شعب داخلی چهارمحال و بختیاری
 
94 غدیر شهرکرد استان چهارمحال و بختیاری ـ شهرستان شهرکرد ـ بخش مرکزی ـ خیابان ملت ـ چهار راه بازار و فلکه دوازده محرم
170 بروجن بروجن استان چهارمحال و بختیاری ـ شهرستان بروجن ـ بخش مرکزی ـ خیابان 15 خرداد ـ روبروی خیابان کاشانی ـ پلاک 764
174 فرخ شهر فرخشهر استان چهارمحال و بختیاری ـ شهرستان شهرکرد ـ بخش مرکزی ـ خیابان هفده شهریور ـ پلاک 50
690 فارسان فارسان استان چهارمحال و بختیاری ـ شهرستان فارسان ـ خیابان شهید بهشتی ـ تقاطع شهید رجایی
1155 سامان سامان استان چهارمحال و بختیاری ـ شهرستان سامان ـ بخش سامان ـ خیابان شهید جعفر زاده ـ کوچه ستوده ـ پلاک 2
1156 هفشجان هفشجان استان چهارمحال و بختیاری ـ شهرستان شهرکرد ـ بخش مرکزی ـ میدان امام خمینی (ره)
1361 خواجه نصیر شهرکرد استان چهارمحال و بختیاری ـ شهرستان شهرکرد ـ بخش مرکزی ـ خیابان ملت ـ چهار راه بازار و فلکه دوازده محرم
1532 گهرو استان چهارمحال و بختیاری ـ شهرستان شلمزار ـ بخش گهرو ـ بلوار ولیعصر ـ خیابان شهباز ـ پلاک 2
1668 بلداجی بلداجی استان چهارمحال و بختیاری ـ شهرستان بروجن ـ بخش بلداجی ـ بلوار مدرس ـ نبش میدان انقلاب
1771 امام رضا (ع) شهرکرد استان چهار محال و بختیاری ـ شهرستان شهرکرد ـ بلوار آیت اله کاشانی ـ نرسیده به میدان آیت اله دهک
1784 دستنا استان چهارمحال و بختیاری ـ شهرستان شلمزار ـ بخش کیار ـ خیابان شهدا ـ پلاک 6
1954 هفت تیر فرخ شهر فرخشهر استان چهارمحال و بختیاری ـ شهرستان شهرکرد ـ بخش مرکزی ـ خیابان هفده شهریور ـ پلاک 50
1965 بلوار ملت بروجن استان چهارمحال و بختیاری ـ شهرستان بروجن ـ بخش مرکزی ـ میدان امام
2006 مجتمع امام صادق (ع) شهرکرد استان چهارمحال و بختیاری ـ شهرستان شهرکرد ـ بخش مرکزی ـ خیابان 12محرم ـ چهارراه فصیحی ـ پلاک 11
2049 هرچگان خیابان هرچگان، میدان انقلاب، پلاک 659
2057 میدان انقلاب شهرکرد استان چهارمحال و بختیاری ـ شهرستان شهرکرد ـ بخش مرکزی ـ میدان انقلاب ـ پلاک 21
2062 میدان معلم شهرکرد استان چهارمحال و بختیاری ـ شهرستان شهرکرد ـ بخش مرکزی ـ میدان معلم ـ پلاک 36
2176 فرادنبه فرادنبه استان چهارمحال و بختیاری ـ شهرستان بروجن ـ بخش مرکزی ـ کیلومتر 50 جاده شهرکرد ـ فرادنبه ـ خیابان مولوی
2323 لردگان لردگان استان چهارمحال و بختیاری ـ شهرستان لردگان ـ بخش مرکزی ـ خیابان چشمه برم ـ پلاک 11
2704 فردوسی شهرکرد استان چهارمحال و بختیاری ـ شهرستان شهرکرد ـ بخش مرکزی ـ خیابان ملت ـ چهار راه بازار ـ پلاک 5
3037 بابا حیدر فارسان استان چهارمحال و بختیاری ـ شهرستان فارسان ـ بخش میزدج ـ کیلومتر 12 جاده فارسان کوهرنگ ـ خیابان امام ـ پلاک 11
3225 جونقان جونقان استان چهارمحال و بختیاری ـ شهرستان فارسان ـ بخش میزدج ـ خیابان انقلاب ـ پلاک 11
