شعب داخلی آذربایجان شرقی
18 رضوی تبریز استان آذربایجان شرقی ـ شهرستان تبریز ـ بخش منطقه ـ خیابان جمهوری اسلامی ـ خیابان دارایی ـ کوچه پنبه فروشان.
108 مراغه مراغه استان آذربایجان شرقی ـ شهرستان مراغه ـ خیابان شهید بهشتی
145 مرند مرند استان آذربایجان شرقی ـ شهرستان مرند ـ خیابان امام خمینی (ره)
163 میانه میانه استان آذربایجان شرقی ـ شهرستان میانه ـ بخش مرکزی ـ خیابان امام ـ چهار راه آزادی ـ پلاک 697
164 بناب بناب استان آذربایجان شرقی ـ شهرستان بناب ـ میدان امام حسین (ع) ـ پلاک 164
229 میدان تره بار تبریز استان آذربایجان شرقی ـ شهرستان تبریز ـ خیابان دیزل آباد ـ پلاک 266
251 منطقه آزاد جلفا جلفا استان آذربایجان شرقی ـ شهرستان جلفا ـ منطقه آزاد ارس ـ ضلع جنوبی میدان عاشورا
260 باغ گلستان تبریز استان آذربایجان شرقی ـ شهرستان تبریز ـ خیابان بیست و دو بهمن ـ میدان قونقا ـ پلاک 649
261 آبرسان تبریز استان آذربایجان شرقی ـ شهرستان تبریز ـ خیابان امام خمینی ـ پلاک 881
263 سراب سراب استان آذربایجان شرقی ـ شهرستان سراب ـ بخش مرکزی ـ خیابان فردوسی شرقی ـ پلاک 364
264 اهر استان آذربایجان شرقی ـ شهرستان اهر ـ خیابان طالقانی
271 چهارراه بهشتی تبریز استان آذربایجان شرقی ـ شهرستان تبریز ـ بخش منطقه ـ خیایان امام خمینی (ره) ـ چهارراه بهشتی ـ پلاک 1
301 ملکان ملکان استان آذربایجان شرقی ـ شهرستان ملکان ـ خیابان امام خمینی (ره)
314 خسروشهر استان آذربایجان شرقی ـ شهرستان تبریز ـ بخش خسروشهرـ خیابان امام خمینی (ره) شمالی ـ پلاک 168
317 عجبشیر عجب شیر استان آذربایجان شرقی ـ شهرستان عجبشیر ـ خیابان امام خمینی (ره)
319 آذرشهر آذرشهر استان آذربایجان شرقی ـ شهرستان آذرشهر ـ‌ بخش آذرشهر ـ خیابان امام ، پلاک 319
322 تسوج تسوج استان آذربایجان شرقی ـ شهرستان شبستر ـ بخش تسوج ـ خیابان امام خمینی ـ خیابان ولیعصرـ پلاک 14
323 اسکو اسکو استان آذربایجان شرقی ـ شهرستان اسکو ـ بخش مرکزی ـ خیابان طالقانی ـ پلاک 513
324 سردرود تبریز استان آذربایجان شرقی ـ شهرستان تبریز ـ بخش منطقه ـ سردرود ـ خیابان امام خمینی ـ پلاک 493
341 گاوگان تبریز استان آذربایجان شرقی ـ شهرستان آذرشهر ـ بخش گوگان ـ خیابان امام خمینی ـ پلاک 55
374 بستان آباد بستان آباد استان آذربایجان شرقی ـ شهرستان بستان آباد ـ خیابان امام خمینی ـ پلاک 162
375 شبستر شبستر استان آذربایجان شرقی ـ شهرستان شبستر ـ بخش مرکزی شبستر ـ امام خمینی ، پلاک 10
424 بازار صفی تبریز استان آذربایجان شرقی ـ شهرستان تبریز ـ بخش تبریز ـ خیابان جمهوری اسلامی ـ کوچه انجمن ـ پلاک 1
425 ایل گلی تبریز استان آذربایجان شرقی ـ شهرستان تبریز ـ زعفرانیه ـ بلوار دکتر حسابی ـ فلکه شهریار ـ پلاک 8
437 باسمنج باسمنج استان آذربایجان شرقی ـ شهرستان تبریز ـ بخش باسمنج ـ خیابان امام ـ پلاک 523
