شعب داخلی سرپرستی شرق
 
48 میدان امام حسین (ع) تهران استان تهران ـ شهرستان تهران ـ بخش سرپرستی شرق ـ میدان امام حسین (ع) ـ پلاک 35
52 چهار راه شمس تهران استان تهران ـ شهرستان تهران ـ بخش سرپرستی شرق ـ خیابان هفده شهریور ـ بالاتر از چهار راه شمس
93 دماوند دماوند استان تهران ـ شهرستان دماوند ـ بخش سرپرستی شرق ـ بلوار امام خمینی (ره)
148 فلکه دوم تهرانپارس تهران استان تهران ـ شهرستان تهران ـ بخش سرپرستی شرق ـ تهرانپارس ـ خیابان فرجام شرقی ـ تقاطع زرین ـ پلاک 95
268 خواجه نظام الملک تهران استان تهران ـ شهرستان تهران ـ سرپرستی شرق ـ خیابان شریعتی ـ انتهای خیابان پلیس ـ خیابان خواجه نظام الملک
272 روشنائی تهران استان تهران ـ شهرستان تهران ـ بخش سرپرستی شرق ـ خیابان نامجو ـ پلاک 15 مشتری گرامی شعبه مورد نظر در شعبه زیر ادغام شده است : میدان شهید نامجو(1046)
296 چهار راه سرسبز تهران استان تهران ـ شهرستان تهران ـ بخش سرپرستی شرق ـ بزرگراه رسالت ـ چهار راه سرسبز
336 بابا طاهر تهران استان تهران ـ شهرستان تهران ـ سرپرستی شرق ـ خیابان تهران نو ـ خیابان بلال حبشی ـ چهار راه بابا طاهر
347 فیروزکوه دماوند استان تهران ـ شهرستان فیروزکوه ـ بخش سرپرستی شرق ـ میدان معلم
394 خیابان پیروزی کلینی تهران استان تهران ـ شهرستان تهران ـ بخش سرپرستی شرق ـ خیابان پیروزی ـ روبروی خیابان کلینی ـ پلاک 854
400 چهار راه صفا تهران استان تهران ـ شهرستان تهران ـ بخش سرپرستی شرق ـ میدان امام حسین (ع) ـ پلاک 35 مشتری گرامی شعبه مورد نظر در شعبه زیر ادغام شده است : میدان امام حسین (ع)(48)
403 عظیم پور تهران استان تهران ـ شهرستان تهران ـ بخش سرپرستی شرق ـ خیابان شهید مدنی مشتری گرامی شعبه مورد نظر در شعبه زیر ادغام شده است : اول نظام آباد(574)
409 قاسم آباد تهران استان تهران ـ شهرستان تهران ـ بخش سرپرستی شرق ـ خیابان تهران نو ـ ایستگاه قاسم آباد ـ 15 متری چهارم
412 شهید عزیزی تهران استان تهران ـ شهرستان تهران ـ بخش سرپرستی شرق ـ پیروزی ـ شکوفه ـ پلاک 128 مشتری گرامی شعبه مورد نظر در شعبه زیر ادغام شده است : شکوفه(612)
475 امیر شرفی تهران استان تهران ـ شهرستان تهران ـ بخش سرپرستی شرق ـ خیابان شهید مدنی مشتری گرامی شعبه مورد نظر در شعبه زیر ادغام شده است : اول نظام آباد(574)
507 مجیدیه تهران استان تهران ـ شهرستان تهران ـ بخش سرپرستی شرق ـ خیابان شهید فراهانی مشتری گرامی شعبه مورد نظر در شعبه زیر ادغام شده است : آرمن(961)
514 صد دستگاه تهران استان تهران ـ شهرستان تهران ـ بخش سرپرستی شرق ـ خیابان پیروزی ـ صد دستگاه ـ پلاک 432
551 میدان بروجردی تهران استان تهران ـ شهرستان تهران ـ بخش سرپرستی شرق ـ خیابان پیروزی ـ سه راه سلیمانیه ـ خیابان یاسینی ـ میدان بروجردی
556 شهید قنبریان تهران استان تهران ـ شهرستان تهران ـ بخش سرپرستی شرق ـ خیابان شریعتی ـ بالاتر از سه راه ملک
574 اول نظام آباد تهران استان تهران ـ شهرستان تهران ـ بخش سرپرستی شرق ـ خیابان شهید مدنی
578 سمنگان تهران استان تهران ـ شهرستان تهران ـ بخش سرپرستی شرق ـ خیابان سمنگان ـ چهار راه گلبرگ ـ پلاک 149
