شعب داخلی خوزستان
 
6 منطقه آزاد آبادان آبادان استان خوزستان ـ شهرستان آبادان ـ بخش منطقه آزاد اروند ـ خیابان امیرکبیر ـ خیابان زند ـ پلاک 6
7 اهواز استان خوزستان ـ شهرستان اهواز ـ بخش اهواز ـ خیابان سلمان فارسی ـ نبش خیابان شهید نظر پور ـ پلاک 8
9 منطقه آزاد جهان آراء خرمشهر خرمشهر استان خوزستان ـ شهرستان خرمشهر ـ منطقه آزاد اروند ـ خیابان چهل متری ـ پلاک 53
12 دزفول دزفول استان خوزستان ـ شهرستان دزفول ـ بخش مرکزی ـ خیابان امام خمینی (ره)،
20 منطقه آزاد احمد آباد آبادان استان خوزستان ـ شهرستان آبادان ـ منطقه آزاد اروند ـ احمد آباد ـ خیابان یک اصلی
30 بهبهان بهبهان استان خوزستان ـ شهرستان بهبهان ـ بخش بهبهان ـ خیابان عدالت
53 اندیمشک استان خوزستان ـ شهرستان اندیمشک ـ بخش اندیشمک ـ خیابان امام خمینی (ره) ـ میدان امام خمینی (ره)
56 سه راه پشت برج شعبه به محل شعبه ادغام شونده کد 351 خیابان مسجد سلیمان موقتاجابجا گردید . (استان خوزستان ـ شهرستان مسجد سلیمان ـ بخش مسجد سلیمان ـ خیابان آزادی ـ سه راه پشت برج)
72 کارون اهواز استان خوزستان ـ شهرستان اهواز ـ بخش مرکزی ـ خیابان شریعتی
73 شهید دلیر اهواز استان خوزستان ـ شهرستان اهواز ـ بخش مرکزی ـ فلکه لشگر آباد
90 دکتر فاطمی آبادان استان خوزستان ـ شهرستان آبادان ـ بخش منطقه آزاد اروند ـ ایستگاه 3 کوی قدس ـ فلکه 3 ـ نرسیده به فرمانداری
109 شوشتر شوشتر استان خوزستان ـ شهرستان شوشتر ـ بخش شوشتر ـ میدان هفده شهریور
132 آغاجاری امیدیه استان خوزستان ـ شهرستان امیدیه ـ بخش میانکوه ـ خیابان بازار روز
147 شهید مطهری استان خوزستان ـ شهرستان ماهشهر ـ بندر امام خمینی ـ خیابان آیت اله سعیدی جابجا گردید. آدرس قدیم شعبه (استان خوزستان ـ شهرستان بندرماهشهر ـ بخش بندر امام خمینی ـ فلکه شهید مطهری)
193 هویزه سوسنگرد استان خوزستان ـ شهرستان دشت آزادگان ـ سوسنگرد ـ بخش مرکزی ـ خیابان امام خمینی .
199 منطقه آزاد بازار آبادان استان خوزستان ـ شهرستان آبادان ـ بخش منطقه آزاد اروند ـ خیابان امیرکبیر ـ خیابان زند ـ پلاک 6
209 هفت گل رامهرمز استان خوزستان ـ شهرستان رامهرمز ـ بخش رامهرمز ـ خیابان امام خمینی (ره) ـ فلکه آزادی
210 منطقه آزاد بازار صفا خرمشهر استان خوزستان ـ شهرستان خرمشهر ـ بخش منطقه آزاد اروند ـ خرمشهر ـ بازار صفا ـ جنب مسجد جامع
211 حافظ خرمشهر استان خوزستان ـ شهرستان خرمشهر ـ بخش منطقه آزاد اروند ـ خرمشهر ـ بازار صفا ـ جنب مسجد جامع
216 رامهرمز رامهرمز استان خوزستان ـ شهرستان رامهرمز ـ بخش رامهرمز ـ خیابان امام خمینی (ره) ـ فلکه آزادی
217 سوسنگرد سوسنگرد استان خوزستان ـ شهرستان دشت آزادگان ـ سوسنگرد ـ بخش مرکزی ـ خیابان امام خمینی .
255 میدان طیب (میدان تره بار) آبادان جابجایی شعبه به آدرس: استان خوزستان ـ شهرستان آبادان ـ منطقه آزاد اروند ـ بازار فیه ـ نبش لاله ـ نبش لاله 13 ـ (آدرس قدیم شعبه : خوزستان ـ آبادان ـ بخش منطقه آزاد اروند ـ جمشید آباد ـ بازارجمشید آباد
280 منطقه آزاد آذر آبادان آبادان استان خوزستان ـ شهرستان آبادان ـ بخش منطقه آزاد اروند ـ امیری ـ خیابان طالقانی
295 امام خمینی (ره) استان خوزستان ـ شهرستان اهواز ـ بخش مرکزی ـ خیابان امام خمینی (ره)،
308 بندر ماهشهر استان خوزستان ـ شهرستان بندرماهشهر ـ بندر ماهشهر ـ خیابان صنایع پتروشیمی ـ خیابان بانک ملی
345 تختی اهواز استان خوزستان ـ شهرستان اهواز ـ بخش مرکزی ـ خیابان انقلاب ـ خیابان دز
351 خیابان آزادی شعبه به محل شعبه ادغام شونده کد 351 خیابان مسجد سلیمان موقتاجابجا گردید . (استان خوزستان ـ شهرستان مسجد سلیمان ـ بخش مسجد سلیمان ـ خیابان آزادی ـ سه راه پشت برج)
352 شهید صولت اهواز استان خوزستان ـ شهرستان اهواز ـ بخش اهواز ـ خیابان آزادگان ـ خیابان امام خمینی (ره)
353 کوی انقلاب استان خوزستان ـ شهرستان اهواز ـ بخش مرکزی ـ خیابان انقلاب ـ خیابان ناصرخسرو
354 شهید داوطلب استان خوزستان ـ شهرستان اهواز ـ بخش مرکزی ـ خیابان شریعتی ـ نبش خرمکوشک
364 مهر ماهشهر ماهشهر استان خوزستان ـ شهرستان بندر ماهشهر ـ بندر ماهشهر ـ خیابان وصال بازارچه روز
370 شادگان شادگان استان خوزستان ـ شهرستان شادگان ـ بخش مرکزی ـ شادگان ـ بازار شادگان ـ خیابان امام خمینی (ره)،
371 شوش شوش استان خوزستان ـ شهرستان شوش ـ هفت تپه ـ بخش شوش ـ خیابان امام خمینی (ره) جنوبی
372 امیدیه استان خوزستان ـ شهرستان امیدیه ـ بخش مرکزی ـ بلوار اصلی ـ فلکه قدس
381 هندیجان هندیجان استان خوزستان ـ شهرستان هندیجان ـ بخش هندیجان ـ هندیجان شمالی ـ خیابان امام حسین
397 باغملک استان خوزستان ـ شهرستان باغملک ـ بخش باغملک ـ خیابان شهید بهشتی
405 پل بهمنشیر آبادان استان خوزستان ـ شهرستان آبادان ـ بخش منطقه آزاد اروند ـ ایستگاه 3 کوی قدس ـ فلکه 3 ـ نرسیده به فرمانداری