443 بازار تبریز تبریز استان آذربایجان شرقی ـ شهرستان تبریز ـ بخش منطقه ـ خیابان دارایی ـ پلاک 13
532 شریعتی جنوبی تبریز استان آذربایجان شرقی ـ شهرستان تبریز ـ بخش منطقه ـ خیایان امام خمینی (ره) ـ چهار راه مصلی ـ کوچه ارک
621 ممقان ممقان استان آذربایجان شرقی ـ شهرستان آذرشهر ـ بخش ممقان ـ خیابان امام خمینی (ره) ـ پلاک 692
699 میدان قونقا تبریز استان آذربایجان شرقی ـ شهرستان تبریز ـ خیابان بیست و دو بهمن ـ میدان قونقا ـ پلاک 649
783 ثقه الاسلام تبریز استان آذربایجان شرقی ـ شهرستان تبریز ـ بخش تبریز ـ خیابان ششگلان ـ پلاک 310
851 هشترود هشترود استان آذربایجان شرقی ـ شهرستان هشترود ـ خیابان امام خمینی (ره)
876 کلیبر کلیبر استان آذربایجان شرقی ـ شهرستان کلیبر ـ خیابان امام خمینی (ره) ـ پلاک 31
879 هریس هریس استان آذربایجان شرقی ـ شهرستان هریس ـ بخش هریس ـ خیابان امام خمینی (ره) ـ میدان 72 تن ـ پلاک 63
901 زنوز مرند استان آذربایجان شرقی ـ شهرستان مرند ـ خیابان امام خمینی (ره)
920 هادیشهر هادی شهر استان آذربایجان شرقی ـ شهرستان جلفا ـ هادی شهر ـ خیابان امام خمینی ـ میدان امام حسن مجتبی (ع)
923 بلوار مرند مرند استان آذربایجان شرقی ـ شهرستان مرند ـ خیابان چای کنار
930 مهربان مهربان استان آذربایجان شرقی ـ شهرستان مرند ـ بخش مهربان ـ خیابان جمهوری ـ میدان جمهوری
946 فلکه طالقانی تبریز استان آذربایجان شرقی ـ شهرستان تبریز ـ بخش منطقه ـ خیایان امام خمینی (ره) ـ چهار راه مصلی ـ کوچه ارک
982 ایلخچی ایلخچی استان آذربایجان شرقی ـ شهرستان اسکو ـ بخش ایلخچی ـ خیابان امام خمینی (ره) ـ خیابان 17 شهریور ـ پلاک 773
984 گرگر هادی شهر هادی شهر استان آذربایجان شرقی ـ شهرستان جلفا ـ هادی شهر ـ بخش جلفا ـ خیابان امام خمینی (ره) ـ نبش میدان قیام ـ پلاک 1
1095 انتهای شریعتی شمالی تبریز استان آذربایجان شرقی ـ شهرستان تبریز ـ بخش منطقه ـ خیابان فردوسی ـ خیابان تربیت غربی ـ پلاک 395
1104 خامنه خامنه استان اذربایجان شرقی ـ شهرستان شبستر ـ بخش شهر خامنه ـ خیابان امام خمینی (ره) ـ پلاک 19
1129 سرچشمه اهراب تبریز استان آذربایجان شرقی ـ شهرستان تبریز ـ خیابان بیست و دو بهمن ـ میدان قونقا ـ پلاک 649
1202 بعثت تبریز استان آذربایجان شرقی ـ شهرستان تبریز ـ بخش تبریز ـ خیابان جمهوری اسلامی ـ کوچه انجمن ـ پلاک 1
1208 ترکمن چای ترکمن چای استان آذربایجان شرقی ـ شهرستان میانه ـ بخش ترکمن چای ـ خیابان امام خمینی (ره) ـ پلاک 192
1270 نبش جدیری تبریز استان آذربایجان شرقی ـ شهرستان تبریز ـ خیابان امام خمینی ـ پلاک 881
1282 شهید مطهری سراب استان آذربایجان شرقی ـ شهرستان سراب ـ خیابان امام خمینی (ره) ـ پلاک 727
1303 قره چمن بستان آباد استان آذربایجان شرقی ـ شهرستان بستان آباد ـ بخش قره چمن ـ جاده ترانزیت ـ پلاک 34
1304 میدان معلم میانه میانه استان آذربایجان شرقی ـ شهرستان میانه ـ بخش مرکزی ـ خیابان امام ـ چهار راه آزادی ـ پلاک 697
