شعب داخلی مازندران
21 تنکابن تنکابن استان مازندران ـ شهرستان تنکابن ـ بخش تنکابن ـ خیابان امام خمینی (ره) ـ پلاک 1
39 سعید العلما استان مازندران ـ شهرستان بابل ـ خیابان امام خمینی (ره) ـ چهاراه شهدا ـ خیابان نواب صفوی
59 شهید ایکانی چالوس استان مازندران ـ شهرستان چالوس ـ میدان آزادی
69 شهید بهشتی استان مازندران ـ شهرستان آمل ـ خیابان شهید بهشتی
74 بابلسر استان مازندران ـ شهرستان بابلسر ـ میدان بیت المقدس ـ خیابان شهید باهنر ـ نبش کوچه نفیسی
78 امیر کلا استان مازندران ـ شهرستان بابل ـ بخش امیرکلا ـ خیابان امام خمینی (ره)
80 مدرس ساری استان مازندران ـ شهرستان ساری ـ خیابان مدرس
82 فریدون کنار استان مازندران ـ شهرستان فریدونکنار ـ خیابان شهدا
87 خرم آباد تنکابن تنکابن استان مازندران ـ شهرستان تنکابن ـ بخش خرم آباد ـ خیابان میرزا کوچک خان ـ پلاک 87
88 میدان انقلاب نوشهر نوشهر میدان انقلاب، پلاک 88
114 قائمشهر قائم شهر استان مازندران ـ شهرستان قائم شهر ـ خیابان ساری ـ چهار راه فرهنگ ـ پلاک 114
119 آیت اله کوهستانی بهشهر استان مازندران ـ شهرستان بهشهر ـ خیابان امام خمینی
120 محمود آباد استان مازندران ـ شهرستان آمل ـ خیابلان آزادی ـ پلاک 57
126 جویبار جویبار استان مازندران ـ شهرستان جویبار ـ میدان سپاه
128 نکا نکاء استان مازندران ـ شهرستان نکا ـ بخش مرکزی ـ خیابان انقلاب
152 شیرگاه شیرگاه استان مازندران ـ شهرستان قائم شهر ـ بخش شیرگاه ـ خیابان شهید تیموری
160 کیاکلا قائم شهر استان مازندران ـ شهرستان قائم شهر ـ میدان امام خمینی (ره)
162 گلوگاه گلوگاه استان مازندران ـ شهرستان گلوگاه ـ خیابان امام خمینی (ره)
167 رامسر رامسر استان مازندران ـ شهرستان رامسر ـ خیابان شهید مطهری
269 کتالم رامسر استان مازندران ـ شهرستان رامسر ـ بخش کتالم ـ خیابان ولیعصر
277 نشتارود تنکابن استان مازندران ـ شهرستان تنکابن ـ بخش نشتارود ـ پانزده کیلومتری شرق تنکابن ـ بازار نشتارود
283 نور نور استان مازندران ـ شهرستان نور ـ میدان امام ـ خیابان پاسداران
327 کلاردشت چالوس استان مازندران ـ شهرستان کلاردشت ـ خیابان حسن کیف
335 عباس آباد تنکابن استان مازندران ـ شهرستان تنکابن ـ بخش عباس آباد ـ بیست و پنج کیلومتری شرق تنکابن
380 سادات شهر رامسر استان مازندران ـ شهرستان رامسر ـ بخش سادات شهر ـ بازار سادات شهر
442 مرکزی آمل استان مازندران ـ شهرستان آمل ـ خیابان امام رضا (ع)
497 میدان آزادی بابل بابل استان مازندران ـ شهرستان بابل ـ خیابان مدرس ـ چهار راه فرهنگ
534 امام خمینی (ره) بابل استان مازندران ـ شهرستان بابل ـ خیابان شهید بزاز
535 جمهوی اسلامی ساری استان مازندران ـ شهرستان ساری ـ بخش ساری ـ میدان امام
536 بازار قائمشهر خیابان شریعتی، پاساژ رنجبر، پلاک 211
543 مرزن آباد چالوس استان مازندران ـ شهرستان چالوس ـ بخش مرزن آباد ـ خیابان امام
544 قلعه گردن تنکابن استان مازندران ـ شهرستان تنکابن ـ بخش قلعه گردن ـ 7 کیلومتری جنوب تنکابن