406 خورشید آبادان استان خوزستان ـ شهرستان آبادان ـ بخش منطقه آزاد اروند ـ ایستگاه 3 کوی قدس ـ فلکه 3 ـ نرسیده به فرمانداری
410 ایذه استان خوزستان ـ شهرستان ایذه ـ بخش ایذه ـ خیابان امام خمینی ـ میدان امام علی (ع)
421 بریم آبادان استان خوزستان ـ شهرستان آبادان ـ بخش منطقه آزاد اروند ـ خیابان امیرکبیر ـ خیابان زند ـ پلاک 6
422 مثلث دزفول استان خوزستان ـ شهرستان دزفول ـ بخش مرکزی ـ خیابان امام خمینی (ره)،
428 اروند کنار آبادان استان خوزستان ـ شهرستان آبادان ـ منطقه آزاد اروند ـ بخش بلوار انتهای خیابان 17شهریور ـ فرعی 12
445 بستان سوسنگرد استان خوزستان ـ شهرستان دشت آزدگان سوسنگرد ـ بخش مرکزی ـ خیابان سوسنگرد ـ خیابان شریعتی ـ پلاک 276
453 رامشیر رامشیر استان خوزستان ـ شهرستان رامشیر ـ بخش رامشیر ـ خیابان جمهوری اسلامی
521 بوارده شمالی آبادان استان خوزستان ـ شهرستان آبادان ـ منطقه آزاد اروند ـ احمد آباد ـ خیابان یک اصلی
530 خشایار دزفول استان خوزستان ـ شهرستان دزفول ـ بخش مرکزی ـ خیابان طالقانی ـ خیابان مطهری
566 کافی اهواز استان خوزستان ـ شهرستان اهواز ـ بخش اهواز ـ چهار راه اباذر
604 پیروز آباد آبادان استان خوزستان ـ شهرستان آبادان ـ بخش منطقه آزاد اروند ـ ایستگاه 3 کوی قدس ـ فلکه 3 ـ نرسیده به فرمانداری
697 خیابان امیری آبادان استان خوزستان ـ شهرستان آبادان ـ بخش منطقه آزاد اروند ـ خیابان امیرکبیر ـ خیابان زند ـ پلاک 6
727 جوانمردی بهبهان استان خوزستان ـ شهرستان بهبهان ـ خیابان شهید پیروز
749 حمیدیه حمیدیه استان خوزستان ـ شهرستان دشت آزادگان ـ سوسنگرد ـ بخش مرکزی ـ حمیدیه ـ خیابان امام
750 شهید صفایی استان خوزستان ـ شهرستان اهواز ـ بخش مرکزی ـ فلکه زیتون کارگری ـ خیابان علامه
757 انوری اهواز استان خوزستان ـ شهرستان اهواز ـ بخش مرکزی ـ خیابان شریعتی
770 حمل و نقل خرمشهر استان خوزستان ـ شهرستان خرمشهر ـ منطقه آزاد اروند ـ خیابان چهل متری ـ پلاک 53
815 میدان انقلاب استان خوزستان ـ شهرستان اهواز ـ بخش مرکزی ـ میدان انقلاب
867 میدان بار اهواز استان خوزستان ـ شهرستان اهواز ـ بخش مرکزی ـ خیابان کیانپارس ـ نبش خیابان 16
1022 شرق خیابان امام استان خوزستان ـ شهرستان اهواز ـ بخش مرکزی ـ خیابان شرق امام ـ خیابان شهید گندمی
1025 بوارده جنوبی آبادان استان خوزستان ـ شهرستان آبادان ـ بخش منطقه آزاد اروند ـ خیابان امیرکبیر ـ خیابان زند ـ پلاک 6
1047 کلگه مسجد سلیمان شعبه به محل شعبه ادغام شونده کد 351 خیابان مسجد سلیمان موقتاجابجا گردید . (استان خوزستان ـ شهرستان مسجد سلیمان ـ بخش مسجد سلیمان ـ خیابان آزادی ـ سه راه پشت برج)
1057 ویس ویس استان خوزستان ـ شهرستان اهواز ـ بخش باوی ـ سی کیلومتری اهواز ویس ـ مرکز بازار
1079 میدان آزادی استان خوزستان ـ شهرستان مسجد سلیمان ـ بخش مسجد سلیمان ـ خیابان آزادی ـ پلاک 1079
1109 سبز قبا دزفول استان خوزستان ـ شهرستان دزفول ـ بخش مرکزی ـ خیابان امام خمینی (ره) شمالی، خیابان معاد
1111 هفت تپه استان خوزستان ـ شهرستان شوش ـ هفت تپه
1145 کوت عبداله اهواز استان خوزستان ـ شهرستان اهواز ـ بخش اهواز ـ اتوبان آیت اله بهبهانی ـ خیابان شریعتی یک
1158 طالقانی خرمشهر استان خوزستان ـ شهرستان خرمشهر ـ منطقه آزاد اروند ـ خیابان چهل متری ـ پلاک 53
1162 اباذر اهواز استان خوزستان ـ شهرستان اهواز ـ بخش اهواز ـ چهار راه اباذر
1165 مجاهدین خیابان نادری و خیابان امام خمینی (ره)، خیابان مجاهدین
1180 حاج مرادی دزفول استان خوزستان ـ شهرستان دزفول ـ بخش مرکزی ـ خیابان امام خمینی جنوبی ـ میدان حاج مرادی
1200 منطقه آزاد شهید جدی کازرونی آبادان جابجایی شعبه به آدرس: استان خوزستان ـ شهرستان آبادان ـ منطقه آزاد اروند ـ بازار فیه ـ نبش لاله ـ نبش لاله 13 ـ (آدرس قدیم شعبه : خوزستان ـ آبادان ـ بخش منطقه آزاد اروند ـ جمشید آباد ـ بازارجمشید آباد
1209 سده آبادان جابجایی شعبه به آدرس: استان خوزستان ـ شهرستان آبادان ـ منطقه آزاد اروند ـ بازار فیه ـ نبش لاله ـ نبش لاله 13 ـ (آدرس قدیم شعبه : خوزستان ـ آبادان ـ بخش منطقه آزاد اروند ـ جمشید آباد ـ بازارجمشید آباد
1210 دکتر شریعتی اهواز استان خوزستان ـ شهرستان اهواز ـ بخش اهواز ـ خیابان شریعتی جنوبی
1211 خزعل آباد آبادان استان خوزستان ـ شهرستان آبادان ـ بخش منطقه آزاد اروند ـ سی متری ذوالفقاری ـ ایستگاه دوم
1213 منطقه آزاد آرامگاه جابجایی شعبه به آدرس: استان خوزستان ـ شهرستان آبادان ـ منطقه آزاد اروند ـ بازار فیه ـ نبش لاله ـ نبش لاله 13 ـ (آدرس قدیم شعبه : خوزستان ـ آبادان ـ بخش منطقه آزاد اروند ـ جمشید آباد ـ بازارجمشید آباد
1218 چهار بیشه مسجد سلیمان استان خوزستان ـ شهرستان مسجد سلیمان ـ بخش مسجد سلیمان ـ میدان باشگاه مرکزی