612 شکوفه تهران استان تهران ـ شهرستان تهران ـ بخش سرپرستی شرق ـ پیروزی ـ شکوفه ـ پلاک 128
615 مدائن تهران استان تهران ـ شهرستان تهران ـ بخش سرپرستی شرق ـ خیابان آیت ـ میدان نبوت مشتری گرامی شعبه مورد نظر در شعبه زیر ادغام شده است : میدان نبوت(1093)
623 شهید آیت تهران استان تهران ـ شهرستان تهران ـ بخش سرپرستی شرق ـ نارمک ـ خیابان آیت
642 شهید مدنی تهران استان تهران ـ شهرستان تهران ـ بخش سرپرستی شرق ـ خیابان شهید مدنی شمالی
654 فلکه دوم نیروی هوائی تهران استان تهران ـ شهرستان تهران ـ بخش سرپرستی شرق ـ خیابان پیروزی ـ خیابان پنجم نیروی هوایی ـ بین فلکه اول و دوم نیروی هوایی ـ خیابان شهید ابوالقاسم نصیر نیا ـ پلاک 112
655 سبلان جنوبی تهران استان تهران ـ شهرستان تهران ـ بخش سرپرستی شرق ـ چهار راه مدنی ـ خیابان سبلان جنوبی ـ کوچه بابایی ـ پلاک 260
667 شهید افراسیابی تهران استان تهران ـ شهرستان تهران ـ بخش سرپرستی شرق ـ خیابان پیروزی ـ چهار راه کوکاکولا ـ خیابان شهید افراسیابی ـ پلاک 513
730 مینو بهار تهران استان تهران ـ شهرستان تهران ـ بخش سرپرستی شرق ـ خیابان گلبرگ شرقی ـ خیابان سید رضا حسینی ـ نبش خیابان صادقی ـ پلاک 114
743 زریران تهران استان تهران ـ شهرستان تهران ـ بخش سرپرستی شرق ـ خیابان 46 متری نارمک ـ خیابان شهید سهیلیان ـ پلاک 103 مشتری گرامی شعبه مورد نظر در شعبه زیر ادغام شده است : خیابان شهید سهیلیان(2609)
765 پرواز تهران استان تهران ـ شهرستان تهران ـ بخش سرپرستی شرق ـ خیابان پیروزی ـ روبروی خیابان کلینی ـ پلاک 854 مشتری گرامی شعبه مورد نظر در شعبه زیر ادغام شده است : خیابان پیروزی کلینی(394)
785 چهارده متری لشگر تهران استان تهران ـ شهرستان تهران ـ بخش سرپرستی شرق ـ خیابان شهید مدنی شمالی ـ چهارده متری لشگر
804 خیابان زرکش تهران استان تهران ـ شهرستان تهران ـ بخش سرپرستی شرق ـ دماوند ـ خیابان زرکش ـ خیابان ستارخان ـ پلاک 81
809 خیابان حسینی تهران استان تهران ـ شهرستان تهران ـ بخش سرپرستی شرق ـ خیابان نظام آباد ـ 14 خیابان متری حسینی
821 بیست متری نبرد تهران استان تهران ـ شهرستان تهران ـ بخش سرپرستی شرق ـ خیابان پیروزی ـ خیابان نبرد ـ پلاک 691
824 هاتف تهران استان تهران ـ شهرستان تهران ـ بخش سرپرستی شرق ـ خیابان دماوند ـ چهار راه خاقانی ـ قبل از تقاطع خاقانی ـ پلاک 441 مشتری گرامی شعبه مورد نظر در شعبه زیر ادغام شده است : خاقانی(885)
885 خاقانی تهران استان تهران ـ شهرستان تهران ـ بخش سرپرستی شرق ـ خیابان دماوند ـ چهار راه خاقانی ـ قبل از تقاطع خاقانی ـ پلاک 441
886 هشتصد دستگاه تهران استان تهران ـ شهرستان تهران ـ بخش سرپرستی شرق ـ خیابان پیروزی ـ خیابان پنجم نیروی هوایی ـ بین فلکه اول و دوم نیروی هوایی ـ خیابان شهید ابوالقاسم نصیر نیا ـ پلاک 112 مشتری گرامی شعبه مورد نظر در شعبه زیر ادغام شده است : فلکه دوم نیروی هوائی(654)
961 آرمن تهران استان تهران ـ شهرستان تهران ـ بخش سرپرستی شرق ـ خیابان شهید فراهانی
1046 میدان شهید نامجو تهران استان تهران ـ شهرستان تهران ـ بخش سرپرستی شرق ـ خیابان نامجو ـ پلاک 15
