شعب داخلی کهگیلویه و بویراحمد
247 دوگنبدان دوگنبدان استان کهکیلویه و بویر احمد ـ شهرستان گچساران ـ دوگنبدان ـ چهار راه بلادیان و بشارت
466 بازار شرکت نفت دوگنبدان استان کهکیلویه و بویر احمد ـ شهرستان گچساران ـ دوگنبدان ـ بخش دوگنبدان ـ میدان الـله ـ جنب بانک ملی ایران
1524 امام خمینی (ره) دوگنبدان استان کهکیلویه و بویر احمد ـ شهرستان گچساران ـ بخش دوگنبدان ـ خیابان شیراز ـ روبروی زیر گذر
1534 یاسوج یاسوج استان کهکیلویه و بویر احمد ـ شهرستان بویراحمد‌ ـ یاسوج ـ چهار راه طالقانی
1659 دهدشت دهدشت استان کهکیلویه و بویر احمد ـ شهرستان کهکیلویه ـ دهدشت ـ بخش دهدشت ـ خیابان امام خمینی جنوبی
1661 باشت دوگنبدان استان کهکیلویه و بویر احمد ـ شهرستان باشت ـ بخش باشت ـ خیابان اصلی
2120 هجرت دهدشت استان کهکیلویه و بویر احمد ـ شهرستان کهکیلویه ـ دهدشت ـ بخش دهدشت ـ خیابان امام خمینی جنوبی
2122 معاد یاسوج استان کهکیلویه و بویر احمد ـ شهرستان یاسوج ـ بخش مرکزی ـ میدان هفت تیر ـ نبش سه راه بیمارستان
2123 آزادی یاسوج استان کهکیلویه و بویر احمد ـ شهرستان بویر احمد ـ بخش یاسوج ـ بلوار امام خمینی (ره) ـ نبش گلستان 8
2174 شهیدامینی دوگنبدان استان کهکیلویه و بویر احمد ـ شهرستان گچساران ـ دوگنبدان ـ چهار راه بلادیان و بشارت
2234 قدس دوگنبدان استان کهکیلویه و بویر احمد ـ شهرستان گچساران ـ بخش دوگنبدان ـ خیابان شیراز ـ روبروی زیر گذر
2238 مدرس دوگنبدان استان کهکیلویه و بویر احمد ـ شهرستان گچساران ـ بخش دوگنبدان ـ خیابان شیراز ـ روبروی زیر گذر
2389 قلعه رئیسی دهدشت استان کهکیلویه و بویر احمد ـ شهرستان دهدشت ـ بخش چارسو شهر قلعه رئیسی ـ خیابان امام خمینی (ره)
2391 سی سخت یاسوج استان کهکیلویه و بویر احمد ـ شهرستان سی سخت ـ بخش سی سخت ـ خیابان اصلی
2422 جهاد دوگنبدان استان کهکیلویه و بویر احمد ـ شهرستان گچساران ـ دوگنبدان ـ چهار راه بلادیان و بشارت
3448 هفت تیر یاسوج استان کهکیلویه و بویر احمد ـ شهرستان بویر احمد و یاسوج ـ بخش یاسوج ـ بلوار شهید مطهری ـ نرسیده به میدان شهدا
3449 لیکک دهدشت استان کهکیلویه و بویر احمد ـ شهرستان لیکک ـ بخش لیکک ـ بهمئی ـ خیابان امام خمینی ـ جنب باشگاه انتظامی
3462 جمهوری اسلامی یاسوج استان کهکیلویه و بویر احمد ـ شهرستان بویر احمد و یاسوج ـ بخش یاسوج ـ خیابان جمهوری اسلامی ـ ابتدای جاده آ بشار
3463 لنده دهدشت استان کهکیلویه و بویر احمد ـ شهرستان لنده ـ بخش لنده ـ خیابان امام خمینی (ره)
3493 شهید مطهری یاسوج استان کهکیلویه و بویر احمد ـ شهرستان بویر احمد و یاسوج ـ بخش یاسوج ـ بلوار شهید مطهری ـ نرسیده به میدان شهدا
3506 دایره حسابداری (کهکیلویه و بویر احمد) یاسوج
3583 بعثت دهدشت استان کهکیلویه و بویر احمد ـ شهرستان کهکیلویه و دهدشت ـ بخش دهدشت ـ خیابان دکتر علی شریعتی
3622 سوق دهدشت استان کهکیلویه و بویر احمد ـ شهرستان کهکیلویه و دهدشت ـ بخش دهدشت ـ خیابان دکتر علی شریعتی
3623 پاتاوه یاسوج استان کهکیلویه و بویر احمد ـ شهرستان دنا ـ بخش پاتاوه ـ خیابان اصلی
3626 چرام دهدشت استان کهکیلویه و بویر احمد ـ شهرستان چرام ـ بخش چرام ـ خیابان مالک اشتر
3849 شهدا دوگنبدان استان کهکیلویه و بویر احمد ـ شهرستان گچساران ـ دوگنبدان ـ چهار راه بلادیان و بشارت
3850 غدیر یاسوج یاسوج استان کهکیلویه و بویر احمد ـ شهرستان یاسوج ـ بخش یاسوج ـ اکبر آباد ـ میدان آریو برزن
3998 چیتاب یاسوج استان کهکیلویه و بویر احمد ـ شهرستان یاسوج ـ بخش یاسوج ـ اکبر آباد ـ میدان آریو برزن
3999 سپیدار یاسوج استان کهکیلویه و بویر احمد ـ شهرستان بویر احمد ـ بخش یاسوج ـ بلوار امام خمینی (ره) ـ نبش گلستان 8
4000 طالقانی یاسوج استان کهکیلویه و بویر احمد ـ شهرستان بویر احمد و یاسوج ـ بخش یاسوج ـ تقاطع سیزده آبان و شریعتی
8016 سایت آموزشی یاسوج یاسوج