شعب داخلی کرمان
71 کرمان کرمان استان کرمان ـ شهرستان کرمان ـ بخش مرکزی ـ خیابان شریعتی ـ چهار راه فلسطین ـ پلاک 10
83 رفسنجان رفسنجان استان کرمان ـ شهرستان رفسنجان ـ بخش مرکزی ـ میدان ابراهیم ـ پلاک 7
101 سیرجان سیرجان استان کرمان ـ شهرستان سیرجان ـ بخش مرکزی ـ خیابان امام خمینی ـ پلاک 101
133 بم بم استان کرمان ـ شهرستان بم ـ بخش مرکزی ـ خیابان طباطبایی ـ چهار راه بو علی ـ پلاک 10
135 جیرفت جیرفت استان کرمان ـ شهرستان جیرفت ـ بخش مرکزی ـ خیابان دولت ـ پلاک 135
137 بردسیر بردسیر استان کرمان ـ شهرستان بردسیر ـ بخش مرکزی ـ خیابان امام خمینی ـ میدان امام خمینی ـ پلاک 1
138 بازار کرمان استان کرمان ـ شهرستان کرمان ـ بخش مرکزی ـ خیابان امام خمینی (ره) ـ کوچه شماره 19 بازار وکیل ـ پلاک 138
161 ارگ کرمان استان کرمان ـ شهرستان کرمان ـ بخش مرکزی ـ خیابان امام خمینی (ره) ـ کوچه شماره 19 بازار وکیل ـ پلاک 138
212 زرند زرند استان کرمان ـ شهرستان زرند ـ بخش مرکزی ـ خیابان فلسطین ـ پلاک 125
213 ماهان ماهان استان کرمان ـ شهرستان کرمان ـ بخش ماهان ـ خیابان امام خمینی (ره) ـ نبش میدان امام خمینی (ره)
214 راور راور استان کرمان ـ شهرستان راور ـ بخش مرکزی ـ خیابان امام خمینی (ره) ـ پلاک 31
215 مشتاق کرمان استان کرمان ـ شهرستان کرمان ـ بخش مرکزی ـ خیابان شهید باهنر ـ پلاک 267
304 گلباف کرمان استان کرمان ـ شهرستان کرمان ـ بخش مرکزی ـ خیابان سرباز ـ کوچه 27 ـ پلاک 10
305 شهداد شهداد استان کرمان ـ شهرستان کرمان ـ بخش مرکزی ـ میدان علی ابن ابیطالب ـ پلاک 1585
306 جوپار کرمان میدان آستانه
344 شهر بابک شهربابک استان کرمان ـ شهرستان شهر بابک ـ بخش مرکزی ـ خیابان بهار ـ پلاک 14
408 شهید چمران بم استان کرمان ـ شهرستان بم ـ بخش مرکزی ـ خیابان طباطبایی ـ چهار راه بو علی ـ پلاک 10
471 رابر استان کرمان ـ شهرستان بافت ـ بخش مرکزی ـ خیابان امام خمینی (ره) ـ نرسیده به میدان معلم
603 عنبر آباد استان کرمان ـ شهرستان جیرفت ـ بخش عنبرآباد ـ خیابان امام ـ پلاک 14
734 سرآسیاب کرمان کرمان استان کرمان ـ شهرستان کرمان ـ بخش مرکزی ـ خیابان سرباز ـ کوچه 27 ـ پلاک 10
735 کوهبنان زرند بلوار امام خمینی (ره)، پلاک 11
741 بافت استان کرمان ـ شهرستان بافت ـ بخش مرکزی ـ بلوار امام خمینی ـ پلاک 463
742 شهید بهشتی کرمان استان کرمان ـ شهرستان کرمان ـ بخش مرکزی ـ چهار راه سمیه
768 راین کرمان استان کرمان ـ شهرستان بم ـ بخش راین ـ خیابان امام خمینی (ره) ـ پلاک 87
793 امام خمینی کرمان (ره) کرمان استان کرمان ـ شهرستان کرمان ـ بخش مرکزی ـ خیابان امام خمینی (ره) ـ کوچه شماره 19 بازار وکیل ـ پلاک 138
799 دهبکری جیرفت شصت کیلومتری جاده جیرفت بم