588 میدان هفده شهریور آمل استان مازندران ـ شهرستان آمل ـ میدان 17شهریور ـ ابتدای خیابان طالب آملی ـ پلاک 67
589 هفده شهریور استان مازندران ـ شهرستان بابل ـ خیابان امام خمینی (ره) ـ چهاراه شهدا ـ خیابان نواب صفوی
647 کترا تنکابن استان مازندران ـ شهرستان تنکابن ـ بخش نشتارود ـ پانزده کیلومتری شرق تنکابن ـ بازار نشتارود
648 شیرود تنکابن استان مازندران ـ شهرستان تنکابن ـ بخش مرکزی ـ خیابان شهید ابوذر حاتمیان ـ بازار سلیمان آباد
649 لشتو تنکابن استان مازندران ـ شهرستان تنکابن ـ بخش مرکزی ـ خیابان شهید ابوذر حاتمیان ـ بازار سلیمان آباد
706 میدان شهدا ساری استان مازندران ـ شهرستان ساری ـ میدان شهدا ـ پلاک 1
796 رویان نوشهر استان مازندران ـ شهرستان نوشهر ـ بخش رویان ـ علمده خیابان امام خمینی (ره) ـ پلاک 1
840 معلم کوه تنکابن استان مازندران ـ شهرستان تنکابن ـ بخش نشتارود ـ پانزده کیلومتری شرق تنکابن ـ بازار نشتارود
855 خیابان شهید بزاز استان مازندران ـ شهرستان بابل ـ خیابان شهید بزاز
888 غدیر قائمشهر استان مازندران ـ شهرستان قائم شهر ـ خیابان ساری نرسیده به سه راه کنسرو
910 سبزه میدان تنکابن استان مازندران ـ شهرستان تنکابن ـ بخش تنکابن ـ خیابان امام خمینی (ره) ـ پلاک 1
911 دوستگرد چالوس استان مازندران ـ شهرستان چالوس ـ میدان آزادی
917 رمک رامسر خیابان شهید مطهری
954 هچیرود چالوس استان مازندران ـ شهرستان چالوس ـ ده کیلومتری چالوس هچیرود
955 شهید ایکانی نوشهر میدان آ زادی
956 ولی آباد تنکابن تنکابن استان مازندران ـ شهرستان تنکابن ـ بخش تنکابن ـ خیابان امام خمینی (ره) ـ پلاک 1
957 طالقانی تنکابن تنکابن استان مازندران ـ شهرستان تنکابن ـ خیابان طالقانی
958 زنگشاه محله تنکابن استان مازندران ـ شهرستان تنکابن ـ خیابان طالقانی
959 سلیمان آباد تنکابن استان مازندران ـ شهرستان تنکابن ـ بخش مرکزی ـ خیابان شهید ابوذر حاتمیان ـ بازار سلیمان آباد
963 میدان کارگر استان مازندران ـ شهرستان بابل ـ میدان کارگر ـ پلاک 1
968 خیابان امام رضا (ع) آمل استان مازندران ـ شهرستان آمل ـ خیابان امام رضا (ع)
997 سیاورز تنکابن استان مازندران ـ شهرستان تنکابن ـ بخش قلعه گردن ـ 7 کیلومتری جنوب تنکابن
1028 بلوار کشاورز ساری استان مازندران ـ شهرستان ساری ـ بلوار کشاورز ـ کوچه پاییزان
1051 شهید مسلمی ساری استان مازندران ـ شهرستان ساری ـ خیابان قارن
1052 پل سفید پل سفید خیابان امام خمینی (ره)
1053 زیرآب پل سفید استان مازندران ـ شهرستان سواد کوه ـ پل سفید ـ بخش زیرآب ـ جاده اصلی تهران شمال
1130 امین آباد بابل استان مازندران ـ شهرستان بابل ـ بخش بابل ـ خیابان طالقانی ـ پلاک 176
1146 بهنمیر استان مازندران ـ شهرستان بابلسر ـ بخش بهنمیر ـ بلوار امام خمینی (ره)
1147 پل انصاری استان مازندران ـ شهرستان بابل ـ بخش روستای پل انصاری ـ کیلومتر 13 جاده قدیم آمل
1433 رستم کلا بهشهر استان مازندران ـ شهرستان بهشهر ـ بخش رستم کلا ـ خیابان امام خمینی (ره)