1219 شهید باقری استان خوزستان ـ شهرستان مسجد سلیمان ـ بخش مسجد سلیمان ـ میدان باشگاه مرکزی
1220 لالی خیابان بسیج
1225 رامین اهواز استان خوزستان ـ شهرستان اهواز ـ بخش باوی ـ سی کیلومتری اهواز ویس ـ مرکز بازار
1281 میانکوه استان خوزستان ـ شهرستان امیدیه ـ بخش میانکوه ـ خیابان بازار روز
1296 ابتدای امیری آبادان استان خوزستان ـ شهرستان آبادان ـ بخش منطقه آزاد اروند ـ خیابان امیرکبیر ـ خیابان زند ـ پلاک 6
1299 شهید سلامی اهواز استان خوزستان ـ شهرستان اهواز ـ بخش مرکزی ـ خیابان حجت
1311 شریعتی اهواز استان خوزستان ـ شهرستان اهواز ـ بخش مرکزی ـ خیابان شریعتی ـ نبش خرمکوشک
1339 ایستگاه دو قدس آبادان استان خوزستان ـ شهرستان آبادان ـ بخش منطقه آزاد اروند ـ ایستگاه 3 کوی قدس ـ فلکه 3 ـ نرسیده به فرمانداری
1340 چهارراه امام اهواز استان خوزستان ـ شهرستان اهواز ـ بخش مرکزی ـ خیابان امام خمینی (ره)،
1344 منطقه آزاد بازار فیه استان خوزستان ـ شهرستان آبادان ـ بخش منطقه آزاد اروند ـ ایستگاه 3 کوی قدس ـ فلکه 3 ـ نرسیده به فرمانداری
1356 بندر امام خمینی (ره) استان خوزستان ـ شهرستان ماهشهر ـ بندر امام خمینی ـ خیابان آیت اله سعیدی جابجا گردید. آدرس قدیم شعبه (استان خوزستان ـ شهرستان بندرماهشهر ـ بخش بندر امام خمینی ـ فلکه شهید مطهری)
1370 چهل متری خرمشهر استان خوزستان ـ شهرستان خرمشهر ـ بخش منطقه آزاد اروند ـ خرمشهر ـ بازار صفا ـ جنب مسجد جامع
1417 نفتون مسجد سلیمان استان خوزستان ـ شهرستان مسجد سلیمان ـ بخش مسجد سلیمان ـ خیابان آزادی ـ پلاک 1079
1427 ادهم خیابان شهید ادهم
1428 ناصر خسرو استان خوزستان ـ شهرستان اهواز ـ بخش مرکزی ـ خیابان انقلاب ـ خیابان ناصرخسرو
1429 بحر العلوم اهواز استان خوزستان ـ شهرستان اهواز ـ بخش مرکزی ـ خیابان شریعتی
1458 فلسطین اندیمشک استان خوزستان ـ شهرستان اندیمشک ـ بخش اندیشمک ـ خیابان امام خمینی (ره) ـ میدان امام خمینی (ره)
1465 خیابان امام خمینی اهواز استان خوزستان ـ شهرستان اهواز ـ بخش مرکزی ـ خیابان امام خمینی (ره)،
1508 شهید صولت استان خوزستان ـ شهرستان اهواز ـ بخش مرکزی ـ فلکه زیتون کارگری ـ خیابان علامه
1523 امیدیه علیا استان خوزستان ـ شهرستان امیدیه ـ امیدیه علیا
1536 آیت اله سعیدی اهواز استان خوزستان ـ شهرستان اهواز ـ بخش اهواز ـ خیابان آزادگان ـ خیابان امام خمینی (ره)
1540 چادر آباد آبادان جابجایی شعبه به آدرس: استان خوزستان ـ شهرستان آبادان ـ منطقه آزاد اروند ـ بازار فیه ـ نبش لاله ـ نبش لاله 13 ـ (آدرس قدیم شعبه : خوزستان ـ آبادان ـ بخش منطقه آزاد اروند ـ جمشید آباد ـ بازارجمشید آباد
1541 خیابان پانزدهم احمدآباد ایستگاه نه آبادان جابجایی شعبه به آدرس: استان خوزستان ـ شهرستان آبادان ـ منطقه آزاد اروند ـ بازار فیه ـ نبش لاله ـ نبش لاله 13 ـ (آدرس قدیم شعبه : خوزستان ـ آبادان ـ بخش منطقه آزاد اروند ـ جمشید آباد ـ بازارجمشید آباد
1575 طالقانی اهواز استان خوزستان ـ شهرستان اهواز ـ بخش اهواز ـ خیابان آزادگان ـ خیابان امام خمینی (ره)
1660 بازار ماهشهر ماهشهر استان خوزستان ـ شهرستان بندرماهشهر ـ بندر ماهشهر ـ خیابان صنایع پتروشیمی ـ خیابان بانک ملی
1908 کافی خوانساری استان خوزستان ـ شهرستان اهواز ـ بخش اهواز ـ خیابان سلمان فارسی ـ نبش خیابان شهید نظر پور ـ پلاک 8
1960 شهید بندر اهواز استان خوزستان ـ شهرستان اهواز ـ بخش مرکزی ـ بلوار پاسداران
2081 شهید مصطفی خمینی (ره) استان خوزستان ـ شهرستان اهواز ـ بخش مرکزی ـ خیابان بنی هاشم ـ نبش خیابان غزنوی
2083 پاسداران استان خوزستان ـ شهرستان اندیمشک ـ بخش اندیمشک ـ خیابان کوی شهدا ـ خیابان شهید کرامت ـ بین پاسداران و شهید دریکوند
2085 منطقه آزاد خیابان هفدهم شهریور استان خوزستان ـ شهرستان آبادان ـ منطقه آزاد اروند ـ بخش بلوار انتهای خیابان 17شهریور ـ فرعی 12
2087 خامنه أی دزفول استان خوزستان ـ شهرستان دزفول ـ بخش مرکزی ـ خیابان امام خمینی (ره)،
2088 طالقانی شوشتر شوشتر استان خوزستان ـ شهرستان شوشتر ـ بخش شوشتر ـ میدان هفده شهریور
2089 بهشتی دزفول استان خوزستان ـ شهرستان دزفول ـ بخش مرکزی ـ خیابان شهید بهشتی ـ بین خیابان مدرس و فجر
2129 خیابان هفتم کیان پارس اهواز استان خوزستان ـ شهرستان اهواز ـ بخش مرکزی ـ خیابان کیانپارس ـ خیابان شهید چمران ـ بین کوچه هفت و هشت
2130 شهید شهبا اهواز استان خوزستان ـ شهرستان اهواز ـ بخش اهواز ـ خیابان پادادشهر
2170 شهید کریم سلامی اهواز خیابان زاویه، نبش خیابان خاقانی، کوچه ملی راه
2217 نبش رازی اهواز استان خوزستان ـ شهرستان اهواز ـ بخش اهواز ـ چهار راه اباذر
2256 بهداشت دزفول استان خوزستان ـ شهرستان دزفول ـ بخش مرکزی ـ خیابان امام خمینی (ره)،