1357 شربیان شربیان خیابان امام خمینی (ره)، خیابان آیت اله فاضلی، پلاک 1
1374 امیر خیز تبریز استان آذربایجان شرقی ـ شهرستان تبریز ـ بخش منطقه ـ خیابان مفتح ـ پلاک 73
1386 گلزار طالقانی تبریز استان آذربایجان شرقی ـ شهرستان تبریز ـ بخش منطقه ـ خیابان آزادی ـ چهار راه طالقانی ـ پلاک 14
1395 خیابان کاشانی مراغه مراغه استان آذربایجان شرقی ـ شهرستان مراغه ـ خیابان امام خمینی (ره) ـ پلاک 179
1404 حکیم نظامی تبریز استان آذربایجان شرقی ـ شهرستان تبریز ـ بخش تبریز ـ خیابان آزادی ـ چهار راه ابوریحان ـ پلاک 45
1405 حکم آباد تبریز استان آذربایجان شرقی ـ شهرستان تبریز ـ بخش منطقه ـ خیابان بهار ـ نرسیده به بیمارستان اسد آبادی ـ پلاک 2
1407 میدان شهرداری تبریز استان آذربایجان شرقی ـ شهرستان تبریز ـ بخش منطقه ـ خیابان امام خمینی (ره) ـ پلاک 85
1430 یامچی مرند استان آذربایجان شرقی ـ شهرستان مرند ـ بخش یامچی ـ خیابان امام خمینی (ره)
1431 تیمورلو آذرشهر استان آذربایجان شرقی ـ شهرستان آذرشهر ـ بخش تیمورلو ـ خیابان امام خمینی (ره) ـ پلاک 171
1432 شیرامین آذرشهر خیابان امام خمینی (ره)، پلاک 475
1448 کشکسرای مرند خیابان امام خمینی (ره)
1497 صوفیان صوفیان استان آذربایجان شرقی ـ شهرستان شبستر ـ بخش صوفیان ـ میدان استاد شهریار ـ خیابان امام خمینی (ره) ـ پلاک 2
1503 خواجه نصیر مراغه استان آذربایجان شرقی ـ شهرستان مراغه ـ خیابان شهید بهشتی
1520 قدس تبریز استان آذربایجان شرقی ـ شهرستان تبریز ـ بخش منطقه ـ خیابان قدس ـ پلاک 1
1637 دیزل آباد تبریز استان آذربایجان شرقی ـ شهرستان تبریز ـ خیابان دیزل آباد ـ پلاک 266
1638 سه راه حافظ تبریز استان آذربایجان شرقی ـ شهرستان تبریز ـ بخش منطقه ـ خیایان امام خمینی (ره) ـ چهارراه بهشتی ـ پلاک 1
1888 خلجان تبریز استان آذربایجان شرقی ـ شهرستان تبریز ـ بخش خلجان ـ خیابان امام خمینی (ره)
1891 شهید مدنی آذرشهر آذرشهر استان آذربایجان شرقی ـ شهرستان آذرشهر ـ‌ بخش آذرشهر ـ خیابان امام ، پلاک 319
1909 اسفهلان تبریز خیابان دکتر صادقی، پلاک 1
1912 کلجاه اسکو جاده خسرو شهر، پلاک 2
1916 قدس مراغه استان آذربایجان شرقی ـ شهرستان مراغه ـ خیابان امام خمینی (ره) ـ پلاک 179
2004 زرنق مهربان استان آذربایجان شرقی ـ شهرستان هریس ـ بخش شهر زرنق ـ خیابان شهدا ـ میدان شهید یوسف پوران ـ پلاک 1
2005 سعید آباد تبریز جاده تبریز تهران، روستای سعید آباد، روبروی مخابرات، پلاک 12
2021 خیابان توحید تبریز استان آذربایجان شرقی ـ شهرستان تبریز ـ بخش تبریز ـ خیابان جمهوری اسلامی ـ کوچه انجمن ـ پلاک 1
2043 کاشانی مراغه مراغه استان آذربایجان شرقی ـ شهرستان مراغه ـ خیابان امام خمینی (ره) ـ پلاک 179
2079 زعفرانیه تبریز استان آذربایجان شرقی ـ شهرستان تبریز ـ زعفرانیه ـ بلوار دکتر حسابی ـ فلکه شهریار ـ پلاک 8