3293 نافچ فلکه امام حسین، پلاک 11
3294 گوجان فارسان دو کیلومتری فارسان، خیابان امام خمینی (ره)، پلاک 21
3336 میدان امام حسین (ع) شهرکرد میدان امام حسین (ع)، پلاک 125
3368 کاج 65 کیلومتری شهرکرد، پلاک 3
3370 وانان خیابان امام خمینی (ره)، پلاک 399
3371 سورشجان سورشجان استان چهارمحال و بختیاری ـ شهرستان فارسان ـ بخش لاران ـ بلوار انقلاب ـ پلاک 260
3375 هارونی استان چهارمحال و بختیاری ـ شهرستان شهرکرد ـ بخش لاران ـ جاده فارسان ـ شهر سورشجان ـ شهر هارونی ـ خیابان امام خمینی (ره)
3380 بن بن استان چهارمحال و بختیاری ـ شهرستان شهرکرد ـ بخش بن ـ خیابان ملت ـ پلاک 240
3381 سودجان سودجان استان چهارمحال و بختیاری ـ شهرستان شهرکرد ـ بخش لاران ـ سورشجان ـ سودجان ـ خیابان شهدا ـ پلاک 1040
3407 شلمزار شلمزار استان چهارمحال و بختیاری ـ شهرستان شلمزار ـ بخش مرکزی ـ خیابان امام خمینی ـ پلاک 478
3436 کوهرنگ کوهرنگ استان چهارمحال و بختیاری ـ شهرستان چلگرد ـ بخش مرکزی ـ خیابان رهبری ـ پلاک 10
3437 شهر کیان شهرکرد استان چهارمحال و بختیاری ـ شهرستان شهرکرد ـ بخش مرکزی ـ شهرکیان ـ پلاک 10
3438 هوره بن استان چهارمحال و بختیاری ـ شهرستان سامان ـ بخش هوره ـ خیابان امام خمینی ـ پلاک 11
3439 اردل استان چهارمحال و بختیاری ـ شهرستان اردل ـ بخش مرکزی ـ بلوارشهدا ـ تقاطع میدان امام ـ پلاک 63
3440 مال خلیفه مالخلیفه استان چهارمحال و بختیاری ـ شهرستان لردگان ـ بخش فلارد ـ کیلومتر 110 جاده بروجن یاسوج ـ روستای مالخلیفه ـ بلوار اصلی ـ پلاک 4119
3441 جوانمردی لردگان استان چهارمحال و بختیاری ـ شهرستان لردگان ـ بخش خانمیرزا ـ خیابان شهید بهشتی ـ پلاک 11
3444 دستگرد استان چهارمحال و بختیاری ـ شهرستان شهرکرد ـ بخش کیار شرقی ـ فرخ شهر ـ روستای دستگرد امامزاده
3445 شهید هاشمی دزک استان چهارمحال و بختیاری ـ شهرستان شهرکرد ـ بخش کیار شرقی ـ فرخشهر ـ دستگرد ـ دزک ـ پلاک 15
3460 گندمان گندمان استان چهارمحال و بختیاری ـ شهرستان بروجن ـ بخش گندمان ـ بلوار آزادی
3485 کاشانی شهرکرد استان چهارمحال و بختیاری ـ شهرستان شهرکرد ـ بخش مرکزی ـ بلوار آیت اله کاشانی
3486 میانکوه استان چهارمحال و بختیاری ـ شهرستان اردل ـ بخش مرکزی ـ منطقه میانکوه ـ روستای سرخون
3537 فیل آباد فارسان استان چهارمحال و بختیاری ـ شهرستان فارسان ـ بخش میزدج ـ کیلومتر 7 جاده فارسان ـ کوهرنگ ـ پلاک 2
3538 چالشتر شهرکرد استان چهارمحال و بختیاری ـ شهرستان شهرکرد ـ بخش مرکزی ـ بلوار رهبر ـ میدان رسالت
3633 دروازه فارسان شهرکرد استان چهارمحال و بختیاری ـ شهرستان شهرکرد ـ بخش مرکزی ـ خیابان ملت ـ چهار راه بازار ـ پلاک 5
