شعب داخلی سرپرستی مرکز
 
1 بازار تهران استان تهران ـ شهرستان تهران ـ بخش سرپرستی مرکز ـ خیابان 15 خرداد ـ پلاک 513
3 فردوسی تهران استان تهران ـ شهرستان تهران ـ بخش سرپرستی مرکزی ـ خیابان فردوسی جنوبی ـ خیابان شهید عبدالحمید کوشک مصری ـ پلاک 44.1
8 دروازه شمیران تهران استان تهران ـ شهرستان تهران ـ بخش سرپرستی مرکزی ـ خیابان انقلاب ـ خیابان این سینا جنوبی ـ پلاک 81
13 اکباتان تهران استان تهران ـ شهرستان تهران ـ بخش سرپرستی مرکزی ـ خیابان سعدی جنوبی ـ خیابان اکباتان ـ پلاک 64
44 شهید مدرس تنکابنی تهران استان تهران ـ شهرستان تهران ـ بخش سرپرستی مرکزی ـ خیابان پانزده خرداد ـ بازار کفاشها، تیمچه حاجب الدوله ـ دالان سوم ـ طبقه دوم ـ پلاک 159
62 سرچشمه تهران استان تهران ـ شهرستان تهران ـ بخش سرپرستی مرکزی ـ خیابان مصطفی خمینی ـ نرسیده به چهار راه سیروس ـ پلاک 394 مشتری گرامی شعبه مورد نظر در شعبه زیر ادغام شده است : مصطفی خمینی(460)
64 شرق بازار تهران استان تهران ـ شهرستان تهران ـ بخش سرپرستی مرکزی ـ خیابان مصطفی خمینی (ره) ـ بازار حضرتی ـ کوچه چاقوسازها ـ پلاک 122 مشتری گرامی شعبه مورد نظر در شعبه زیر ادغام شده است : شهید حکیمی (1062)
66 میدان فردوسی تهران استان تهران ـ شهرستان تهران ـ بخش سرپرستی مرکزی ـ خیابان انقلاب ـ بین خیابان فرصت و خیابان ایرانشهر ـ پلاک 635
76 میدان انقلاب تهران استان تهران ـ شهرستان تهران ـ بخش سرپرستی مرکزی ـ خیابان انقلاب ـ پلاک 1242 مشتری گرامی شعبه مورد نظر در شعبه زیر ادغام شده است : مقابل دانشگاه (2226)
96 امیریه تهران استان تهران ـ شهرستان تهران ـ بخش سرپرستی مرکزی ـ خیابان ولیعصر ـ خیابان منیریه ـ پلاک 1137
166 میدان شهدا تهران استان تهران ـ شهرستان تهران ـ بخش سرپرستی مرکزی ـ خیابان 17شهریور شمالی ـ ضلع جنوبی، میدان شهدا ـ پلاک 1494
176 سرای بوعلی تهران استان تهران ـ شهرستان تهران ـ بخش سرپرستی مرکزی ـ خیابان پانزده خرداد ـ بازار سبزه میدان ـ بازار کفاشها ـ بازار کیلوئی ها ـ سرای سجاد ـ طبقه دوم ـ پلاک 18 مشتری گرامی شعبه مورد نظر در شعبه زیر ادغام شده است : سرای سجاد(384)
220 میدان سی و یک شهریور تهران استان تهران ـ شهرستان تهران ـ بخش سرپرستی مرکزی ـ ـ خیابان امام خمینی (ره) ـ میدان حسن آباد ـ پلاک 19
221 فارابی تهران استان تهران ـ شهرستان تهران ـ بخش سرپرستی مرکزی ـ خیابان کارگر جنوبی ـ بالاتر از میدان قزوین ـ پلاک 573
239 جمهوری اسلامی تهران استان تهران ـ شهرستان تهران ـ بخش سرپرستی مرکزی ـ خیابان جمهوری اسلامی ـ پلاک 673
266 کالج تهران استان تهران ـ شهرستان تهران ـ بخش سرپرستی مرکزی ـ خیابان انقلاب ـ چهار راه کالج ـ پلاک 767