2177 ایستگاه کمالی تبریز استان آذربایجان شرقی ـ شهرستان تبریز ـ بخش تبریز ـ خیابان شمس تبریزی
2181 چهار راه منتظری تبریز استان آذربایجان شرقی ـ شهرستان تبریز ـ بخش منطقه ـ خیابان آزادی ـ چهار راه منتظری ـ پلاک 31
2182 بیست و دو بهمن تبریز استان آذربایجان شرقی ـ شهرستان تبریز ـ بخش منطقه ـ خیابان راه آهن
2183 ارتش جنوبی تبریز استان آذربایجان شرقی ـ شهرستان تبریز ـ بخش منطقه ـ خیابان ارتش جنوبی
2195 تکمه داش تیکمه داش استان آذربایجان شرقی ـ شهرستان بستان آباد ـ بخش تیکمه داش ـ خیابان امام خمینی ـ پلاک 132
2197 میدان شهدا تبریز استان آذربایجان شرقی ـ شهرستان تبریز ـ بخش منطقه ـ خیابان جمهوری اسلامی ـ خیابان دارایی ـ کوچه پنبه فروشان.
2314 شهید بهشتی تبریز استان آذربایجان شرقی ـ شهرستان تبریز ـ بخش منطقه ـ خیایان امام خمینی (ره) ـ چهارراه بهشتی ـ پلاک 1
2331 چهار راه مصلی تبریز استان آذربایجان شرقی ـ شهرستان تبریز ـ بخش منطقه ـ خیایان امام خمینی (ره) ـ چهار راه مصلی ـ کوچه ارک
2344 هرزند جدید مرند استان آذربایجان شرقی ـ شهرستان مرند ـ خیابان چای کنار
2414 سپهر شهریار تبریز استان آذربایجان شرقی ـ شهرستان تبریز ـ بخش منطقه ـ دروازه تهران ـ میدان شهریار
2428 طالقانی جنوبی تبریز استان آذربایجان شرقی ـ شهرستان تبریز ـ بخش منطقه ـ خیابان آزادی ـ چهار راه طالقانی ـ پلاک 14
2436 هفده شهریور تبریز استان آذربایجان شرقی ـ شهرستان تبریز ـ بخش منطقه 3 ـ خیابان شریعتی جنوبی ـ خیابان هفده شهریور قدیم ـ پلاک 12
2476 دریان شبستر استان آذربایجان شرقی ـ شهرستان شبستر ـ بخش دریان ـ خیابان شهید محمد نژاد ـ خیابان امام خمینی (ره).
2479 دوم عجبشیر عجب شیر استان آذربایجان شرقی ـ شهرستان عجبشیر ـ خیابان امام خمینی (ره)
2512 اسکو اسکو استان آذربایجان شرقی ـ شهرستان اسکو ـ بخش مرکزی ـ خیابان طالقانی ـ پلاک 513
2569 بنیس شبستر استان آذربایجان شرقی ـ شهرستان شبستر ـ بخش بنیس ـ میدان بزرگ ـ پلاک 19
2576 ششگلان تبریز استان آذربایجان شرقی ـ شهرستان تبریز ـ بخش تبریز ـ خیابان ششگلان ـ پلاک 310
2650 ستارخان تبریز استان آذربایجان شرقی ـ شهرستان تبریز ـ بخش تبریز ـ خیابان ستارخان ـ پلاک 80
2761 گازران تبریز استان آذربایجان شرقی ـ شهرستان تبریز ـ بخش تبریز ـ خیابان ستارخان ـ پلاک 27
2763 بهار تبریز استان آذربایجان شرقی ـ شهرستان تبریز ـ خیابان منجم ـ اول خیابان بهار ـ پلاک 3
2766 منجم تبریز استان آذربایجان شرقی ـ شهرستان تبریز ـ بخش تبریز ـ خیابان منجم ـ پلاک 484
2768 شیخ شهاب الدین اهر استان آذربایجان شرقی ـ شهرستان اهر ـ خیابان طالقانی
2914 بازار میانه استان آذربایجان شرقی ـ شهرستان میانه ـ بخش میانه ـ خیابان امام جنوبی ـ پلاک 20
2990 صاحب الامر تبریز استان آذربایجان شرقی ـ شهرستان تبریز ـ بخش منطقه ـ خیابان جمهوری اسلامی ـ خیابان دارایی ـ کوچه پنبه فروشان.
