شعب داخلی لرستان
 
97 بروجرد بروجرد استان لرستان ـ شهرستان بروجرد ـ بخش بروجرد ـ خیابان جعفری ـ میدان جعفری ـ پلاک 396
123 خرم آباد خرم آباد استان لرستان ـ شهرستان خرم آباد ـ بخش خرم آباد ـ خیابان امام خمینی ـ سبزه میدان
140 مجاهدین اسلام خرم آباد استان لرستان ـ شهرستان خرم آباد ـ بخش خرم آباد ـ خیابان معلم ـ روبروی بیمارستان باختر
233 کوهدشت کوهدشت استان لرستان ـ شهرستان کوهدشت ـ بخش کوهدشت ـ میدان امام ـ ابتدای بازارچه ـ پلاک 118
242 دورود استان لرستان ـ شهرستان دورود ـ بخش دورود ـ میدان امام خمینی (ره) ـ پلاک 14
267 آیت اله کاشانی بروجرد استان لرستان ـ شهرستان بروجرد ـ بخش بروجرد ـ خیابان آیت اله کاشانی شمالی ـ پلاک 22
287 ازنا ازنا استان لرستان ـ شهرستان ازنا ـ بخش ازنا ـ خیابان انقلاب ـ میدان راه آهن ـ خیابان امام ـ پلاک 325
325 الیگودرز استان لرستان ـ شهرستان الیگودرز ـ بخش الیگودرز ـ خیابان طالقانی جنوبی
450 الشتر الشتر استان لرستان ـ شهرستان سلسله ـ الشتر ـ بخش الشتر ـ خیابان آیت اله کاشانی ـ پلاک 21
451 پلدختر استان لرستان ـ شهرستان پلدختر ـ بخش پلدختر ـ خیابان امام ـ پلاک 14
488 اسد آبادی بروجرد بروجرد استان لرستان ـ شهرستان بروجرد ـ بخش بروجرد ـ خیابان صفا ـ میدان اسد آبادی ـ پلاک 369
519 بازار خرم آباد استان لرستان ـ شهرستان خرم آباد ـ بخش خرم آباد ـ خیابان امام خمینی ـ سبزه میدان
520 نور آباد دلفان استان لرستان ـ شهرستان دلفان ـ نورآباد ـ بخش نورآباد ـ میدان امام خمینی (ره)
580 شهدای کوهدشت کوهدشت استان لرستان ـ شهرستان کوهدشت ـ بخش کوهدشت ـ میدان امام ـ ابتدای بازارچه ـ پلاک 118
711 انقلاب خرم آباد استان لرستان ـ شهرستان خرم آباد ـ بخش خرم آباد ـ خیابان انقلاب ـ بین خیابان رازی و خیابان خاتم انبیا ـ پلاک 541
728 خیابان آزادی بروجرد استان لرستان ـ شهرستان بروجرد ـ بخش بروجرد ـ خیابان آزادی ـ پلاک 138
775 امام الشتر الشتر استان لرستان ـ شهرستان سلسله ـ الشتر ـ بخش الشتر ـ خیابان آیت اله کاشانی ـ پلاک 21
780 سجاد بروجرد استان لرستان ـ شهرستان بروجرد ـ بخش بروجرد ـ خیابان مولوی ـ پلاک 333
829 معمولان پل دختر استان لرستان ـ شهرستان پلدختر ـ بخش پلدختر ـ خیابان امام ـ پلاک 14
839 ماسور خرم آباد استان لرستان ـ شهرستان خرم آباد ـ بخش خرم آباد ـ جاده ماسور
843 بعثت خرم آباد استان لرستان ـ شهرستان خرم آباد ـ بخش خرم آباد ـ دمیدان بسیج
897 اشترینان بروجرد استان لرستان ـ شهرستان بروجرد ـ بخش بروجرد ـ خیابان سید مصطفی خمینی ـ پلاک 202
898 بازار جواهرفروشان بروجرد استان لرستان ـ شهرستان بروجرد ـ بخش بروجرد ـ خیابان جعفری ـ میدان جعفری ـ پلاک 396
942 علوی خرم آباد استان لرستان ـ شهرستان خرم آباد ـ بخش خرم آباد ـ خیابان علوی ـ میدان امام خمینی (ره)