270 سرای حاج حسن تهران استان تهران ـ شهرستان تهران ـ بخش سرپرستی مرکزی ـ خیابان 15 خرداد ـ بازار بزرگ ـ چهار سوق کوچک ـ سرای حاج حسن ـ طبقه دو ـ پلاک یک
276 میدان استقلال تهران استان تهران ـ شهرستان تهران ـ بخش سرپرستی مرکزی ـ خیابان جمهوری ـ پلاک 302
288 جنوب بازار تهران استان تهران ـ شهرستان تهران ـ بخش سرپرستی مرکزی ـ خیابان پانزده خرداد ـ بازار بزرگ عباس آباد ـ پلاک 59
307 گلوبندگ تهران استان تهران ـ شهرستان تهران ـ بخش سرپرستی مرکزی ـ خیابان خیام شمالی ـ چهار راه گلوبندک ـ پلاک 848
358 ایرانشهر شمالی استان تهران ـ شهرستان تهران ـ بخش سرپرستی مرکزی ـ خیابان ایرانشهر شمالی ـ خیابان سپند شرقی ـ پلاک 190
377 زرین نعل تهران استان تهران ـ شهرستان تهران ـ بخش سرپرستی مرکزی ـ خیابان انقلاب ـ خیابان این سینا جنوبی ـ پلاک 81 مشتری گرامی شعبه مورد نظر در شعبه زیر ادغام شده است : دروازه شمیران(8)
382 ناصر خسرو تهران استان تهران ـ شهرستان تهران ـ بخش سرپرستی مرکزی ـ خیابان ناصرخسرو ـ پاساژ جوانمرد ـ پلاک دو
383 بورس کالا تهران استان تهران ـ شهرستان تهران ـ بخش سرپرستی مرکزی ـ خیابان طالقانی ـ بعد از تقاطع خیابان ولیعصر ـ پلاک 351
384 سرای سجاد تهران استان تهران ـ شهرستان تهران ـ بخش سرپرستی مرکزی ـ خیابان پانزده خرداد ـ بازار سبزه میدان ـ بازار کفاشها ـ بازار کیلوئی ها ـ سرای سجاد ـ طبقه دوم ـ پلاک 18
388 خیابان ایران تهران استان تهران ـ شهرستان تهران ـ بخش سرپرستی مرکزی ـ خیابان ری ـ خیابان ایران ـ بازار بزرگ امیرکبیر ـ پلاک 45 مشتری گرامی شعبه مورد نظر در شعبه زیر ادغام شده است : امین حضور(579)
419 شهدای آتش نشان تهران استان تهران ـ شهرستان تهران ـ بخش سرپرستی مرکزی ـ خیابان فردوسی ـ نرسیده به خیابان کوشک ـ پلاک 14
441 چهار راه سید علی تهران استان تهران ـ شهرستان تهران ـ بخش سرپرستی مرکزی ـ خیابان سعدی شمالی ـ چهار راه سید علی ـ پلاک دو
444 بازار آهنگرها تهران استان تهران ـ شهرستان تهران ـ بخش سرپرستی مرکزی ـ خیابان پانزده خرداد ـ بارا بزرگ ـ انتهای بازار آهنگرها، پلاک 5
456 پانزده خرداد شرقی تهران استان تهران ـ شهرستان تهران ـ بخش سرپرستی مرکزی ـ خیابان پانزده خرداد ـ چهار راه مصطفی خمینی (ره) ـ پلاک 259 مشتری گرامی شعبه مورد نظر در شعبه زیر ادغام شده است : چهار راه مصطفی خمینی(1132)
459 پیچ شمیران تهران استان تهران ـ شهرستان تهران ـ بخش سرپرستی مرکزی ـ خیابان انقلاب ـ ابتدای خیابان دکتر شریعتی ـ پلاک 349
460 مصطفی خمینی تهران استان تهران ـ شهرستان تهران ـ بخش سرپرستی مرکزی ـ خیابان مصطفی خمینی ـ نرسیده به چهار راه سیروس ـ پلاک 394
467 لاله زار جنوبی تهران استان تهران ـ شهرستان تهران ـ بخش سرپرستی مرکزی ـ خیابان لاله زار جنوبی ـ روبروی کوچه علیپور ـ پلاک 196