2991 چهار راه شمس تبریزی تبریز استان آذربایجان شرقی ـ شهرستان تبریز ـ بخش تبریز ـ خیابان شمس تبریزی
3023 عباسی تبریز استان آذربایجان شرقی ـ شهرستان تبریز ـ بخش تبریز ـ خیابان عباسی ـ نرسیده به چهار راه عباسی ـ پلاک 721
3086 هفت تیر تبریز استان آذربایجان شرقی ـ شهرستان تبریز ـ بخش تبریز ـ خیابان راه آ هن ـ مابین چهار راه خطیب و فلکه راه آهن ـ پلاک 1289
3117 غدیر تبریز تبریز استان آذربایجان شرقی ـ شهرستان تبریز ـ بخش تبریز ـ خیابان کوی ولیعصر ـ خیابان فروغی ـ پلاک 12
3118 بندر شرفخانه خیابان بهداری، پلاک 16
3145 سوم بناب بناب استان آذربایجان شرقی ـ شهرستان بناب ـ میدان امام حسین (ع) ـ پلاک 164
3146 جمهوری اسلامی تبریز استان آذربایجان شرقی ـ شهرستان تبریز ـ بخش تبریز ـ خیابان جمهوری اسلامی ـ کوچه انجمن ـ پلاک 1
3147 ارتش جنوبی تبریز استان آذربایجان شرقی ـ شهرستان تبریز ـ بخش منطقه ـ خیابان ارتش جنوبی
3165 کوی اطبا تبریز استان آذربایجان شرقی ـ شهرستان تبریز ـ خیابان امام خمینی ـ پلاک 881
3169 خیابان امین تبریز استان آذربایجان شرقی ـ شهرستان تبریز ـ بخش منطقه ـ خیایان امام خمینی (ره) ـ چهار راه مصلی ـ کوچه ارک
3245 فردوسی شمالی تبریز استان آذربایجان شرقی ـ شهرستان تبریز ـ بخش تبریز ـ خیابان جمهوری ـ خیابان فردوسی شمالی ـ پلاک 357
3265 فردوسی مرکزی تبریز استان آذربایجان شرقی ـ شهرستان تبریز ـ بخش منطقه ـ خیابان فردوسی ـ خیابان تربیت غربی ـ پلاک 395
3273 چهار راه ابوریحان تبریز استان آذربایجان شرقی ـ شهرستان تبریز ـ بخش تبریز ـ خیابان آزادی ـ چهار راه ابوریحان ـ پلاک 45
3274 فلکه بزرگ ولیعصر تبریز استان آذربایجان شرقی ـ شهرستان تبریز ـ بخش تبریز ـ خیابان مخابرات ـ فلکه بزرگ ـ پلاک 1
3292 خیابان دانشسرا تبریز استان آذربایجان شرقی ـ شهرستان تبریز ـ بخش منطقه ـ خیابان امام خمینی (ره) ـ پلاک 85
3426 قره آقاج استان آذربایجان شرقی ـ شهرستان قره آقاج ـ خیابان امام خمینی ـ پلاک 38
3427 آقکند میانه استان آذربایجان شرقی ـ شهرستان میانه ـ بخش کاغذ کنان ـ خیابان امام خمینی (ره) ـ خیابان ولیعصر ـ پلاک 1
3428 ورزقان استان آذربایجان شرقی ـ شهرستان ورزقان ـ خیابان امام خمینی ـ خیابان معلم ـ پلاک 1
3473 هوراند هوراند استان آذربایجان شرقی ـ شهرستان اهر ـ بخش هوراند ـ خیابان امام خمینی ، چهار راه معلم ـ پلاک 1
3474 بخشایش بخشایش استان آذربایجان شرقی ـ شهرستان هریس ـ بخش بخشایش ـ خیابان امام خمینی
3475 لیلان ملکان استان آذربایجان شرقی ـ شهرستان ملکان ـ بخش لیلان ـ خیابان شهید بهشتی
3476 بناب مرند استان آذربایجان شرقی ـ شهرستان مرند ـ بخش بناب ـ خیابان امام ـ خیابان مطهری ـ قاسملو ـ پلاک 10