860 صفاییه رفسنجان استان کرمان ـ شهرستان رفسنجان ـ بخش صفاییه ـ بلوار امام خمینی (ره)
873 کهنوج کهنوج استان کرمان ـ شهرستان کهنوج ـ بخش مرکزی ـ خیابان امام خمینی (ره) ـ پلاک 17
929 براء بم استان کرمان ـ شهرستان بم ـ بخش مرکزی ـ خیابان فرشته
1298 بهرمان رفسنجان استان کرمان ـ شهرستان رفسنجان ـ بخش بهرمان ـ خیابان آیت اله هاشمی ـ پلاک 21
1342 شهید مطهری کرمان استان کرمان ـ شهرستان کرمان ـ بخش مرکزی ـ خیابان شهاب
1410 قدس کرمان استان کرمان ـ شهرستان کرمان ـ بخش مرکزی ـ بلوار قدس
1411 نگار بردسیر استان کرمان ـ شهرستان بردسیر ـ بخش مرکزی ـ خیابان امام خمینی ـ میدان امام خمینی ـ پلاک 1
1412 باغین کرمان بلوار امام خمینی (ره)، پلاک 3150
1413 چترود کرمان استان کرمان ـ شهرستان کرمان ـ بخش چترود ـ بلوار امام خمینی (ره) ـ پلاک 19
1414 هفت باغ کرمان استان کرمان ـ شهرستان کرمان ـ بخش ماهان ـ خیابان امام خمینی (ره) ـ نبش میدان امام خمینی (ره)
1415 یزدان شهر زرند خیابان امام خمینی (ره)، پلاک 18
1416 با قدرت کرمان استان کرمان ـ شهرستان کرمان ـ بخش مرکزی ـ میدان رسالت
1450 امام خمینی (ره) کرمان استان کرمان ـ شهرستان کرمان ـ بخش مرکزی ـ خیابان امام خمینی (ره) ـ کوچه شماره 19 بازار وکیل ـ پلاک 138
1491 سرباز کرمان استان کرمان ـ شهرستان کرمان ـ بخش مرکزی ـ خیابان سرباز ـ کوچه 27 ـ پلاک 10
1502 طغرالجرد کرمان بلوار جانبازان، پلاک 21
1512 انار رفسنجان استان کرمان ـ شهرستان انار ـ بخش مرکزی ـ خیابان امام خمینی ـ پلاک 21
1514 رسالت کرمان استان کرمان ـ شهرستان کرمان ـ بخش مرکزی ـ میدان رسالت
1516 فهرج بم استان کرمان ـ شهرستان بم ـ بخش مرکزی ـ بلوار قائم
1585 میدان علی ابن ابیطالب(ع) کرمان استان کرمان ـ شهرستان کرمان ـ بخش مرکزی ـ میدان علی ابن ابیطالب ـ پلاک 1585
1586 میدان بسیج کرمان استان کرمان ـ شهرستان کرمان ـ بخش مرکزی ـ میدان بسیج ـ خیابان کامیاب ـ پلاک 14
1587 شهید باهنر کرمان استان کرمان ـ شهرستان کرمان ـ بخش مرکزی ـ خیابان شهید باهنر ـ پلاک 267
1632 اندوهجرد کرمان استان کرمان ـ شهرستان کرمان ـ بخش مرکزی ـ میدان علی ابن ابیطالب ـ پلاک 1585
1633 شهدا کهنوج کهنوج استان کرمان ـ شهرستان کهنوج ـ بخش مرکزی ـ خیابان امام خمینی (ره) ـ پلاک 17
1634 امین شهر رفسنجان میدان امام حسین
1635 نودژ منوجان استان کرمان ـ شهرستان منوجان ـ بخش مرکزی ـ خیابان امام خمینی (ره) ـ سه راه بلوار معلم
1636 ارگ جدید بم استان کرمان ـ شهرستان بم ـ بخش مرکزی ـ خیابان فرشته
1666 زنگی آباد کرمان استان کرمان ـ شهرستان کرمان ـ بخش زنگی آباد ـ خیابان امام خمینی (ره) ـ کوچه 8 ـ پلاک 86
1671 امام بم بم استان کرمان ـ شهرستان بم ـ بخش مرکزی ـ خیابان طباطبایی ـ چهار راه بو علی ـ پلاک 10