2259 طالقانی دزفول استان خوزستان ـ شهرستان دزفول ـ بخش مرکزی ـ خیابان طالقانی ـ خیابان مطهری
2296 ولیعصر (عج) آبادان استان خوزستان ـ شهرستان آبادان ـ بخش منطقه آزاد اروند ـ ایستگاه 3 کوی قدس ـ فلکه 3 ـ نرسیده به فرمانداری
2298 آسیه آباد استان خوزستان ـ شهرستان اهواز ـ بخش مرکزی ـ فلکه زیتون کارگری ـ خیابان علامه
2300 خیابان کارون اهواز استان خوزستان ـ شهرستان اهواز ـ بخش مرکزی ـ فلکه زیتون کارگری ـ خیابان علامه
2301 پانزدهم خرداد اهواز استان خوزستان ـ شهرستان اهواز ـ بخش مرکزی ـ خیابان انقلاب ـ خیابان ناصرخسرو
2306 شهید فرهاد صفایی اهواز استان خوزستان ـ شهرستان اهواز ـ بخش مرکزی ـ فلکه زیتون کارگری ـ خیابان علامه
2307 فلکه اول کیانپارس اهواز استان خوزستان ـ شهرستان اهواز ـ بخش مرکزی ـ خیابان کیان پارس
2317 کوی فا طمیه اهواز استان خوزستان ـ شهرستان اهواز ـ بخش اهواز ـ فلکه جواد الائمه (ع)
2377 خیابان چهار اصلی آبادان استان خوزستان ـ شهرستان آبادان ـ منطقه آزاد اروند ـ احمد آباد ـ خیابان یک اصلی
2440 مینوشهر شوش استان خوزستان ـ شهرستان شوش ـ هفت تپه ـ بخش شوش ـ خیابان امام خمینی (ره) جنوبی
2488 بیست و دو بهمن مسجد سلیمان شعبه به محل شعبه ادغام شونده کد 351 خیابان مسجد سلیمان موقتاجابجا گردید . (استان خوزستان ـ شهرستان مسجد سلیمان ـ بخش مسجد سلیمان ـ خیابان آزادی ـ سه راه پشت برج)
2493 خیابان دز اهواز استان خوزستان ـ شهرستان اهواز ـ بخش مرکزی ـ خیابان انقلاب ـ خیابان دز
2494 سلمان فارسی استان خوزستان ـ شهرستان اهواز ـ بخش اهواز ـ خیابان سلمان فارسی ـ نبش خیابان شهید نظر پور ـ پلاک 8
2497 کوی کارگر آبادان استان خوزستان ـ شهرستان آبادان ـ بخش منطقه آزاد اروند ـ ایستگاه 3 کوی قدس ـ فلکه 3 ـ نرسیده به فرمانداری
2550 ولیعصر (عج) رامهرمز استان خوزستان ـ شهرستان رامهرمز ـ بخش رامهرمز ـ خیابان امام خمینی (ره) ـ فلکه آزادی
2580 شهداء خرمشهر خرمشهر استان خوزستان ـ شهرستان خرمشهر ـ منطقه آزاد اروند ـ خیابان چهل متری ـ پلاک 53
2591 آفرینش دزفول استان خوزستان ـ شهرستان دزفول ـ بخش مرکزی ـ خیابان شهید بهشتی ـ بین خیابان مدرس و فجر
2601 ولی عصر (عج) اهواز استان خوزستان ـ شهرستان اهواز ـ بخش مرکزی ـ خیابان انقلاب ـ خیابان ناصرخسرو
2615 فلکه کارون آبادان جابجایی شعبه به آدرس: استان خوزستان ـ شهرستان آبادان ـ منطقه آزاد اروند ـ بازار فیه ـ نبش لاله ـ نبش لاله 13 ـ (آدرس قدیم شعبه : خوزستان ـ آبادان ـ بخش منطقه آزاد اروند ـ جمشید آباد ـ بازارجمشید آباد
2661 پتروشیمی فارابی ماهشهر استان خوزستان ـ شهرستان بندرماهشهر ـ بخش بندر امام خمینی ـ سایت یک ـ خیابن آزادی ـ میدان آزادی
2664 کوی ملت اهواز استان خوزستان ـ شهرستان اهواز ـ بخش اهواز ـ خیابان کوی ملت ـ فلکه اقبال
2682 مندوان شادگان استان خوزستان ـ شهرستان شادگان ـ بخش مرکزی ـ شادگان ـ بازار شادگان ـ خیابان امام خمینی (ره)،
2697 بلوار انقلاب اهواز استان خوزستان ـ شهرستان اهواز ـ بخش مرکزی ـ خیابان انقلاب ـ خیابان ناصرخسرو
2751 شهید باقری مسجد سلیمان استان خوزستان ـ شهرستان مسجد سلیمان ـ بخش مسجد سلیمان ـ میدان باشگاه مرکزی
2793 فدائیان اسلام اهواز استان خوزستان ـ شهرستان اهواز ـ بخش اهواز ـ خیابان کوی فدائیان اسلام
2796 فاز سه کوی ملت اهواز استان خوزستان ـ شهرستان اهواز ـ بخش اهواز ـ خیابان کوی ملت ـ فلکه اقبال
2797 فتح المبین شوش شوش استان خوزستان ـ شهرستان شوش ـ هفت تپه ـ بخش شوش ـ خیابان امام خمینی (ره) جنوبی
2826 شهید بهشتی باغملک استان خوزستان ـ شهرستان باغملک ـ بخش باغملک ـ خیابان شهید بهشتی
2836 میدان بارفروشان شوشتر استان خوزستان ـ شهرستان شوشتر ـ بخش شوشتر ـ خیابان طالقانی
2837 شا وور هفت تپه استان خوزستان ـ شهرستان شوش ـ هفت تپه
2839 کوی طالقانی استان خوزستان ـ شهرستان اهواز ـ بخش مرکزی ـ فلکه زیتون کارگری ـ خیابان علامه
2840 شهید وهابی اهواز استان خوزستان ـ شهرستان اهواز ـ بخش اهواز ـ کیانپارس ـ خیابان وهابی
2875 انتهای شریعتی اهواز استان خوزستان ـ شهرستان اهواز ـ بخش اهواز ـ خیابان شریعتی جنوبی
2876 فاز دو پاداد شهر اهواز استان خوزستان ـ شهرستان اهواز ـ بخش اهواز ـ فاز دو پادادشهر ـ ایستگاه 6
2879 ابتدای کیان آباد اهواز استان خوزستان ـ شهرستان اهواز ـ بخش مرکزی ـ کیان آباد ـ نبش خیابان هشتم
2884 سید خلف اهواز استان خوزستان ـ شهرستان اهواز ـ بخش اهواز ـ کیانپارس ـ خیابان وهابی
2911 محوطه صنعتی اهواز خیابان کارون
2913 انتهای بنی هاشم استان خوزستان ـ شهرستان اهواز ـ بخش مرکزی ـ خیابان بنی هاشم ـ نبش خیابان غزنوی
2917 کوی نیرو اندیمشک استان خوزستان ـ شهرستان اندیمشک ـ بخش اندیشمک ـ خیابان امام خمینی (ره) ـ میدان امام خمینی (ره)