1435 صلاح الدین کلا نور استان مازندران ـ شهرستان نور ـ بخش صلاح الدین کلا ـ بیست کیلومتری نور
1436 شهید سیفی پاشا استان مازندران ـ شهرستان آمل ـ خیابان انقلاب اسلامی ـ کوچه ایران ـ پلاک 182
1437 میدان طالقانی استان مازندران ـ شهرستان بابل ـ خیابان مدرس ـ چهار راه فرهنگ
1447 زرگر محله بابل استان مازندران ـ شهرستان بابل ـ بخش بابل ـ خیابان طالقانی ـ پلاک 176
1462 شهید سیفی پاشا استان مازندران ـ شهرستان آمل ـ خیابان امام رضا (ع)
1463 شهید جعفر زاده استان مازندران ـ شهرستان قائم شهر ـ خیابان امام ـ نرسیده به چهار راه چمران
1464 خیابان طالب آملی استان مازندران ـ شهرستان آمل ـ خیابان طالب آملی ـ کوچه دریا 44 ـ پلاک 57
1470 سرخرود استان مازندران ـ شهرستان فریدونکنار ـ بخش سرخرود ـ 20 کیلومتری محمودآباد
1487 ابریشم محله رامسر خیابان شهید مطهری
1495 سورک ساری استان مازندران ـ شهرستان ساری ـ بخش سورک ـ خیابان امام خمینی (ره)
1496 خطیرکلا قائم شهر استان مازندران ـ شهرستان قائم شهر ـ میدان امام خمینی (ره)
1498 علیشاه آمل استان مازندران ـ شهرستان آمل ـ خیابان امام رضا (ع) ـ میدان هزار سنگر
1499 ایزده نور استان مازندران ـ شهرستان نور ـ بخش ایزده ـ خیابان امام خمینی (ره)
1505 میرزا کوچک خان رامسر استان مازندران ـ شهرستان رامسر ـ بخش لیماک ـ پانزده کیلومتری جنوبی شرقی رامسر
1529 امام خمینی (ره) بهشهر استان مازندران ـ شهرستان بهشهر ـ خیابان امام خمینی
1582 بلوار شهید هاشمی نژاد بهشهر استان مازندران ـ شهرستان بهشهر ـ خیابان امام خمینی
1622 اسرم بهشهر استان مازندران ـ شهرستان ساری ـ کیلومتر 14 اتوبان ساری نکا ـ چهار راه آزادگان
1642 میدان دکتر شریعتی استان مازندران ـ شهرستان بابل ـ خیابان شریعتی ـ خیابان باغ فردوس ـ پلاک 270
1712 زاغمرز نکاء استان مازندران ـ شهرستان نکا ـ بخش مرکزی ـ خیابان انقلاب
1713 سردار نبوِی ساری استان مازندران ـ شهرستان ساری ـ خیابان سعدی ـ کوچه میرزا زمانی ـ پلاک 2
1714 میدان جانبازان استان مازندران ـ شهرستان قائم شهر ـ خیابان ساری نرسیده به سه راه کنسرو
1716 خیابان استاد مطهری استان مازندران ـ شهرستان بابل ـ خیابان شریعتی ـ خیابان باغ فردوس ـ پلاک 270
1717 فرهنگ شهر استان مازندران ـ شهرستان بابل ـ خیابان امام رضا ـ پلاک 57
1778 فردوسی ساری استان مازندران ـ شهرستان ساری ـ بخش ساری ـ میدان امام
1805 ورسک پل سفید خیابان امام خمینی (ره)
2008 خیابان فردوسی جنوبی نوشهر استان مازندران ـ شهرستان نوشهر ـ بخش مرکزی ـ خیابان فردوسی جنوبی ـ نرسیده به میدان کارگر
2010 هفدهم شهریور چالوس چالوس استان مازندران ـ شهرستان چالوس ـ خیابان 17 شهریور
2015 پول کجور نوشهر استان مازندران ـ شهرستان نوشهر ـ بخش مرکزی ـ خیابان فردوسی جنوبی ـ نرسیده به میدان کارگر
2031 خیابان مدرس استان مازندران ـ شهرستان بابل ـ خیابان مدرس ـ چهار راه فرهنگ
2033 بیشه کلا استان مازندران ـ شهرستان محمودآباد ـ بخش روستای بیشه کلا ـ کیلومتر پنج جاده محمود آباد به فریدونکنار ـ پلاک 95
