـ شهرستان مشهد ـ بخش مشهد ـ بلوار فکوری ـ بین فکوری 12 و 14 ـ پلاک 183
3354 انتهای نخریسی مشهد استان خراسان رضوی ـ شهرستان مشهد ـ خیابان فداییان اسلام 25 ـ پلاک 13
3355 مصلی مشهد استان خراسان رضوی ـ شهرستان مشهد ـ بلوار مصلی ـ تقاطع شهید رستمی ـ پلاک 526
3356 بلوار نبوت مشهد استان خراسان رضوی ـ شهرستان مشهد ـ بلوار طبرسی ـ چهار راه گاز ـ خیابان بعثت چهارم ـ پلاک 3356
3357 کوی امام هادی مشهد استان خراسان رضوی ـ شهرستان مشهد ـ بلوار توس ـ خیابان امام هادی (ع) ـ نبش امام هادی 2
3358 پیچ تلگرد مشهد استان خراسان رضوی ـ شهرستان مشهد ـ کوی طلاب ـ خیابان وحید ـ میدان جوادالائمه (ع) ـ پلاک 494
3360 فرامرز عباسی مشهد استان خراسان رضوی ـ شهرستان مشهد ـ بلوار فرامرز عباسی ـ پلاک 73
3467 بلوار سجاد مشهد استان خراسان رضوی ـ شهرستان مشهد ـ بلوارسجاد ـ چهار راه بزرگمهر
3468 گاز مشهد استان خراسان رضوی ـ شهرستان مشهد ـ خیابان گاز ـ پلاک 249
3470 رضا شهر مشهد استان خراسان رضوی ـ شهرستان مشهد ـ خیابان رضاشهر ـ بلوار رضوی ـ نبش رضوی هشتم ـ پلاک 96
3529 نصر آباد نصرآباد استان خراسان رضوی ـ شهرستان تربت جام ـ بخش نصرآباد ـ بلوار امام خمینی (ره)
3559 کوی سیدی مشهد استان خراسان رضوی ـ شهرستان مشهد ـ خیابان سیدی ـ خیابان 35 متری اول ـ پلاک 17
3563 رسالت مشهد استان خراسان رضوی ـ شهرستان مشهد ـ خیابان رسالت شمالی ـ میدان بارنوغان
3564 بزرگراه آسیایی مشهد استان خراسان رضوی ـ شهرستان مشهد ـ خیابان بزرگراه آسیایی ـ بلوار آزادی ـ آزادی 103
3908 دایره حسابداری (خراسان رضوی) مشهد
4155 خلیل آباد خلیل آباد استان خراسان رضوی ـ شهرستان خلیل آباد ـ خیابان مطهری ـ نبش میدان مرکزی
4156 رسالت جنوبی مشهد استان خراسان رضوی ـ شهرستان مشهد ـ خیابان رسالت جنوبی ـ نبش خیابان رسالت بیست و پنجم
4157 برق سنایی مشهد استان خراسان رضوی ـ شهرستان مشهد ـ بخش مرکزی ـ میدان بسیج ـ خیابان بهار ـ نبش خیابان ملک الشعرا بهار1
4158 امام خمینی کاشمر استان خراسان رضوی ـ شهرستان کاشمر ـ میدان مرکزی ـ ابتدای خیابان مدرس
4160 کاشانی سرخس استان خراسان رضوی ـ شهرستان فیض آباد ـ بخش مه ولات ـ خیابان امام خمینی ـ نبش چهار راه طالقانی ـ مقابل مسجد جامع
4161 خیابان طبس سبزوار استان خراسان رضوی ـ شهرستان سبزوار ـ بخش مرکزی ـ خیابان امیر کبیر ـ میدان آل احمد ـ پلاک 214
4162 زیبد گناباد استان خراسان رضوی ـ شهرستان گناباد ـ میدان امام خمینی ـ خیابان ناصر خسرو ـ پلاک 26
4163 نشتیفان خواف استان خراسان رضوی ـ شهرستان خواف ـ بخش مرکزی ـ خیابان نشتیفان ـ خیابان بهارستان ـ پلاک 259
4164 امام خمینی بردسکن بردسکن استان خراسان رضوی ـ شهرستان بردسکن ـ خیابان عدالت شرقی ـ نبش خیابان عدالت 11 ـ پلاک 3820
4165 فلکه قدس جام تربت جام استان خراسان رضوی ـ شهرستان تربت جام ـ بخش مرکزی ـ میدان ولیعصر (عج)
4166 فلسطین مشهد استان خراسان رضوی ـ شهرستان مشهد ـ خیابان فلسطین ـ فلسطین 16 ـ پلاک 2
4167 شهرک لشگر مشهد استان خراسان رضوی ـ شهرستان مشهد ـ خیابان قاسم آباد ـ نبش خیابان فلاحی 26
4168 میدان امام فریمان فریمان استان خراسان رضوی ـ شهرستان فریمان ـ بخش مرکزی فریمان ـ نبش میدان امام رضا (ع)
4169 مهنه سرخس استان خراسان رضوی ـ شهرستان فیض آباد ـ بخش مه ولات ـ خیابان امام خمینی ـ نبش چهار راه طالقانی ـ مقابل مسجد جامع