474 طالقانی تهران استان تهران ـ شهرستان تهران ـ بخش سرپرستی مرکزی ـ خیابان آیت اله طالقانی ـ خیابان نجات الهی ـ پلاک 241
487 وحدت اسلامی تهران استان تهران ـ شهرستان تهران ـ بخش سرپرستی مرکزی ـ خیابان وحدت اسلامی ـ نرسیده به میدان وحدت اسلامی ـ پلاک 618
512 نجات الهی تهران استان تهران ـ شهرستان تهران ـ بخش سرپرستی مرکزی ـ خیابان انقلاب ـ خیابان استاد نجات الهی جنوبی ـ پلاک 56
554 امام خمینی (ره) تهران استان تهران ـ شهرستان تهران ـ بخش سرپرستی مرکزی ـ خیابان امام خمینی (ره) ـ پاساژ ابزار یراق ـ پلاک 62
557 غرب انقلاب تهران استان تهران ـ شهرستان تهران ـ بخش سرپرستی مرکزی ـ خیابان فلسطین جنوبی ـ نبش خیابان سزاوار ـ پلاک 217 مشتری گرامی شعبه مورد نظر در شعبه زیر ادغام شده است : فلسطین سزاوار(1043)
559 امیر کبیر تهران استان تهران ـ شهرستان تهران ـ بخش سرپرستی مرکزی ـ خیابان امیر کبیر ـ پلاک 458
562 سه راه طالقانی تهران استان تهران ـ شهرستان تهران ـ بخش سرپرستی مرکزی ـ ابتدای خیابان دکتر شریعتی ـ نبش کوچه پیر جمالی ـ پلاک 55 مشتری گرامی شعبه مورد نظر در شعبه زیر ادغام شده است : دکتر شریعتی(2041)
579 امین حضور تهران استان تهران ـ شهرستان تهران ـ بخش سرپرستی مرکزی ـ خیابان ری ـ خیابان ایران ـ بازار بزرگ امیرکبیر ـ پلاک 45
581 سی تیر تهران استان تهران ـ شهرستان تهران ـ بخش سرپرستی مرکزی ـ خیابان جمهوری اسلامی ـ جنب پاساژ فرقانی ـ پلاک 596
592 منوچهری تهران استان تهران ـ شهرستان تهران ـ بخش سرپرستی مرکزی ـ خیابان منوچهری ـ پلاک 157
602 کارگر نبش بلوار کشاورز تهران استان تهران ـ شهرستان تهران ـ بخش سرپرستی مرکزی ـ خیابان کارگر ـ نبش بلوار کشاورز ـ پلاک 189
609 سرای آزادی تهران استان تهران ـ شهرستان تهران ـ بخش سرپرستی مرکزی ـ خیابان پانزده خرداد ـ بازار بزرگ ـ بازار عباس آباد ـ سرای آزادی ـ طبقه دوم ـ پلاک 248
624 جواهر فروشان تهران استان تهران ـ شهرستان تهران ـ بخش سرپرستی مرکزی ـ خیابان پانزده خرداد ـ بازار بزرگ ـ بازار جواهر فروشان ـ پلاک 137
625 بازار سلطانی تهران استان تهران ـ شهرستان تهران ـ بخش سرپرستی مرکزی ـ پانزده خرداد ـ بازار بین الحرمین ـ اعتضادی ـ پلاک 19
685 سرای فاطمیه تهران استان تهران ـ شهرستان تهران ـ بخش سرپرستی مرکزی ـ خیابان پانزده خرداد ـ انتهای بازار کفاشها ـ سرای فاطمیه ـ طبقه دو ـ پلاک 47
686 زند و خردمند تهران استان تهران ـ شهرستان تهران ـ بخش سرپرستی مرکزی ـ خیابان کریمخان زند ـ نبش خردمند جنوبی ـ پلاک 88
773 پامنار جنوبی تهران استان تهران ـ شهرستان تهران ـ بخش سرپرستی مرکزی ـ خیابان پامنار جنوبی ـ پلاک 18