2926 میدان انقلاب اندیمشک استان خوزستان ـ شهرستان اندیمشک ـ بخش اندیشمک ـ خیابان امام خمینی (ره) ـ میدان امام خمینی (ره)
2955 کوی شهداء اندیمشک اندیمشک استان خوزستان ـ شهرستان اندیمشک ـ بخش اندیمشک ـ خیابان کوی شهدا ـ خیابان شهید کرامت ـ بین پاسداران و شهید دریکوند
2956 فلکه سوم کیان پارس اهواز استان خوزستان ـ شهرستان اهواز ـ بخش مرکزی ـ خیابان کیان پارس
2962 شریعتی دزفول استان خوزستان ـ شهرستان دزفول ـ بخش مرکزی ـ خیابان شریعتی
3031 هجرت دزفول استان خوزستان ـ شهرستان دزفول ـ بخش مرکزی ـ خیابان طالقانی ـ خیابان مطهری
3033 مصلی دزفول استان خوزستان ـ شهرستان دزفول ـ بخش مرکزی ـ خیابان امام خمینی جنوبی ـ میدان حاج مرادی
3063 شهدای هفتگل رامهرمز استان خوزستان ـ شهرستان رامهرمز ـ بخش رامهرمز ـ خیابان امام خمینی (ره) ـ فلکه آزادی
3064 ایستگاه هشت آبادان استان خوزستان ـ شهرستان آبادان ـ بخش منطقه آزاد اروند ـ ایستگاه 3 کوی قدس ـ فلکه 3 ـ نرسیده به فرمانداری
3094 پتروشیمی آبادان استان خوزستان ـ شهرستان آبادان ـ بخش منطقه آزاد اروند ـ ایستگاه 3 کوی قدس ـ فلکه 3 ـ نرسیده به فرمانداری
3168 رضوان بهبهان استان خوزستان ـ شهرستان بهبهان ـ بخش بهبهان ـ خیابان عدالت
3180 جاده شرکت سیمان بهبهان استان خوزستان ـ شهرستان بهبهان ـ خیابان دکتر شریعتی
3212 آزادگان اهواز استان خوزستان ـ شهرستان اهواز ـ بخش اهواز ـ خیابان آزادگان ـ خیابان امام خمینی (ره)
3214 منطقه آزاد ایستگاه سه استان خوزستان ـ شهرستان آبادان ـ بخش منطقه آزاد اروند ـ ایستگاه 3 کوی قدس ـ فلکه 3 ـ نرسیده به فرمانداری
3229 کوی فاطمیه استان خوزستان ـ شهرستان اهواز ـ بخش اهواز ـ فلکه جواد الائمه (ع)
3247 بیست متری سعدی آبادان جابجایی شعبه به آدرس: استان خوزستان ـ شهرستان آبادان ـ منطقه آزاد اروند ـ بازار فیه ـ نبش لاله ـ نبش لاله 13 ـ (آدرس قدیم شعبه : خوزستان ـ آبادان ـ بخش منطقه آزاد اروند ـ جمشید آباد ـ بازارجمشید آباد
3249 نفت آبادان استان خوزستان ـ شهرستان آبادان ـ بخش منطقه آزاد اروند ـ امیری ـ خیابان طالقانی
3268 بنی هاشم استان خوزستان ـ شهرستان اهواز ـ بخش مرکزی ـ خیابان بنی هاشم
3386 کوی بهداری استان خوزستان ـ شهرستان اهواز ـ بخش اهواز ـ فلکه جواد الائمه (ع)
3397 ابوشانک آبادان جابجایی شعبه به آدرس: استان خوزستان ـ شهرستان آبادان ـ منطقه آزاد اروند ـ بازار فیه ـ نبش لاله ـ نبش لاله 13 ـ (آدرس قدیم شعبه : خوزستان ـ آبادان ـ بخش منطقه آزاد اروند ـ جمشید آباد ـ بازارجمشید آباد
3398 کوی ملت آبادان استان خوزستان ـ شهرستان آبادان ـ بخش منطقه آزاد اروند ـ سی متری ذوالفقاری ـ ایستگاه دوم
3414 منطقه آزاد ابتدای ذوالفقاری آبادان استان خوزستان ـ شهرستان آبادان ـ بخش منطقه آزاد اروند ـ سی متری ذوالفقاری ـ ایستگاه دوم
3415 کوی فرهنگیان آبادان استان خوزستان ـ شهرستان آبادان ـ بخش منطقه آزاد اروند ـ ایستگاه 3 کوی قدس ـ فلکه 3 ـ نرسیده به فرمانداری
3446 گروه ملی اهواز استان خوزستان ـ شهرستان اهواز ـ بخش مرکزی ـ جاده خرمشهر ـ خیابان کارخانه گروه ملی
3526 گتوند شوشتر استان خوزستان ـ شهرستان شوشتر ـ بخش شوشتر ـ خیابان طالقانی
3543 شهید چمران اهواز استان خوزستان ـ شهرستان اهواز ـ بخش مرکزی ـ خیابان کیانپارس ـ نبش خیابان 16
3572 حسینیه اندیمشک استان خوزستان ـ شهرستان اندیمشک ـ بخش اندیشمک ـ خیابان امام خمینی (ره) ـ میدان امام خمینی (ره)
3615 گرایمی بهبهان استان خوزستان ـ شهرستان بهبهان ـ بخش بهبهان ـ خیابان عدالت
3621 حضرت رقیه اهواز استان خوزستان ـ شهرستان اهواز ـ بخش اهواز ـ خیابان سلمان فارسی ـ نبش خیابان شهید نظر پور ـ پلاک 8
3643 جایزان بهبهان جایزان
3644 شهرک طالقانی ماهشهر استان خوزستان ـ شهرستان بندرماهشهر ـ بخش بندرماهشهر ـ شهرک طالقانی ـ خیابان اصلی
3645 چم خلف عیسی هندیجان استان خوزستان ـ شهرستان هندیجان ـ بخش هندیجان ـ هندیجان شمالی ـ خیابان امام حسین
3646 سردشت دزفول استان خوزستان ـ شهرستان دزفول ـ بخش مرکزی ـ خیابان امام خمینی (ره) شمالی، خیابان معاد
3647 شهرک امام خمینی دزفول استان خوزستان ـ شهرستان دزفول ـ بخش مرکزی ـ میدان مقاومت ـ‌ بلوار جمهوری
3648 صفی آباد دزفول استان خوزستان ـ شهرستان دزفول ـ بخش مرکزی ـ میدان مقاومت ـ‌ بلوار جمهوری
3649 آزادگان مسجد سلیمان شعبه به محل شعبه ادغام شونده کد 351 خیابان مسجد سلیمان موقتاجابجا گردید . (استان خوزستان ـ شهرستان مسجد سلیمان ـ بخش مسجد سلیمان ـ خیابان آزادی ـ سه راه پشت برج)
3650 دهدز ایذه استان خوزستان ـ شهرستان ایذه ـ بخش ایذه ـ خیابان امام خمینی ـ میدان امام علی (ع)
3651 شهید مکی پور استان خوزستان ـ شهرستان ایذه ـ بخش ایذه ـ خیابان امام خمینی (ره)
3652 ولیعصر (عج) شوش استان خوزستان ـ شهرستان شوش ـ هفت تپه ـ بخش شوش ـ خیابان شهید دانش