1768 مصطفی خمینی رفسنجان استان کرمان ـ شهرستان رفسنجان ـ بخش مرکزی ـ خیابان مصطفی خمینی (ره ) ـ میدان شهید پرتوی
1855 شهاب کرمان استان کرمان ـ شهرستان کرمان ـ بخش مرکزی ـ خیابان شهاب
1856 آزادی کرمان استان کرمان ـ شهرستان کرمان ـ میدان آزادی ـ حد فاصل خیابان استقلال و شهید بهشتی
1933 خواجوی کرمانی کرمان استان کرمان ـ شهرستان کرمان ـ بخش مرکزی ـ خیابان خواجو ـ چهار راه خواجو ـ پلاک 493
2198 اختیار آباد کرمان خیابان امام خمینی (ره)، پلاک 19
2237 سیریز زرند خیابان شهید هانی ابراهیمی، پلاک 11
2239 لاله زار بردسیر استان کرمان ـ شهرستان بردسیر ـ بخش مرکزی ـ خیابان امام خمینی ـ میدان امام خمینی ـ پلاک 1
2522 شهید مفتح رفسنجان استان کرمان ـ شهرستان رفسنجان ـ بخش مرکزی ـ بلوار شهید مفتح ـ میدان قدس ـ پلاک 19
2555 بیست و چهار آذر کرمان استان کرمان ـ شهرستان کرمان ـ بخش مرکزی ـ بلوار جهاد ـ بیست متری دانشجو ـ شماره پنجاه و یک ـ پلاک 559
2598 حسین آباد رفسنجان استان کرمان ـ شهرستان رفسنجان ـ بخش کشکوئیه ـ بلوار امام خمینی ـ نبش چهار راه معلم ـ پلاک 17
2801 فردوسی رفسنجان استان کرمان ـ شهرستان رفسنجان ـ بخش مرکزی ـ میدان ابراهیم ـ پلاک 7
2934 ریحانشهر زرند استان کرمان ـ شهرستان زرند ـ بخش دهستان بهشت وحدت ـ خیابان بها آباد
3166 هماشهر سیرجان استان کرمان ـ شهرستان سیرجان ـ بخش مرکزی ـ خیابان امام خمینی ـ پلاک 101
3218 خاتون آباد شهربابک استان کرمان ـ شهرستان شهربابک ـ بخش خاتون آباد ـ خیابان امام خمینی (ره) ـ پلاک 20
3240 کبوترخان رفسنجان استان کرمان ـ شهرستان رفستجان ـ بخش کبوترخان ـ بلوار اصلی ـ پلاک 13
3279 بهار کرمان استان کرمان ـ شهرستان کرمان ـ بخش مرکزی ـ میدان علی ابن ابیطالب ـ پلاک 1585
3280 استاد علی اکبر صنعتی کرمان استان کرمان ـ شهرستان کرمان ـ بخش کرمان ـ بلوار صدوقی ـ چهار راه فیروزه ـ پلاک 2
3334 لاهیجان رفسنجان بلوار شهید عابدینی، پلاک 52
3348 کشکوئیه رفسنجان استان کرمان ـ شهرستان رفسنجان ـ بخش کشکوئیه ـ بلوار امام خمینی ـ نبش چهار راه معلم ـ پلاک 17
3422 منوجان کهنوج استان کرمان ـ شهرستان منوجان ـ بخش مرکزی ـ خیابان امام خمینی (ره) ـ سه راه بلوار معلم
3443 رضا آباد رفسنجان استان کرمان ـ شهرستان رفسنجان ـ بخش مرکزی ـ خیابان مصطفی خمینی (ره ) ـ میدان شهید پرتوی
3482 شاهماران سیرجان خیابان امام خمینی (ره)
3484 دهج شهربابک خیابان امام خمینی (ره)
3489 وکیل آباد سیرجان خیابان امام خمینی (ره)
3494 مهیاشهر سیرجان استان کرمان ـ شهرستان سیرجان ـ بخش مرکزی ـ بلوار سید جمال الدین اسد آبادی ـ سه راه قریب ـ پلاک 48