1059 میدان تسلیحات تهران استان تهران ـ شهرستان تهران ـ بخش سرپرستی شرق ـ دماوند ـ خیابان زرکش ـ خیابان ستارخان ـ پلاک 81 مشتری گرامی شعبه مورد نظر در شعبه زیر ادغام شده است : خیابان زرکش(804)
1065 فشم فشم استان تهران ـ شهرستان تهران ـ سرپرستی شرق ـ بلوار امام خمینی (ره)
1073 رودهن فیروزکوه استان تهران ـ شهرستان دماوند ـ بخش سرپرستی شرق ـ بلوار امام خمینی (ره)
1081 شهید مخبر (عارف شمالی) تهران استان تهران ـ شهرستان تهران ـ بخش سرپرستی شرق ـ بزرگراه شهید محلاتی ـ خیابان شهید مخبر شمالی ـ پلاک 439
1091 اول سمنگان تهران استان تهران ـ شهرستان تهران ـ بخش سرپرستی شرق ـ تقاطع چمن و سامان مشتری گرامی شعبه مورد نظر در شعبه زیر ادغام شده است : چمن و سامان(1549)
1093 میدان نبوت تهران استان تهران ـ شهرستان تهران ـ بخش سرپرستی شرق ـ خیابان آیت ـ میدان نبوت
1133 مینا تهران استان تهران ـ شهرستان تهران ـ بخش سرپرستی شرق ـ بزرگراه شهید محلاتی ـ خیابان شهید مخبر شمالی ـ پلاک 439 مشتری گرامی شعبه مورد نظر در شعبه زیر ادغام شده است : شهید مخبر (عارف شمالی)(1081)
1229 پانزده متری برف تهران استان تهران ـ شهرستان تهران ـ بخش سرپرستی شرق ـ خیابان تهران نو ـ پلاک 776
1230 فلکه چهار گوش تهران استان تهران ـ شهرستان تهران ـ بخش سرپرستی شرق ـ خیابان 30 متری نیروی هوایی ـ پلاک 293
1231 موتور آب تهران استان تهران ـ شهرستان تهران ـ بخش سرپرستی شرق ـ میدان موتور آب
1265 خیابان شهید محسن آزادی تهران استان تهران ـ شهرستان تهران ـ بخش سرپرستی شرق ـ چهار راه مدنی ـ خیابان سبلان جنوبی ـ کوچه بابایی ـ پلاک 260 مشتری گرامی شعبه مورد نظر در شعبه زیر ادغام شده است : سبلان جنوبی(655)
1267 ایستگاه عوارضی تهران استان تهران ـ شهرستان تهران ـ بخش سرپرستی شرق ـ خیابان شریعتی
1323 نارمک شمالی تهران استان تهران ـ شهرستان تهران ـ بخش سرپرستی شرق ـ خیابان سی متری آیت ـ خیابان فرجام غربی ـ پلاک 940
1332 بیژن تهران استان تهران ـ شهرستان تهران ـ بخش سرپرستی شرق ـ خیابان گلبرگ شرقی ـ خیابان سید رضا حسینی ـ نبش خیابان صادقی ـ پلاک 114 مشتری گرامی شعبه مورد نظر در شعبه زیر ادغام شده است : مینو بهار(730)
1349 گلبرگ تهران استان تهران ـ شهرستان تهران ـ بخش سرپرستی شرق ـ خیابان شهید مدنی شمالی ـ چهارده متری لشگر مشتری گرامی شعبه مورد نظر در شعبه زیر ادغام شده است : چهارده متری لشگر(785)
1353 نبش مهر تهران استان تهران ـ شهرستان تهران ـ بخش سرپرستی شرق ـ بین خیابان مدائین و مهر
1354 خیابان بنی هاشم تهران استان تهران ـ شهرستان تهران ـ بخش سرپرستی شرق ـ خیابان رسالت ـ خیابان بنی هاشم ـ پلاک 217
1474 چهار راه گلسرخ تهران استان تهران ـ شهرستان تهران ـ بخش سرپرستی شرق ـ خیابان پیروزی ـ خیابان پرستار ـ چهار راه گلسرخ ـ پلاک 365
1549 چمن و سامان تهران استان تهران ـ شهرستان تهران ـ بخش سرپرستی شرق ـ تقاطع چمن و سامان
1550 میدان مهران تهران استان تهران ـ شهرستان تهران ـ بخش سرپرستی شرق ـ بزرگراه رسالت ـ خیابان کابلی
1616 بحرین نارمک تهران استان تهران ـ شهرستان تهران ـ بخش سرپرستی شرق ـ خیابان نارمک ـ 46 متری غربی ـ پلاک 319