3674 پیان ایذه استان خوزستان ـ شهرستان ایذه ـ بخش ایذه ـ خیابان امام خمینی (ره)
3675 صیدون باغملک استان خوزستان ـ شهرستان باغملک ـ بخش باغملک ـ خیابان شهید بهشتی
3676 خیابان امام شادگان استان خوزستان ـ شهرستان شادگان ـ بخش مرکزی ـ شادگان ـ بازار شادگان ـ خیابان امام خمینی (ره)،
3677 سلطان آباد رامهرمز استان خوزستان ـ شهرستان رامهرمز ـ بخش رامهرمز ـ خیابان امام خمینی (ره) ـ فلکه آزادی
3678 هندیجان جنوبی هندیجان استان خوزستان ـ شهرستان هندیجان ـ بخش هندیجان ـ هندیجان شمالی ـ خیابان امام حسین
3679 الهایی روستای الهایی، خیابان امام خمینی (ره)
3680 ابوالعباس باغملک استان خوزستان ـ شهرستان باغملک ـ بخش باغملک ـ خیابان شهید بهشتی
3681 خیابان امام شوشتر استان خوزستان ـ شهرستان شوشتر ـ بخش شوشتر ـ خیابان طالقانی
3682 قلعه تل باغملک استان خوزستان ـ شهرستان باغملک ـ بخش باغملک ـ خیابان شهید بهشتی
3683 میداود رامهرمز استان خوزستان ـ شهرستان رامهرمز ـ بخش رامهرمز ـ خیابان امام خمینی (ره) ـ فلکه آزادی
3711 خیابان امام رامهرمز رامهرمز استان خوزستان ـ شهرستان رامهرمز ـ بخش رامهرمز ـ خیابان امام خمینی (ره) ـ فلکه آزادی
3712 خیابان دکتر شریعتی بهبهان استان خوزستان ـ شهرستان بهبهان ـ خیابان دکتر شریعتی
3713 فتح المبین شادگان استان خوزستان ـ شهرستان شادگان ـ بخش مرکزی ـ خیابان امام خمینی (ره)
3714 کیان آباد اهواز استان خوزستان ـ شهرستان اهواز ـ بخش مرکزی ـ کیان آباد ـ نبش خیابان هشتم
3715 شهید هاتف اهواز استان خوزستان ـ شهرستان اهواز ـ بخش مرکزی ـ کوی علوی
3716 حضرت زینب اهواز استان خوزستان ـ شهرستان اهواز ـ بخش مرکزی ـ خیابان بنی هاشم ـ نبش خیابان غزنوی
3717 شهید مطهری اهواز استان خوزستان ـ شهرستان اهواز ـ بخش اهواز ـ جاده کوت عبداله ـ خیابان چهارم اسلام آباد شرقی
3718 حضرت فاطمه اهواز استان خوزستان ـ شهرستان اهواز ـ بخش اهواز ـ فلکه جواد الائمه (ع)
3719 شیبان اهواز استان خوزستان ـ شهرستان اهواز ـ بخش باوی ـ خیابان شیبان
3720 گلستان اهواز استان خوزستان ـ شهرستان اهواز ـ بخش مرکزی ـ خیابان گلستان ـ خیابان فروردین ـ بوستان
3721 بیدروبه اندیمشک استان خوزستان ـ شهرستان اندیمشک ـ بخش اندیشمک ـ خیابان امام خمینی (ره) ـ میدان امام خمینی (ره)
3722 خیابان انقلاب اندیمشک استان خوزستان ـ شهرستان اندیمشک ـ بخش اندیشمک ـ خیابان امام خمینی (ره) ـ میدان امام خمینی (ره)
3723 توسعه نیشکر اهواز استان خوزستان ـ شهرستان اهواز ـ بخش مرکزی ـ اتوبان گلستان
3724 بلوار پاسداران اهواز استان خوزستان ـ شهرستان اهواز ـ بخش مرکزی ـ بلوار پاسداران
3725 زرگان اهواز استان خوزستان ـ شهرستان اهواز ـ بخش مرکزی ـ خیابان دانیال
3738 قلعه لور اندیمشک استان خوزستان ـ شهرستان اندیمشک ـ بخش اندیشمک ـ خیابان امام خمینی (ره) ـ میدان امام خمینی (ره)
3739 جنگیه اهواز روستای جنگیه، خیابان شهدای جنگیه
3740 ابوذر غفاری شوش استان خوزستان ـ شهرستان شوش ـ هفت تپه ـ بخش شوش ـ خیابان شهید دانش
3741 سید عباس اهواز استان خوزستان ـ شهرستان شوش ـ هفت تپه ـ بخش الوان ـ خیابان امام خمینی (ره)
3742 رودزرد رامهرمز استان خوزستان ـ شهرستان رامهرمز ـ بخش رامهرمز ـ خیابان امام خمینی (ره) ـ فلکه آزادی
3743 ملاشیه استان خوزستان ـ شهرستان اهواز ـ بخش مرکزی ـ خیابان خرمشهر
3744 شهید صدیقیان اهواز استان خوزستان ـ شهرستان اهواز ـ بخش اهواز ـ جاده کوت عبداله ـ کوی مدرس
3745 کوت سید نعیم حمیدیه استان خوزستان ـ شهرستان دشت آزادگان ـ سوسنگرد ـ بخش مرکزی ـ حمیدیه ـ خیابان امام
3746 جنت مکان شوشتر استان خوزستان ـ شهرستان شوشتر ـ بخش شوشتر ـ خیابان طالقانی
3747 کشت وصنعت امام خمینی شوشتر استان خوزستان ـ شهرستان شوشتر ـ بخش شوشتر ـ میدان هفده شهریور
3773 پانزده خرداد شوش استان خوزستان ـ شهرستان شوش ـ هفت تپه ـ بخش شوش ـ خیابان شهید دانش
3777 حضرت خدیجه آسیه آباد استان خوزستان ـ شهرستان اهواز ـ بخش مرکزی ـ فلکه زیتون کارگری ـ خیابان علامه
3778 باصری رامهرمز استان خوزستان ـ شهرستان رامهرمز ـ بخش رامهرمز ـ خیابان امام خمینی (ره) ـ فلکه آزادی
3779 شهدای رامشیر رامشیر استان خوزستان ـ شهرستان رامشیر ـ بخش رامشیر ـ خیابان جمهوری اسلامی
3780 گازبید بلند بهبهان استان خوزستان ـ شهرستان بهبهان ـ خیابان دکتر شریعتی
3781 علم الهدی شوشتر استان خوزستان ـ شهرستان شوشتر ـ بخش شوشتر ـ خیابان طالقانی
3782 سماله شوشتر استان خوزستان ـ شهرستان شوشتر ـ بخش شوشتر ـ میدان هفده شهریور
3783 نفت امیدیه امیدیه استان خوزستان ـ شهرستان امیدیه ـ بخش مرکزی ـ بلوار اصلی ـ فلکه قدس
3784 ابوحمیظه سوسنگرد استان خوزستان ـ شهرستان دشت آزادگان ـ سوسنگرد ـ بخش مرکزی ـ خیابان امام خمینی .