2042 کیاسر ساری استان مازندران ـ شهرستان ساری ـ بلوار کشاورز ـ کوچه پاییزان
2054 هولار ساری استان مازندران ـ شهرستان ساری ـ بلوار کشاورز ـ کوچه پاییزان
2073 حسین آباد بهشهر استان مازندران ـ شهرستان بهشهر ـ خیابان امام خمینی
2147 جمهوری تنکابن تنکابن استان مازندران ـ شهرستان تنکابن ـ خیابان جمهوری ـ بلوار شهید منصوری ـ پلاک 1
2157 خیابان شریعتی قائم شهر استان مازندران ـ شهرستان قائم شهر ـ بخش قائم شهر ـ خیابان شریعتی
2158 خیابان شریف واقفی استان مازندران ـ شهرستان قائم شهر ـ خیابان شریف واقفی
2191 کردیچال کلاردشت استان مازندران ـ شهرستان کلاردشت ـ خیابان حسن کیف
2192 میدان بار ساری استان مازندران ـ شهرستان ساری ـ بخش ساری ـ خیابان امیر مازندرانی
2204 میدان امام قائمشهر قائم شهر استان مازندران ـ شهرستان قائم شهر ـ میدان امام خمینی (ره)
2205 هادی شهر استان مازندران ـ شهرستان بابلسر ـ بخش هادیشهر بعد از پل ـ خیابان هادی شهر ـ بعد از پل
2206 گنج افروز استان مازندران ـ شهرستان بابل ـ بخش مرکزی روستای گنج افروز ـ روستای گنج افروز
2208 شهید رجایی بابلسر استان مازندران ـ شهرستان بابلسر ـ بخش مرکزی ـ خیابان شهید رجائی
2218 سمسکنده ساری استان مازندران ـ شهرستان ساری ـ بخش مرکزی ـ بلوار امام رضا (ع)
2319 بلده آمل استان مازندران ـ شهرستان آمل ـ میدان هفده شهریور ـ خیابان امام خمینی (ره) ـ نبش آفتاب 12
2347 قارن ساری استان مازندران ـ شهرستان ساری ـ خیابان قارن
2358 شهید جنابزاده بهشهر استان مازندران ـ شهرستان بهشهر ـ بلوار شهید هاشمی نژاد
2368 مرزیکلا استان مازندران ـ شهرستان بابل ـ بخش بابلکنار ـ روستای مرزیکلا ـ بلوار قائم
2454 چمستان نور استان مازندران ـ شهرستان نور ـ بخش چمستان ـ خیابان آیت اله خامنه ای
2486 بلوار امام خمینی آمل استان مازندران ـ شهرستان آمل ـ خیابلان آزادی ـ پلاک 57
2489 خیابان تهران آمل استان مازندران ـ شهرستان آمل ـ میدان هفده شهریور ـ خیابان امام خمینی (ره) ـ نبش آفتاب 12
2534 خیابان شهدا استان مازندران ـ شهرستان فریدونکنار ـ بخش فریدونکنار ـ خیابان شهدا
2535 خیابان امام خمینی (ره) استان مازندران ـ شهرستان بابلسر ـ بخش بابلسر ـ خیابان امام خمینی
2547 شهید مسلمی ساری استان مازندران ـ شهرستان ساری ـ بخش ساری ـ بلوار خزر ـ میدان خزر
2548 گرجی محله بهشهر استان مازندران ـ شهرستان بهشهر ـ بخش رستم کلا ـ خیابان امام خمینی (ره)
2549 خیابان امام خمینی (ره) آمل استان مازندران ـ شهرستان آمل ـ میدان هفده شهریور ـ خیابان امام خمینی (ره) ـ نبش آفتاب 12
2551 خلیل محله بهشهر استان مازندران ـ شهرستان بهشهر ـ بلوار شهید هاشمی نژاد
2552 لمراسک گلوگاه استان مازندران ـ شهرستان گلوگاه ـ خیابان امام خمینی (ره)
2553 آزاد گله ساری استان مازندران ـ شهرستان ساری ـ بخش مرکزی ـ بلوار امام رضا (ع)
2554 شهدا آمل استان مازندران ـ شهرستان آمل ـ بخش آمل ـ خیابان شیخ فضل اله نوری ـ پلاک 156