3495 جهاد کرمان استان کرمان ـ شهرستان کرمان ـ بخش مرکزی ـ بلوار جهاد ـ بیست متری دانشجو ـ شماره پنجاه و یک ـ پلاک 559
3541 رودبار جنوب استان کرمان ـ شهرستان کهنوج ـ بخش رودبار ـ بلوار امام علی (ع)
3542 زید آباد سیرجان استان کرمان ـ شهرستان سیرجان ـ بخش زیدآباد ـ خیابان امام خمینی
3566 رستم آباد بم استان کرمان ـ شهرستان بم ـ بخش رستم آباد ـ خیابان رستم آباد ـ بلوار جمهوری اسلامی
3567 قلعه گنج کهنوج استان کرمان ـ شهرستان قلعه گنج ـ بخش مرکزی ـ بلوار امام خمینی (ره) ـ خیابان امام خمینی (ره)
3597 هلیل جیرفت استان کرمان ـ شهرستان جیرفت ـ بخش مرکزی ـ خیابان دولت ـ پلاک 135
3612 شهدا سیرجان استان کرمان ـ شهرستان سیرجان ـ بخش مرکزی ـ خیابان آیت اله سعیدی ـ پلاک 1236
3613 مطهری رفسنجان رفسنجان استان کرمان ـ شهرستان رفسنجان ـ بخش مرکزی ـ خیابان مطهری ـ پلاک 24
3614 شهداء بم بم استان کرمان ـ شهرستان بم ـ بخش مرکزی ـ خیابان بم ـ میدان آزادی
3885 فیروز آباد کرمان استان کرمان ـ شهرستان کرمان ـ بخش مرکزی ـ خیابان مهدیه ـ پلاک 23
3886 شهید رجایی کرمان استان کرمان ـ شهرستان کرمان ـ بخش مرکزی ـ خیابان شهید رجایی ـ کوچه چهل و دو ـ پلاک 615
3887 فردوس زرند زرند استان کرمان ـ شهرستان زرند ـ بخش مرکزی ـ خیابان فلسطین ـ پلاک 125
3888 دانشگاه کرمان خیابان امام خمینی (ره)، میدان پژوهش
3889 مهدیه کرمان استان کرمان ـ شهرستان کرمان ـ بخش مرکزی ـ خیابان مهدیه ـ پلاک 23
3890 گلشن رفسنجان استان کرمان ـ شهرستان انار ـ بخش دهستان ـ خیابان امام خمینی (ره) ـ پلاک 100
3891 آزادی بم بم استان کرمان ـ شهرستان بم ـ بخش مرکزی ـ خیابان بم ـ میدان آزادی
3892 ابوذر کرمان استان کرمان ـ شهرستان کرمان ـ بخش مرکزی ـ خیابان ابوذر شمالی
3893 خبر شهربابک خیابان امام خمینی (ره)
3894 ولیعصر (عج) شهربابک استان کرمان ـ شهرستان شهر بابک ـ بخش مرکزی ـ خیابان بهار ـ پلاک 14
3895 بلوار بافت سیرجان استان کرمان ـ شهرستان سیرجان ـ بخش مرکزی ـ خیابان امام خمینی ـ پلاک 101
3917 دایره حسابداری (کرمان) کرمان
3922 طالقانی سیرجان استان کرمان ـ شهرستان سیرجان ـ بخش مرکزی ـ خیابان امام رضا (ع) ـ نرسیده به چهار راه شهر بابک ـ کوچه شهید قباد ساردوئی ـ پلاک 140
3923 جوادیه الهیه رفسنجان استان کرمان ـ شهرستان رفسنجان ـ بخش روستا ـ بلوار امام رضا (ع) ـ پلاک 17
3926 شریعتی غربی رفسنجان استان کرمان ـ شهرستان رفسنجان ـ بخش مرکزی ـ بلوار آیت اله طالقانی
3927 بیاض رفسنجان استان کرمان ـ شهرستان انار ـ بخش دهستان ـ خیابان امام خمینی (ره) ـ پلاک 100
3928 لطف آباد رفسنجان استان کرمان ـ شهرستان انار ـ روستای لطف آباد ـ هشتاد و پنج کیلومتری جاده اصلی رفسنجان به تهران ـ بلوار امام رضا (ع) میدان ولیعصر (عج)
