شعب داخلی خراسان شمالی
 
65 بجنورد بجنورد استان خراسان شمالی ـ شهرستان بجنورد ـ بخش مرکزی ـ خیابان طالقانی ـ میدان شهید بهشتی ـ پلاک 653
121 اسفراین اسفراین استان خراسان شمالی ـ شهرستان اسفراین ـ بخش مرکزی ـ میدان امام اسفراین ـ پلاک 2
180 فاروج فاروج استان خراسان شمالی ـ شهرستان فاروج ـ بخش مرکزی ـ خیابان امام خمینی ـ میدان آزادی ـ پلاک 403
184 شیروان شیروان استان خراسان شمالی ـ شهرستان شیروان ـ خیابان امام خمینی (ره) ـ نرسیده به کوچه خانلق ـ پلاک 189
906 میدان کارگر بجنورد استان خراسان شمالی ـ شهرستان بجنورد ـ بخش مرکزی ـ میدان کارگر ـ پلاک 458
1183 آشخانه بجنورد استان خراسان شمالی ـ شهرستان آشخانه ـ بخش مرکزی ـ خیابان شهید بهشتی ـ خیابان جهاد ـ پلاک 127
1194 گرمه بجنورد استان خراسان شمالی ـ شهرستان گرمه ـ بخش مرکزی گرمه جاجرم ـ خیابان انقلاب اسلامی ـ چهار راه مرکزی ـ پلاک 139
1195 جاجرم جاجرم استان خراسان شمالی ـ شهرستان جاجرم ـ خیابان شهید بهشتی ـ پلاک 14
1335 شهید بهشتی شمالی بجنورد استان خراسان شمالی ـ شهرستان بجنورد ـ بخش مرکزی بجنورد ـ خیابان شهید بهشتی ـ پلاک 426
1358 چهار راه هفده شهریور بجنورد استان خراسان شمالی ـ شهرستان بجنورد ـ بخش مرکزی بجنورد ـ خیابان طالقانی شرقی ـ نبش چهار راه هفده شهریور ـ پلاک 266
1624 روئین اسفراین استان خراسان شمالی ـ شهرستان اسفراین ـ بخش روئین ـ بازار مرکزی ـ پلاک 32
1725 میدان انقلاب شیروان استان خراسان شمالی ـ شهرستان شیروان ـ بخش مرکزی ـ میدان انقلاب ـ پلاک 27
1874 شهید چمران بجنورد استان خراسان شمالی ـ شهرستان بجنورد ـ بخش مرکزی ـ خیابان چمران ـ نرسیده به چهار راه شهدا ـ پلاک 835
1927 پیش قلعه آشخانه استان خراسان شمالی ـ شهرستان آشخانه ـ بخش مرکزی ـ خیابان شهید بهشتی ـ خیابان جهاد ـ پلاک 127
2161 امام خمینی (ره) اسفراین اسفراین استان خراسان شمالی ـ شهرستان اسفراین ـ بخش مرکزی ـ میدان امام اسفراین ـ پلاک 2
2733 راز راز خیابان امام خمینی (ره)، نرسیده به مبدان معلم، پلاک 28
2799 قاضی قاضی استان خراسان شمالی ـ شهرستان آشخانه ـ بخش مانه سملقان ـ بلوار امام خمینی ـ پلاک 389
2822 امام خمینی (ره) شیروان شیروان -میدان قائم
2880 بام اسفراین استان خراسان شمالی ـ شهرستان اسفراین ـ بخش مرکزی ـ میدان امام اسفراین ـ پلاک 2
3351 نیروگاه بجنورد استان خراسان شمالی ـ شهرستان بجنورد ـ بخش بجنورد ـ خیابان امام خمینی غربی ـ پلاک 1297
3491 سنخواست بجنورد استان خراسان شمالی ـ شهرستان بجنورد ـ بخش مرکزی ـ خیابان چمران ـ نرسیده به چهار راه شهدا ـ پلاک 835
3565 صفی آباد صفی آباد استان خراسان شمالی ـ شهرستان اسفراین ـ بخش مرکزی صفی آباد ـ استان خیابان شهید علیزاده ـ نبش کوچه شهید عصمتی ـ پلاک 39
3671 زرق آباد اسفراین استان خراسان شمالی ـ شهرستان اسفراین ـ بخش مرکزی ـ میدان امام اسفراین ـ پلاک 2
3684 شهید جنوبی بجنورد استان خراسان شمالی ـ شهرستان بجنورد ـ بخش مرکزی ـ خیابان طالقانی ـ میدان شهید بهشتی ـ پلاک 653
4405 دایره حسابداری (خراسان شمالی) بجنورد
4421 فردوسی بجنورد استان خراسان شمالی ـ شهرستان بجنورد ـ بخش مرکزی ـ میدان کارگر ـ پلاک 458
4492 طالقانی غربی بجنورد استان خراسان شمالی ـ شهرستان بجنورد ـ بخش مرکزی ـ خیابان طالقانی غربی ـ کوچه باران ـ پلاک 1170
4493 شهید بهشتی آشخانه آشخانه استان خراسان شمالی ـ شهرستان آشخانه ـ بخش مرکزی ـ خیابان شهید بهشتی ـ خیابان جهاد ـ پلاک 127
4494 میدان توحید اسفراین اسفراین استان خراسان شمالی ـ شهرستان اسفراین ـ بخش مرکزی ـ میدان امام اسفراین ـ پلاک 2
4495 خیابان امام سنخواست جاجرم استان خراسان شمالی ـ شهرستان جاجرم ـ خیابان شهید بهشتی ـ پلاک 14
4524 درق درق خیابان جمهوری اسلامی، پلاک 119
4526 آزادگان بجنورد استان خراسان شمالی ـ شهرستان بجنورد ـ بخش مرکزی ـ خیابان طالقانی شرقی ـ کوچه شهید صبحدوش ـ پلاک 57
4527 شریعتی بجنورد استان خراسان شمالی ـ شهرستان بجنورد ـ بخش مرکزی ـ خیابان طالقانی ـ میدان شهید بهشتی ـ پلاک 653
4528 خرمشهر بجنورد استان خراسان شمالی ـ شهرستان بجنورد ـ بخش مرکزی ـ خیابان طالقانی شرقی ـ کوچه شهید صبحدوش ـ پلاک 57
4529 غدیر بجنورد استان خراسان شمالی ـ شهرستان بجنورد ـ بخش مرکزی بجنورد ـ خیابان شهید بهشتی ـ پلاک 426
4531 خیابان امام رضا شیروان شیروان استان خراسان شمالی ـ شهرستان شیروان ـ بخش مرکزی ـ میدان انقلاب ـ پلاک 27
5029 دایره حقوقی استان خراسان شمالی بجنورد
7652 سایت آموزشی بجنورد بجنورد