4170 خیرآباد روستاي خيراباد-50كيلومتري تربت جام
4229 دهنو خلیل آباد استان خراسان رضوی ـ شهرستان خلیل آباد ـ خیابان مطهری ـ نبش میدان مرکزی
4281 مهرآباد مشهد استان خراسان رضوی ـ شهرستان مشهد ـ خیابان مهر آباد ـ خیابان مهرآباد 11 ـ سه راه آسیا
4282 چهارراه شفاء مشهد استان خراسان رضوی ـ شهرستان مشهد ـ بخش مشهد ـ بلوار ابوطالب ـ نرسیده به ابوطالب 1 ـ پلاک 35
4283 بلوار طوس مشهد استان خراسان رضوی ـ شهرستان مشهد ـ بلوار طوس ـ خیابان طوس 73 ـ نرسیده به سه راه دانش ـ پلاک 4
4284 بلوارامامت مشهد استان خراسان رضوی ـ شهرستان مشهد ـ بلوار معلم ـ نبش معلم 13
4286 خاقانی مشهد استان خراسان رضوی ـ شهرستان مشهد ـ بلوار پیروزی ـ بین پیروزی 11 و 13 ـ 45 متری رضاشهر ـ نبش خیابان خاقانی ـ پلاک 26
4287 بلوار دوم طبرسی مشهد استان خراسان رضوی ـ شهرستان مشهد ـ بلوار دوم طبرسی ـ خیابان طبرسی شمالی 28 ـ پلاک 674
4288 چهار راه مخابرات مشهد استان خراسان رضوی ـ شهرستان مشهد ـ خیابان قاسم آباد ـ بلوار شریعتی ـ کوجه شریعتی 23- پلاک 97
4289 چهار راه حجاب مشهد استان خراسان رضوی ـ شهرستان مشهد ـ تقاطع خیابان حجاب و خیابان شاهد
4317 شهیداستکی -کوی هدایت مشهد استان خراسان رضوی ـ شهرستان مشهد ـ خیابان گاز ـ پلاک 249
4353 بلوار سجاد مشهد استان خراسان رضوی ـ شهرستان مشهد ـ بخش مشهد ـ بلوار سجاد ـ کوچه امین و حامد ـ پلاک 263
4362 ارگ مشهد مشهد استان خراسان رضوی ـ شهرستان مشهد ـ بلوار مدرس ـ مقابل بنیاد شهید ـ پلاک 24
4365 بلوار فردوسی مشهد استان خراسان رضوی ـ شهرستان مشهد ـ بلوار فرامرز عباسی ـ پلاک 73
4398 دانشجو مشهد استان خراسان رضوی ـ شهرستان مشهد ـ بلوار وکیل آباد ـ پلاک 833
4422 شهرک صنعتی مشهد مشهد استان خراسان رضوی ـ شهرستان مشهد ـ خیابان بزرگراه آسیایی ـ بلوار آزادی ـ آزادی 103
4423 میدان حر مشهد استان خراسان رضوی ـ شهرستان مشهد ـ بلوار پیروزی ـ میدان حر
4441 بازار آهن مشهد استان خراسان رضوی ـ شهرستان مشهد ـ خیابان خین عرب ـ روبروی طرح چی 2
4442 میدان بسیج تربت حیدریه استان خراسان رضوی ـ شهرستان تربت حیدریه ـ بخش مرکزی ـ میدان شهدا
4443 هاشمیه مشهد استان خراسان رضوی ـ شهرستان مشهد ـ بلوار وکیل آباد ـ بلوار هاشمیه ـ کوچه هاشمیه 15 ـ پلاک 83
4490 شهید باهنر مشهد استان خراسان رضوی ـ شهرستان مشهد ـ جاده سرخس ـ خیابان حر 94 - پلاک 8
4498 بازار الغدیر مشهد استان خراسان رضوی ـ شهرستان مشهد ـ خیابان آزادی ـ خیابان بهجت
4564 شهید عدالتی مشهد استان خراسان رضوی ـ شهرستان مشهد ـ بخش مشهد ـ بلوار فکوری ـ بین فکوری 12 و 14 ـ پلاک 183
4584 گلبهار استان خراسان رضوی ـ شهرستان چناران ـ بخش گلبهار ـ خیابان گلبهار ـ خیابان پرند ـ میدان اول پرند
4587 شهرک صنعتی طرق استان خراسان رضوی ـ شهرستان مشهد ـ شهرک صنعتی طرق ـ خیابان کارآفرین ـ پلاک 103
4650 شهید شیرودی مشهد استان خراسان رضوی ـ شهرستان مشهد ـ خیابان فداییان اسلام 25 ـ پلاک 13
4660 بازار مصلی مشهد استان خراسان رضوی ـ شهرستان مشهد ـ خیابان مصلی ـ انتهای بلوار ـ کوچه خشکبار مصلی ـ پلاک 95
4848 برج سپهر رضوی مشهد استان خراسان رضوی ـ شهرستان مشهد ـ بخش مشهد ـ میدان جانباز ـ خیابان امام خمینی (ره) ـ ساختمان برج سپهر رضوی ـ طبقه همکف
5001 حسابداری هتل آزادی مشهد
5009 دایره حقوقی استان خراسان رضوی مشهد
8017 سایت آموزشی مشهد مشهد