3634 دروازه سامان شهرکرد استان چهارمحال و بختیاری ـ شهرستان شهرکرد ـ بخش مرکزی ـ خیابان سعدی غربی ـ چهار راه بوعلی سینا
3636 شریعتی شهرکرد استان چهارمحال و بختیاری ـ شهرستان شهرکرد ـ بخش مرکزی ـ بلوار شریعتی ـ نبش کوچه 14
3637 وردنجان شهرکرد استان چهارمحال و بختیاری ـ شهرستان شهرکرد ـ بخش بن ـ جاده شهرکرد به بن ـ خیابان شهرداری
3638 آورگان بروجن خیابان صاحب الزمان
3639 میدان امام بروجن بروجن استان چهارمحال و بختیاری ـ شهرستان بروجن ـ بخش مرکزی ـ میدان امام
3640 بیست و دوم بهمن فارسان استان چهارمحال و بختیاری ـ شهرستان فارسان ـ بخش میزدج ـ فارسان ـ میدان بیست و دو بهمن
3641 کران فارسان استان چهارمحال و بختیاری ـ شهرستان فارسان ـ خیابان شهید بهشتی ـ تقاطع شهید رجایی
3642 سعدی شهرکرد خیابان سعدی، روبروی سینما بهمن، پلاک 426
3726 دشتک استان چهارمحال و بختیاری ـ شهرستان اردل ـ بخش مرکزی اردل ـ شهر دشتک ـ خیابان امام خمینی (ره)
3727 ناغان ناغان استان چهارمحال و بختیاری ـ شهرستان کیار ـ بخش ناغان ـ کیلومتر 75 جاده قدیم شهرکرد ـ اهواز ـ 12 کیلومتری اردل ـ پلاک 2
3729 آلونی آلونی استان چهارمحال و بختیاری ـ شهرستان لردگان ـ بخش خانمیرزا ـ کیلومتر 25 جاده لردگان بروجن ـ آلونی ـ بلوار اصلی
3730 چلیچه فارسان استان چهارمحال و بختیاری ـ شهرستان فارسان ـ بخش میزدج چلیچه ـ خیابان چلیچه ـ پلاک 24
3731 نقنه بروجن پنج کیلومتری بروجن، روستای نقنه، پلاک 115
3732 پردنجان فارسان استان چهارمحال و بختیاری ـ شهرستان فارسان ـ بخش میزدج ـ کیلومتر 29 جاده شهرکرد فارسان ـ روستای پردنجان
3733 ده چشمه فارسان استان چهارمحال و بختیاری ـ شهرستان فارسان ـ بخش روستای ده چشمه ـ پنج کیلومتری فارسان ـ روستای ده چشمه ـ پلاک 248
3734 خراجی استان چهارمحال و بختیاری ـ شهرستان شهرکرد ـ بخش کیار ـ جاده شهرکرد ـ شلمزار ـ پلاک 453
3735 طاقانک شهرکرد استان چهارمحال و بختیاری ـ شهرستان شهرکرد ـ بخش مرکزی ـ خیابان امام خمینی
4035 فجر شهرکرد استان چهارمحال و بختیاری ـ شهرستان شهرکرد ـ بخش مرکزی ـ خیابان ملت ـ چهار راه بازار ـ پلاک 5
4037 شمس آباد هجده کیلومتری جاده شهرکرد به شلمزار، روستای شمس آباد، خیابان اصلی
4088 میدان شهدا شهرکرد استان چهارمحال و بختیاری ـ شهرستان شهرکرد ـ بخش مرکزی ـ میدان شهدا ـ پلاک 13
4090 عیسی آباد فارسان کیلومتر 5 جاده فارسان، کوهرنگ، روستای عیسی آباد
4093 هفده شهریور لردگان لردگان استان چهارمحال و بختیاری ـ شهرستان لردگان ـ بخش مرکزی ـ خیابان چشمه برم ـ پلاک 11
4095 شهدا بروجن بروجن استان چهارمحال و بختیاری ـ شهرستان بروجن ـ بخش مرکزی ـ خیابان 15 خرداد ـ روبروی خیابان کاشانی ـ پلاک 764
4096 آیت اله طالقانی بروجن خیابان آیت اله طالقانی