3929 بهشت وحدت زرند استان کرمان ـ شهرستان زرند ـ بخش دهستان بهشت وحدت ـ خیابان بها آباد
3930 غفاری سیرجان استان کرمان ـ شهرستان سیرجان ـ بخش مرکزی ـ خیابان آیت اله سعیدی ـ پلاک 1236
3931 هرمز آباد رفسنجان استان کرمان ـ شهرستان رفسنجان ـ بخش روستای هرمزآباد ـ خیابان مفتح ـ پلاک 20
3932 محمد آباد بم استان کرمان ـ شهرستان بم ـ بخش رستم آباد ـ خیابان رستم آباد ـ بلوار جمهوری اسلامی
3933 خانوک زرند استان کرمان ـ شهرستان زرند ـ بخش دهستان بهشت وحدت ـ خیابان بها آباد
3934 جوزم شهربابک استان کرمان ـ شهرستان شهربابک ـ بخش دهستان ـ جاده اصلی انار به شهر بابک
3935 هوتک کرمان استان کرمان ـ شهرستان کرمان ـ بخش چترود ـ بلوار امام خمینی (ره) ـ پلاک 19
4066 روا مهران رفسنجان استان کرمان ـ شهرستان رفسنجان ـ بخش دهستان ـ خیابان روا مهران
4067 امام جیرفت جیرفت استان کرمان ـ شهرستان جیرفت ـ بخش مرکزی ـ خیابان دولت ـ پلاک 135
4207 شهید صدوقی کرمان استان کرمان ـ شهرستان کرمان ـ بخش مرکزی ـ بلوارجمهوری ـ چهار راه شفا
4209 شهید دستغیب کرمان استان کرمان ـ شهرستان کرمان ـ بخش مرکزی ـ خیابان آیت اله شهید دستغیب ـ پلاک 3722
4210 بعثت رفسنجان استان کرمان ـ شهرستان رفسنجان ـ بخش مرکزی ـ بلوار آیت اله طالقانی
4211 هفت تیر زرند زرند استان کرمان ـ شهرستان زرند ـ بخش مرکزی ـ خیابان فلسطین ـ پلاک 125
4212 شهید چمران کرمان استان کرمان ـ شهرستان کرمان ـ بخش مرکزی ـ خیابان شریعتی ـ چهار راه فلسطین ـ پلاک 10
4214 جمهوری کرمان استان کرمان ـ شهرستان کرمان ـ بخش مرکزی ـ بلوارجمهوری ـ چهار راه شفا
4252 شهید نصیری سیرجان استان کرمان ـ شهرستان سیرجان ـ بخش مرکزی ـ خیابان امام خمینی ـ پلاک 101
4276 شهید نامجو کرمان استان کرمان ـ شهرستان کرمان ـ بخش مرکزی ـ چهار راه سمیه
4277 سرچشمه رفسنجان استان کرمان ـ شهرستان رفسنجان ـ بخش دهستان ـ خیابان شهروند ـ پلاک 3
4310 شهید پرتوی رفسنجان استان کرمان ـ شهرستان رفسنجان ـ بخش مرکزی ـ خیابان مصطفی خمینی (ره ) ـ میدان شهید پرتوی
4331 اسماعیل آباد رفسنجان خیابان اسماعیل آباد، میدان امام حسین (ع)، خیابان شهید غفاری، پلاک 10
4363 سپهر کرمان استان کرمان ـ شهرستان کرمان ـ بخش کرمان ـ بلوار صدوقی ـ چهار راه فیروزه ـ پلاک 2
4399 کوثر کرمان استان کرمان ـ شهرستان کرمان ـ بخش مرکزی ـ شهرک شهید باهنر ـ خیابان بحرالعلوم ـ کوچه 17 ـ پلاک 72
4523 امام خمینی بم بم استان کرمان ـ شهرستان بم ـ بخش مرکزی ـ خیابان طباطبایی ـ چهار راه بو علی ـ پلاک 10
4586 الغدیر استان کرمان ـ شهرستان کرمان ـ بخش کرمان ـ بلوار هوا نیروز ـ خیابان غدیر 1 ـ کوچه هجده
5016 دایره حقوقی استان کرمان کرمان
8007 سایت آموزشی کرمان کرمان