991 فیروزآباد الشتر استان لرستان ـ شهرستان سلسله ـ الشتر ـ بخش الشتر ـ خیابان آیت اله کاشانی ـ پلاک 21
1089 سید مصطفی بروجرد استان لرستان ـ شهرستان بروجرد ـ بخش بروجرد ـ خیابان سید مصطفی خمینی ـ پلاک 202
1112 خیابان جعفری بروجرد استان لرستان ـ شهرستان بروجرد ـ بخش بروجرد ـ خیابان جعفری ـ میدان جعفری ـ پلاک 396
1152 مطهری الیگودرز استان لرستان ـ شهرستان الیگودرز ـ میدان آزادی ـ خیابان شهید محمود سرلک
1186 امام نور آباد دلفان استان لرستان ـ شهرستان دلفان ـ نورآباد ـ بخش نورآباد ـ میدان امام خمینی (ره)
1216 آزادی ازنا استان لرستان ـ شهرستان ازنا ـ بخش ازنا ـ خیابان انقلاب ـ میدان راه آهن ـ خیابان امام ـ پلاک 325
1402 شریعتی خرم آباد استان لرستان ـ شهرستان خرم آباد ـ بخش خرم آباد ـ دمیدان بسیج
2060 مدرس بروجرد استان لرستان ـ شهرستان بروجرد ـ بخش بروجرد ـ خیابان آیت اله کاشانی شمالی ـ پلاک 22
2104 بلوار ولایت خرم آباد جاده الشتر، بلوار ولایت، روبروی مدرسه تیزهوشان
2214 چغابل کوهدشت استان لرستان ـ شهرستان رومشکان چقابل ـ بخش مرکزی ـ کوهدشت ـ بخش رومشگان ـ چغابل
2236 امامزاده محمد (ع) کوهدشت استان لرستان ـ شهرستان کوهدشت ـ بخش کوهدشت ـ میدان امام ـ ابتدای بازارچه ـ پلاک 118
2280 مومن آباد ازنا استان لرستان ـ شهرستان ازنا ـ بخش جاپلق غربی ـ مومن آباد ـ 15 کیلومتری ازنا
2330 وحدت بروجرد استان لرستان ـ شهرستان بروجرد ـ بخش بروجرد ـ خیابان وحدت ـ بعد از میدان امام حسین (ع) ـ پلاک 35
2332 شریعتی دورود استان لرستان ـ شهرستان دورود ـ بخش دورود ـ میدان امام خمینی (ره) ـ پلاک 14
2337 شهدای لرستان خرم آباد استان لرستان ـ شهرستان خرم آباد ـ بخش خرم آباد ـ خیابان معلم ـ روبروی بیمارستان باختر
2365 اسد آبادی خرم آباد استان لرستان ـ شهرستان خرم آباد ـ بخش خرم آباد ـ خیابان معلم ـ روبروی بیمارستان باختر
2371 ولیعصر (عج) بروجرد استان لرستان ـ شهرستان بروجرد ـ میدان ولیعصر ـ خیابان بهار ـ پلاک 525
2372 بحرالعلوم بروجرد استان لرستان ـ شهرستان بروجرد ـ بخش بروجرد ـ خیابان آیت اله کاشانی شمالی ـ پلاک 22
2373 چهار راه شهدا بروجرد استان لرستان ـ شهرستان بروجرد ـ بخش بروجرد ـ خیابان شهدا ـ خیابان حافظ شمالی ـ پلاک 3
2394 پشته حسین آباد خرم آباد استان لرستان ـ شهرستان خرم آباد ـ بخش خرم آباد ـ میدان امام حسین (ع)
2441 پاسداران خرم آباد استان لرستان ـ شهرستان خرم آباد ـ بخش خرم آباد ـ خیابان امام خمینی ـ سبزه میدان
2445 امام خمینی (ره) الیگودرز استان لرستان ـ شهرستان الیگودرز ـ بخش الیگودرز ـ خیابان طالقانی جنوبی
2619 بلوار ولیعصر (عج) خرم آباد استان لرستان ـ شهرستان خرم آباد ـ بخش خرم آباد ـ میدان 22 بهمن ـ خیابان ولی عصر ـ پلاک 6
3003 چهار راه امام خمینی (ره) خرم آباد استان لرستان ـ شهرستان خرم آباد ـ خیابان امام خمینی ـ چهار راه امام خمینی (ره)