781 کوچه برلن تهران استان تهران ـ شهرستان تهران ـ بخش سرپرستی مرکزی ـ خیابان لاله زار جنوبی ـ روبروی کوچه علیپور ـ پلاک 196 مشتری گرامی شعبه مورد نظر در شعبه زیر ادغام شده است : لاله زار جنوبی(467)
808 صف تهران استان تهران ـ شهرستان تهران ـ بخش سرپرستی مرکزی ـ خیابان جمهوری اسلامی ـ خیابان صف ـ پلاک 136
880 کارگر ـ جمهوری تهران استان تهران ـ شهرستان تهران ـ بخش سرپرستی مرکزی ـ خیابان کارگرجنوبی ـ بین خیابان جمهوری و آذربایجان ـ پلاک 1173
881 سه راه مجاهدین تهران استان تهران ـ شهرستان تهران ـ بخش سرپرستی مرکزی ـ خیابان مصطفی خمینی ـ نرسیده به چهار راه سیروس ـ پلاک 394 مشتری گرامی شعبه مورد نظر در شعبه زیر ادغام شده است : مصطفی خمینی(460)
1007 میدان سپاه تهران خیابان سپاه شمالی، کوچه حسینی، پلاک 89
1019 بازار تحریر تهران استان تهران ـ شهرستان تهران ـ بخش سرپرستی مرکزی ـ خیابان پانزده خرداد شرقی ـ بازار تحریر ـ کوچه مسجد جامع ـ پلاک 133
1043 فلسطین سزاوار تهران استان تهران ـ شهرستان تهران ـ بخش سرپرستی مرکزی ـ خیابان فلسطین جنوبی ـ نبش خیابان سزاوار ـ پلاک 217
1060 عزیز خان تهران استان تهران ـ شهرستان تهران ـ بخش سرپرستی مرکزی ـ ـ خیابان امام خمینی (ره) ـ میدان حسن آباد ـ پلاک 19 مشتری گرامی شعبه مورد نظر در شعبه زیر ادغام شده است : میدان سی و یک شهریور(220)
1062 شهید حکیمی تهران استان تهران ـ شهرستان تهران ـ بخش سرپرستی مرکزی ـ خیابان مصطفی خمینی (ره) ـ بازار حضرتی ـ کوچه چاقوسازها ـ پلاک 122
1132 چهار راه مصطفی خمینی تهران استان تهران ـ شهرستان تهران ـ بخش سرپرستی مرکزی ـ خیابان پانزده خرداد ـ چهار راه مصطفی خمینی (ره) ـ پلاک 259
1137 تکیه منوچهر خانی تهران استان تهران ـ شهرستان تهران ـ بخش سرپرستی مرکزی ـ خیابان خیام ـ کوچه منوچهرخانی ـ پلاک 18
1171 بازار شیرازی تهران استان تهران ـ شهرستان تهران ـ بخش سرپرستی مرکز ـ خیابان 15 خرداد ـ پلاک 513 مشتری گرامی شعبه مورد نظر در شعبه زیر ادغام شده است : بازار(1)
1257 سر پوشیده حاجب الدوله تهران استان تهران ـ شهرستان تهران ـ بخش سرپرستی مرکزی ـ خیابان پانزده خرداد ـ بازار کفاشها، تیمچه حاجب الدوله ـ دالان سوم ـ طبقه دوم ـ پلاک 159 مشتری گرامی شعبه مورد نظر در شعبه زیر ادغام شده است : سرپوشیده حاجب الدوله(44)
1351 بلوار کشاورز تهران استان تهران ـ شهرستان تهران ـ بخش سرپرستی مرکزی ـ بلوار کشاورز ـ پلاک 58
1480 صنعتی تهران استان تهران ـ شهرستان تهران ـ بخش سرپرستی مرکزی ـ میدان انقلاب اسلامی ـ خیابان کارگر جنوبی ـ پلاک 3
1829 شرق انقلاب تهران استان تهران ـ شهرستان تهران ـ بخش سرپرستی مرکزی ـ خیابان انقلاب ـ خیابان این سینا جنوبی ـ پلاک 81 مشتری گرامی شعبه مورد نظر در شعبه زیر ادغام شده است : دروازه شمیران(8)