3477 خواجه تبریز استان آذربایجان شرقی ـ شهرستان تبریز ـ بخش منطقه ـ خیابان دروازده تهران ـ سه راهی ولیعصر ـ پلاک 3
3479 خاروانا هادی شهر استان آذربایجان شرقی ـ شهرستان جلفا ـ هادی شهر ـ بخش جلفا ـ خیابان امام خمینی (ره) ـ نبش میدان قیام ـ پلاک 1
3544 مفتح تبریز استان آذربایجان شرقی ـ شهرستان تبریز ـ بخش منطقه ـ خیابان مفتح ـ پلاک 73
3570 دروازه تهران تبریز استان آذربایجان شرقی ـ شهرستان تبریز ـ بخش منطقه ـ خیابان دروازده تهران ـ سه راهی ولیعصر ـ پلاک 3
3685 بلوار منجم تبریز استان آذربایجان شرقی ـ شهرستان تبریز ـ بخش تبریز ـ خیابان ستارخان ـ پلاک 80
3699 شریعتی اهر اهر استان آذربایجان شرقی ـ شهرستان اهر ـ خیابان طالقانی
3703 پهرآباد مراغه استان آذربایجان شرقی ـ شهرستان مراغه ـ خیابان شهید بهشتی
3704 مطهری بناب استان آذربایجان شرقی ـ شهرستان بناب ـ میدان امام حسین (ع) ـ پلاک 164
3706 شند آباد استان آذربایجان شرقی ـ شهرستان شبستر ـ بخش شهر شندآباد ـ خیابان شهرداری ـ پلاک 1
3707 شهید کلانتری مرند استان آذربایجان شرقی ـ شهرستان مرند ـ خیابان امام خمینی (ره)
3710 سرابی نژاد سراب استان آذربایجان شرقی ـ شهرستان سراب ـ بخش مرکزی ـ خیابان فردوسی شرقی ـ پلاک 364
3839 بازار ولیعصر (عج) تبریز استان آذربایجان شرقی ـ شهرستان تبریز ـ بخش منطقه ـ بلوار ولیعصر (عج) تبریز ـ خیابان فلکه بازار ـ پلاک 7
3840 پاستور تبریز استان آذربایجان شرقی ـ شهرستان تبریز ـ بخش منطقه 3 ـ خیابان شریعتی جنوبی ـ خیابان هفده شهریور قدیم ـ پلاک 12
3842 تربیت تبریز استان آذربایجان شرقی ـ شهرستان تبریز ـ بخش منطقه ـ خیابان فردوسی ـ خیابان تربیت غربی ـ پلاک 395
3843 گلین قیه مرند استان آذربایجان شرقی ـ شهرستان مرند ـ خیابان امام خمینی (ره)
3902 دایره حسابداری (آذربایجان شرقی) تبریز
3975 راه آهن مراغه استان آذربایجان شرقی ـ شهرستان مراغه ـ خیابان شهید بهشتی
3976 ایری سفلی جلفا خیابان امام خمینی (ره)، پلاک 5
3986 دایره خزانه (استان آذربایجان شرقی)
3987 جزیره اسلامی اسکو استان آذربایجان شرقی ـ شهرستان اسکو ـ بخش ایلخچی ـ خیابان امام خمینی (ره) ـ خیابان 17 شهریور ـ پلاک 773
4368 وایقان شبستر استان آذربایجان شرقی ـ شهرستان شبستر ـ خیابان وایقان، خیابان شهید بهشتی، خیابان امام خمینی، پلاک 55
4369 رشدیه تبریز استان آذربایجان شرقی ـ شهرستان تبریز ـ بخش منطقه ـ خیابان رشدیه ـ میدان شهید فهمیده ـ پلاک 2
4543 چهار راه لاله استان آذربایجان شرقی ـ شهرستان تبریز ـ بخش تبریز ـ خیابان ستارخان ـ پلاک 27
5037 دایره حقوقی استان آذربایجان شرقی تبریز
6601 دایره حسابداری مناطق آزاد (آذربایجان شرقی) تبریز
8008 سایت آموزشی تبریز تبریز