3785 سید کریم استان خوزستان ـ شهرستان اهواز ـ بخش مرکزی ـ خیابان سید کریم
3786 حرریاحی هفت تپه استان خوزستان ـ شهرستان شوش ـ هفت تپه
3787 خیابان امام خمینی (ره) ایذه استان خوزستان ـ شهرستان ایذه ـ بخش ایذه ـ خیابان امام خمینی (ره)
3788 شهرک سیاه منصور دزفول استان خوزستان ـ شهرستان دزفول ـ بخش مرکزی ـ خیابان طالقانی ـ خیابان مطهری
3789 خیابان دانیال اهواز استان خوزستان ـ شهرستان اهواز ـ بخش مرکزی ـ خیابان دانیال
3790 پانزده خرداد شوشتر شوشتر استان خوزستان ـ شهرستان شوشتر ـ بخش شوشتر ـ میدان هفده شهریور
3791 لنگیر بهبهان استان خوزستان ـ شهرستان بهبهان ـ بخش زیدون ـ خیابان امام خمینی (ره)
3792 فلکه پاسداران ایذه استان خوزستان ـ شهرستان ایذه ـ بخش ایذه ـ خیابان امام خمینی ـ میدان امام علی (ع)
3793 طالقانی سوسنگرد استان خوزستان ـ شهرستان دشت آزادگان ـ سوسنگرد ـ بخش مرکزی ـ خیابان امام خمینی .
3794 جلالیه سوسنگرد استان خوزستان ـ شهرستان دشت آزدگان سوسنگرد ـ بخش مرکزی ـ خیابان سوسنگرد ـ خیابان شریعتی ـ پلاک 276
3796 شهید جعفریان اهواز استان خوزستان ـ شهرستان اهواز ـ بخش مرکزی ـ خیابان حجت
3798 شهید امیری استان خوزستان ـ شهرستان اهواز ـ بخش مرکزی ـ سه راه باهنر ـ خیابان سپیدار
3799 شهید باهنر استان خوزستان ـ شهرستان اهواز ـ بخش اهواز ـ خیابان شهید باهنر ـ بلوار معلم ـ خیابان سبحان
3800 شهید مدرس اهواز استان خوزستان ـ شهرستان اهواز ـ بخش اهواز ـ جاده کوت عبداله ـ کوی مدرس
3801 اسلام آباد اهواز استان خوزستان ـ شهرستان اهواز ـ بخش اهواز ـ جاده کوت عبداله ـ خیابان چهارم اسلام آباد شرقی
3802 پیچ خزامی اهواز استان خوزستان ـ شهرستان اهواز ـ بخش اهواز ـ اتوبان آیت اله بهبهانی ـ خیابان شریعتی یک
3803 شریعتی سوسنگرد استان خوزستان ـ شهرستان دشت آزدگان سوسنگرد ـ بخش مرکزی ـ خیابان سوسنگرد ـ خیابان شریعتی ـ پلاک 276
3804 پانزدهم خرداد بهبهان استان خوزستان ـ شهرستان بهبهان ـ خیابان شهید پیروز
3805 منبع آب اهواز استان خوزستان ـ شهرستان اهواز ـ بخش مرکزی ـ خیابان منبع آب
3806 شهید دغاغله اهواز استان خوزستان ـ شهرستان اهواز ـ بخش اهواز ـ خیابان شریعتی جنوبی
3807 عدالت بهبهان خیابان عدالت
3808 آیت اله سعیدی ماهشهر استان خوزستان ـ شهرستان بندرماهشهر ـ بخش بندر ماهشهر ـ خیابان سعیدی
3809 حافظ جنوبی ایذه استان خوزستان ـ شهرستان ایذه ـ بخش ایذه ـ خیابان امام خمینی (ره)
3810 علی بن مهزیار اهواز استان خوزستان ـ شهرستان اهواز ـ بخش مرکزی ـ خیابان شریعتی ـ نبش خرمکوشک
3811 آزادی دزفول استان خوزستان ـ شهرستان دزفول ـ بخش مرکزی ـ خیابان طالقانی ـ خیابان مطهری
3812 صاحب الزمان (عج) شوشتر استان خوزستان ـ شهرستان شوشتر ـ بخش شوشتر ـ میدان هفده شهریور
3813 شهدا دزفول استان خوزستان ـ شهرستان دزفول ـ بخش مرکزی ـ خیابان امام خمینی (ره) شمالی، خیابان معاد
3814 سخیریه اهواز استان خوزستان ـ شهرستان اهواز ـ بخش مرکزی ـ بلوار پاسداران
3815 دارخوین شادگان استان خوزستان ـ شهرستان شادگان ـ بخش مرکزی ـ خیابان امام خمینی (ره)
3816 مشراکه رامشیر استان خوزستان ـ شهرستان رامشیر ـ بخش رامشیر ـ خیابان جمهوری اسلامی
3817 شهرک شهید چمران ماهشهر استان خوزستان ـ شهرستان بندرماهشهر ـ شهرک بعثت ـ خیابان بازارچه بهار
3818 شهید چمران شوشتر استان خوزستان ـ شهرستان شوشتر ـ بخش شوشتر ـ خیابان طالقانی
3819 والفجر شوشتر استان خوزستان ـ شهرستان شوشتر ـ بخش شوشتر ـ خیابان طالقانی
3820 میدان افشار دزفول استان خوزستان ـ شهرستان دزفول ـ بخش مرکزی ـ خیابان شهید بهشتی ـ بین خیابان مدرس و فجر
3821 بی بیان مسجد سلیمان شعبه به محل شعبه ادغام شونده کد 351 خیابان مسجد سلیمان موقتاجابجا گردید . (استان خوزستان ـ شهرستان مسجد سلیمان ـ بخش مسجد سلیمان ـ خیابان آزادی ـ سه راه پشت برج)
3822 فتح دزفول استان خوزستان ـ شهرستان دزفول ـ بخش مرکزی ـ خیابان شریعتی
3823 انقلاب اسلامی بهبهان استان خوزستان ـ شهرستان بهبهان ـ خیابان شهید پیروز
3824 شمس آباد دزفول استان خوزستان ـ شهرستان دزفول ـ بخش مرکزی ـ میدان مقاومت ـ‌ بلوار جمهوری
3825 سردشت ذیدون بهبهان استان خوزستان ـ شهرستان بهبهان ـ بخش زیدون ـ خیابان امام خمینی (ره)
3826 میدان مقاومت دزفول استان خوزستان ـ شهرستان دزفول ـ بخش مرکزی ـ میدان مقاومت ـ‌ بلوار جمهوری