1986 حافظ تهران استان تهران ـ شهرستان تهران ـ بخش سرپرستی مرکزی ـ خیابان حافظ ـ زیر پل حافظ ـ پلاک 345
2041 دکتر شریعتی تهران استان تهران ـ شهرستان تهران ـ بخش سرپرستی مرکزی ـ ابتدای خیابان دکتر شریعتی ـ نبش کوچه پیر جمالی ـ پلاک 55
2093 بهار جنوبی تهران استان تهران ـ شهرستان تهران ـ بخش سرپرستی مرکزی ـ خیابان انقلاب ـ ابتدای خیابان دکتر شریعتی ـ پلاک 349 مشتری گرامی شعبه مورد نظر در شعبه زیر ادغام شده است : پیچ شمیران(459)
2095 ایرانشهر جنوبی تهران استان تهران ـ شهرستان تهران ـ بخش سرپرستی مرکزی ـ خیابان انقلاب ـ خیابان ایرانشهرجنوبی ـ کوچه مهزاد ـ پلاک 97
2110 طالقانی ولیعصر تهران استان تهران ـ شهرستان تهران ـ بخش سرپرستی مرکزی ـ خیابان ولی عصر ـ خیابان طالقانی ـ پلاک 1574
2226 مقابل دانشگاه تهران استان تهران ـ شهرستان تهران ـ بخش سرپرستی مرکزی ـ خیابان انقلاب ـ پلاک 1242
2500 سید نصرالدین تهران استان تهران ـ شهرستان تهران ـ بخش سرپرستی مرکزی ـ خیابان خیام شمالی ـ پلاک 574
2588 بازارچه مروی تهران استان تهران ـ شهرستان تهران ـ بخش سرپرستی مرکزی ـ خیابان ناصرخسرو ـ بازارچه مروی ـ پلاک 47
2756 شیخ هادی تهران استان تهران ـ شهرستان تهران ـ بخش سرپرستی مرکزی ـ خیابان امام خمینی (ره) ـ پاساژ ابزار یراق ـ پلاک 62 مشتری گرامی شعبه مورد نظر در شعبه زیر ادغام شده است : امام خمینی (ره) (554)
2968 طالقانی غربی تهران استان تهران ـ شهرستان تهران ـ بخش سرپرستی مرکزی ـ خیابان طالقانی غربی ـ بین میدان فلسطین و وصال ـ پلاک 526
2976 سپهبد قرنی تهران استان تهران ـ شهرستان تهران ـ بخش سرپرستی مرکزی ـ خیابان سپهبد قرنی ـ نبش خیابان شاداب ـ پلاک 180
3000 وصال شیرازی تهران استان تهران ـ شهرستان تهران ـ بخش سرپرستی مرکزی ـ خیابان وصال شیرازی ـ بین طالقانی و بزرگمهر ـ کوچه شمس ـ پلاک55
3136 فخر رازی تهران استان تهران ـ شهرستان تهران ـ بخش سرپرستی مرکزی ـ خیابان کارگرجنوبی ـ بین خیابان جمهوری و آذربایجان ـ پلاک 1173 مشتری گرامی شعبه مورد نظر در شعبه زیر ادغام شده است : کارگر ـ جمهوری (880)
3193 نجات الهی شمالی تهران استان تهران ـ شهرستان تهران ـ بخش سرپرستی مرکزی ـ خیابان نجات الهی شمالی ـ خیابان لباف ـ پلاک 168
3231 بازار مسگرها تهران استان تهران ـ شهرستان تهران ـ بخش سرپرستی مرکزی ـ خیابان پانزده خرداد ـ کوچه بازار مسگرها ـ پلاک دو
3235 ابزار یراق تهران استان تهران ـ شهرستان تهران ـ بخش سرپرستی مرکزی ـ خیابان امام خمینی ـ پلاک 61
4436 تئاتر شهر تهران استان تهران ـ شهرستان تهران ـ بخش سرپرستی مرکزی ـ خیابان ولیعصر (عج) ـ بالاتر از چهار راه امیر اکرم ـ کوچه هاشمی فر ـ پلاک 1389
9000 تست