3420 فجر خرم آباد استان لرستان ـ شهرستان خرم آباد ـ بخش خرم آباد ـ خیابان علوی ـ میدان امام خمینی (ره)
3507 بلوار کیو خرم آباد استان لرستان ـ شهرستان خرم آباد ـ بخش خرم آباد ـ خیابان انقلاب ـ بلوار کیو ـ شهید عظیمی ـ پلاک 16
3513 مطهری خرم آباد استان لرستان ـ شهرستان خرم آباد ـ خیابان مطهری شمالی ـ اسدااله شاهرخی
3514 بیست و دوم بهمن خیابان امام خمینی (ره)، چهار راه بیست ودوم بهمن الیگودرز
3516 شهید صادقی ازنا استان لرستان ـ شهرستان ازنا ـ بخش ازنا ـ خیابان انقلاب ـ میدان راه آهن ـ خیابان امام ـ پلاک 325
3519 دایره حسابداری (لرستان) خرم آباد
4001 ابوذر بروجرد استان لرستان ـ شهرستان بروجرد ـ بخش بروجرد ـ خیابان مولوی ـ پلاک 333
4002 هفت تیر استان لرستان ـ شهرستان دورود ـ بخش دورود ـ خیابان شهید بهشتی ـ میدان هفت تیر
4064 غدیر خرم آباد استان لرستان ـ شهرستان خرم آباد ـ بخش خرم آباد ـ خیابان امام خمینی (ره) ـ میدان شهدا ـ خیابان شهدای غربی
4065 بلوار امام الیگودرز الیگودرز خیابان امام خمینی (ره)، چهار راه بیست ودوم بهمن الیگودرز
4071 گلدشت خرم آباد استان لرستان ـ شهرستان خرم آباد ـ بخش خرم آباد ـ میدان امام حسین (ع)
4080 خیابان امام پلدختر پل دختر استان لرستان ـ شهرستان پلدختر ـ بخش پلدختر ـ خیابان امام ـ پلاک 14
4081 آیت اله بروجردی بروجرد استان لرستان ـ شهرستان بروجرد ـ بخش بروجرد ـ خیابان جعفری ـ میدان جعفری ـ پلاک 396
4082 خیابان رودکی بروجرد استان لرستان ـ شهرستان بروجرد ـ بخش بروجرد ـ خیابان صفا ـ میدان اسد آبادی ـ پلاک 369
4083 چغلوندی خرم آباد استان لرستان ـ شهرستان خرم آباد ـ بخش خرم آباد ـ خیابان معلم ـ روبروی بیمارستان باختر
4189 امام خمینی (ره) دورود استان لرستان ـ شهرستان دورود ـ بخش دورود ـ میدان امام خمینی (ره) ـ پلاک 14
4190 منوچهری دورود دورود استان لرستان ـ شهرستان دورود ـ بخش دورود ـ خیابان شهید بهشتی ـ میدان هفت تیر
4191 شهید چمران (بلوار شرقی) الیگودرز استان لرستان ـ شهرستان الیگودرز ـ میدان آزادی ـ خیابان شهید محمود سرلک
4192 میدان امام حسین (ع) خرم آباد استان لرستان ـ شهرستان خرم آباد ـ بخش خرم آباد ـ میدان امام حسین (ع)
4193 ناصر خسرو خرم آباد استان لرستان ـ شهرستان خرم آباد ـ خیابان مطهری شمالی ـ اسدااله شاهرخی
4194 حکیم خرم آباد استان لرستان ـ شهرستان خرم آباد ـ بخش خرم آباد ـ خیابان امام خمینی ـ سبزه میدان
4251 چهارراه فرهنگ خرم آباد استان لرستان ـ شهرستان خرم آباد ـ بخش خرم آباد ـ خیابان امام خمینی (ره) ـ میدان شهدا ـ خیابان شهدای غربی
4439 تختی بروجرد استان لرستان ـ شهرستان بروجرد ـ بخش بروجرد ـ خیابان آیت اله کاشانی شمالی ـ پلاک 22
4633 دایره حقوقی (استان لرستان)
5019 دایره حقوقی استان لرستان الیگودرز
8023 سایت آموزشی خرم آباد خرم آباد