2557 خیرودکنار نوشهر استان مازندران ـ شهرستان نوشهر ـ بخش روستای خیرودکنار
2600 پازوار استان مازندران ـ شهرستان بابلسر ـ پخش پازوار ـ جاده بابل به بابلسر ـ روستای پازوار
2612 میدان حمزه کلا استان مازندران ـ شهرستان بابل ـ میدان حمزه کلا
2666 میدان امام خمینی (ره) ساری استان مازندران ـ شهرستان ساری ـ بخش ساری ـ میدان امام
2695 شهید بسطامی استان مازندران ـ شهرستان بابل ـ خیابان مدرس ـ چهار راه فرهنگ
2701 شهید بهشتی قائمشهر قائم شهر استان مازندران ـ شهرستان قائم شهر ـ خیابان ساری ـ چهار راه فرهنگ ـ پلاک 114
2728 چهار راه آزادگان ساری استان مازندران ـ شهرستان ساری ـ کیلومتر 14 اتوبان ساری نکا ـ چهار راه آزادگان
2729 فرح آباد ساری استان مازندران ـ شهرستان ساری ـ بخش خزرآباد ـ کیلومتر 27 جاده خزر آباد
2731 لاریم ساری استان مازندران ـ شهرستان ساری ـ بخش لاریم ـ جاده ساری به بابلسر ـ سه راه لاریم ـ پلاک 3509
2734 امیر مازندرانی ساری استان مازندران ـ شهرستان ساری ـ بخش ساری ـ خیابان امیر مازندرانی
2765 میدان شهید بزاز استان مازندران ـ شهرستان بابل ـ بخش بابل ـ میدان شهید بزاز
2780 شرکت نفت قائمشهر استان مازندران ـ شهرستان قائم شهر ـ بخش قائم شهر ـ خیابان شریعتی
2827 هزار سنگر استان مازندران ـ شهرستان آمل ـ خیابان امام رضا (ع) ـ میدان هزار سنگر
2848 خیابان طالقانی استان مازندران ـ شهرستان بابل ـ بخش بابل ـ خیابان طالقانی ـ پلاک 176
2886 جامخانه بهشهر استان مازندران ـ شهرستان ساری ـ کیلومتر 14 اتوبان ساری نکا ـ چهار راه آزادگان
2906 دارابکلا بهشهر استان مازندران ـ شهرستان ساری ـ کیلومتر 14 اتوبان ساری نکا ـ چهار راه آزادگان
2909 بند پی شرقی (گلیا) استان مازندران ـ شهرستان بابل ـ بخش مرکزی ـ بلوار نظام الدین
2932 شادسر رامسر استان مازندران ـ شهرستان رامسر ـ خیابان شهید مطهری
3049 روشن آباد استان مازندران ـ شهرستان بابل ـ میدان کارگر ـ پلاک 1
3051 سلمانشهر چالوس استان مازندران ـ شهرستان چالوس ـ بخش سلمانشهر ـ بیست و پنج کیلومتری جاده چالوس سلمانشهر
3083 بلوار طالقانی ساری استان مازندران ـ شهرستان ساری ـ میدان شهدا ـ پلاک 1
3116 شهرک نیما بابل استان مازندران ـ شهرستان بابل ـ بخش امیرکلا ـ خیابان امام خمینی (ره)
3183 خوش رودپی استان مازندران ـ شهرستان بابل ـ بخش مرکزی بندپی غربی خوشرود پی ـ بلوار شهید داداش نیا
3257 میدان آزادی نوشهر میدان آ زادی
3432 انقلاب نکا نکاء استان مازندران ـ شهرستان نکا ـ بخش مرکزی ـ خیابان انقلاب ـ میدان جانبازان
3525 لاریجان استان مازندران ـ شهرستان آمل ـ بخش مرکزی ـ جاده هراز ـ کیلومتر 74 آمل ـ گزنک
3901 دایره حسابداری (مازندران) ساری
4504 بندرامیرآبادنکا بهشهر استان مازندران ـ شهرستان بهشهر ـ خیابان امام خمینی
4585 خیابان فرهنگ ساری استان مازندران ـ شهرستان ساری ـ میدان شهدا ـ پلاک 1
5020 دایره حقوقی استان مازندران ساری
9995 سایت آموزشی ساری ساری