3827 فتح المبین دزفول استان خوزستان ـ شهرستان دزفول ـ بخش مرکزی ـ خیابان طالقانی ـ خیابان مطهری
3829 هلال احمر بهبهان استان خوزستان ـ شهرستان بهبهان ـ خیابان شهید پیروز
3853 شهرک نفت اهواز استان خوزستان ـ شهرستان اهواز ـ بخش مرکزی ـ بلوار پاسداران
3854 شهید جهان آرا اهواز استان خوزستان ـ شهرستان اهواز ـ بخش اهواز ـ اتوبان آیت اله بهبهانی ـ خیابان شریعتی یک
3856 فلکه شهرداری ماهشهر استان خوزستان ـ شهرستان بندرماهشهر ـ بخش بندر ماهشهر ـ خیابان سعیدی
3857 میدان بار مسجد سلیمان شعبه به محل شعبه ادغام شونده کد 351 خیابان مسجد سلیمان موقتاجابجا گردید . (استان خوزستان ـ شهرستان مسجد سلیمان ـ بخش مسجد سلیمان ـ خیابان آزادی ـ سه راه پشت برج)
3858 شهید رجائی استان خوزستان ـ شهرستان اهواز ـ بخش مرکزی ـ کوی علوی
3859 میدان شهدای شوش شوش استان خوزستان ـ شهرستان شوش ـ هفت تپه ـ بخش شوش ـ خیابان امام خمینی (ره) جنوبی
3860 شهرک بعثت ماهشهر استان خوزستان ـ شهرستان بندرماهشهر ـ شهرک بعثت ـ خیابان بازارچه بهار
3861 نادری نبش نظامی اهواز استان خوزستان ـ شهرستان اهواز ـ بخش اهواز ـ خیابان سلمان فارسی ـ نبش خیابان شهید نظر پور ـ پلاک 8
3862 حسین آباد شوش استان خوزستان ـ شهرستان شوش ـ هفت تپه ـ بخش شوش ـ خیابان شهید دانش
3863 میانرود دزفول استان خوزستان ـ شهرستان دزفول ـ بخش مرکزی ـ خیابان امام خمینی جنوبی ـ میدان حاج مرادی
3865 ناصر خسرو مسجد سلیمان استان خوزستان ـ شهرستان مسجد سلیمان ـ بخش مسجد سلیمان ـ میدان باشگاه مرکزی
3868 تشان بهبهان استان خوزستان ـ شهرستان بهبهان ـ خیابان دکتر شریعتی
3869 دودانگه بهبهان استان خوزستان ـ شهرستان بهبهان ـ خیابان دکتر شریعتی
3870 ناحیه صنعتی بهبهان استان خوزستان ـ شهرستان بهبهان ـ خیابان شهید پیروز
3871 خیابان شریفی ماهشهر خیابان شهید شریفی
3872 بارانگرد ایذه استان خوزستان ـ شهرستان ایذه ـ بخش ایذه ـ خیابان امام خمینی ـ میدان امام علی (ع)
3873 فراهانی اهواز استان خوزستان ـ شهرستان اهواز ـ بخش مرکزی ـ خیابان انقلاب ـ خیابان ناصرخسرو
3874 جواد الائمه (ع) اهواز استان خوزستان ـ شهرستان اهواز ـ بخش اهواز ـ فلکه جواد الائمه (ع)
3875 امیر کبیر اهواز استان خوزستان ـ شهرستان اهواز ـ بخش مرکزی ـ اتوبان گلستان
3876 لوله سازی اهواز استان خوزستان ـ شهرستان اهواز ـ بخش مرکزی ـ خیابان صنعتی کارون
3877 امت رامهرمز استان خوزستان ـ شهرستان رامهرمز ـ بخش رامهرمز ـ خیابان امام خمینی (ره) ـ فلکه آزادی
3878 عبدالخان استان خوزستان ـ شهرستان شوش ـ هفت تپه ـ بخش الوان ـ خیابان امام خمینی (ره)
3880 سپنتا اهواز استان خوزستان ـ شهرستان اهواز ـ بخش مرکزی ـ خیابان خرمشهر
3881 تاسیسات بندری استان خوزستان ـ شهرستان بندرماهشهر ـ بخش بندرامام خمینی ـ خیابان تاسیسات بندری ـ بندر امام خمینی (ره)
3882 صنایع فولاد استان خوزستان ـ شهرستان اهواز ـ بخش مرکزی ـ جاده اهواز ماهشهر ـ شرکت صنایع فولاد
3883 آسیاب امیدیه استان خوزستان ـ شهرستان امیدیه ـ بخش مرکزی ـ بلوار اصلی ـ فلکه قدس
3884 نورد کاویان اهواز استان خوزستان ـ شهرستان اهواز ـ بخش مرکزی ـ جاده خرمشهر ـ خیابان کارخانه گروه ملی
3905 دایره حسابداری (خوزستان) اهواز
4006 بیمارستان گلستان اهواز استان خوزستان ـ شهرستان اهواز ـ بخش مرکزی ـ خیابان گلستان ـ خیابان فروردین ـ بوستان
4016 ترمینال بندر امام ماهشهر استان خوزستان ـ شهرستان بندرماهشهر ـ بخش بندرامام خمینی ـ خیابان تاسیسات بندری ـ بندر امام خمینی (ره)
4017 اهل جرف سوسنگرد استان خوزستان ـ شهرستان دشت آزادگان ـ سوسنگرد ـ بخش مرکزی ـ خیابان امام خمینی .
4018 میدان بار اندیمشک استان خوزستان ـ شهرستان اندیمشک ـ بخش اندیشمک ـ خیابان امام خمینی (ره) ـ میدان امام خمینی (ره)
4019 شهید باهنر غربی شادگان استان خوزستان ـ شهرستان شادگان ـ بخش مرکزی ـ شادگان ـ بازار شادگان ـ خیابان امام خمینی (ره)،
4020 تره بار دزفول دزفول استان خوزستان ـ شهرستان دزفول ـ بخش مرکزی ـ خیابان شریعتی
4021 شهید پرویزی اهواز استان خوزستان ـ شهرستان اهواز ـ بخش مرکزی ـ خیابان شرق امام ـ خیابان شهید گندمی
4420 منطقه ویژه اقتصادی بندر امام استان خوزستان ـ شهرستان بندرماهشهر ـ بخش بندر امام خمینی ـ سایت یک ـ خیابن آزادی ـ میدان آزادی
5010 دایره حقوقی استان خوزستان اهواز
6610 دایره حسابداری مناطق آزاد (خوزستان) اهواز
8022 سایت آموزشی اهواز اهواز