1619 شهید عباسپور تهران استان تهران ـ شهرستان تهران ـ بخش سرپرستی شرق ـ جاده آبعلی ـ بلوار شهید بابائیان ـ پنجم شیدائی ـ پلاک 20
1984 ایستگاه فرودگاه تهران استان تهران ـ شهرستان تهران ـ بخش سرپرستی شرق ـ خیابان تهران نو ـ ایستگاه قاسم آباد ـ 15 متری چهارم مشتری گرامی شعبه مورد نظر در شعبه زیر ادغام شده است : قاسم آباد(409)
1991 جویبار نارمک تهران استان تهران ـ شهرستان تهران ـ بخش سرپرستی شرق ـ نارمک ـ خیابان آیت مشتری گرامی شعبه مورد نظر در شعبه زیر ادغام شده است : شهید آیت(623)
1996 میر فخرایی تهران استان تهران ـ شهرستان تهران ـ بخش سرپرستی شرق ـ خیابان 46 متری نارمک ـ پلاک 394
1997 نبرد جنوبی تهران استان تهران ـ شهرستان تهران ـ بخش سرپرستی شرق ـ خیابان نبرد شمالی ـ چهار راه ائمه اطهار ـ پلاک 443
1999 خیابان همایون شهر تهران استان تهران ـ شهرستان تهران ـ بخش سرپرستی شرق ـ خیابان پیروزی ـ خیابان شهید کریم شاهیان ـ پلاک 355
2097 چهار راه مجیدیه تهران استان تهران ـ شهرستان تهران ـ بخش سرپرستی شرق ـ بزرگراه رسالت ـ چهار راه مجیدیه
2224 کیکاوس تهران استان تهران ـ شهرستان تهران ـ بخش سرپرستی شرق ـ بزرگراه رسالت ـ خیابان 16متری دوم ـ پلاک 956
2525 شورا تهران استان تهران ـ شهرستان تهران ـ بخش شرق تهران ـ خیابان شورا ـ پلاک 97
2583 فلکه اول تهرانپارس تهران استان تهران ـ شهرستان تهران ـ بخش سرپرستی شرق ـ خیابان تهرانپارس ـ فلکه اول تهرانپارس ـ پلاک 75
2590 دردشت شهرزاد تهران استان تهران ـ شهرستان تهران ـ بخش سرپرستی شرق ـ خیابان دردشت
2606 رسالت تهران استان تهران ـ شهرستان تهران ـ بخش سرپرستی شرق ـ میدان رسالت ـ خیابان سلمان طرقی ـ خیابان 30 متری آذر ـ پلاک 25 مشتری گرامی شعبه مورد نظر در شعبه زیر ادغام شده است : سردار سلیمانی(4200)
2607 الغدیر تهران استان تهران ـ شهرستان تهران ـ بخش سرپرستی شرق ـ خیابان هنگام ـ نرسیده به میدان الغدیر ـ پلاک 184
2609 خیابان شهید سهیلیان تهران استان تهران ـ شهرستان تهران ـ بخش سرپرستی شرق ـ خیابان 46 متری نارمک ـ خیابان شهید سهیلیان ـ پلاک 103
2617 لواسان تهران استان تهران ـ شهرستان تهران ـ بخش سرپرستی شرق ـ بلوار امام خمینی (ره) ـ پلاک 796
2622 بالای فلکه دوم هوائی تهران استان تهران ـ شهرستان تهران ـ بخش سرپرستی شرق ـ خیابان پیروزی ـ خیابان پنجم نیروی هوایی ـ بالاتر از فلکه دوم نیروی هوایی ـ کوچه اقدسی ـ پلاک 285
2630 میدان دکتر بهشتی تهران استان تهران ـ شهرستان تهران ـ بخش سرپرستی شرق ـ سه راه پیاله ـ خیابان ریحانی
2641 لویزان تهران استان تهران ـ شهرستان تهران ـ بخش سرپرستی شرق ـ خیابان شعبانلو ـ نبش خیابان گلزار سوم ـ پلاک 72
2680 ابوریحان تهران استان تهران ـ شهرستان تهران ـ بخش سرپرستی شرق ـ میدان امامت ـ خ قاسم زاده
2951 فلکه سوم تهرانپارس تهران استان تهران ـ شهرستان تهران ـ بخش سرپرستی شرق ـ فلکه سوم تهرانپارس ـ پلاک 367
2952 اتحاد تهران استان تهران ـ شهرستان تهران ـ سرپرستی شرق ـ خیابان دماوند ـ بالاتر از سه راه تهرانپارس ـ پلاک 153
3057 جاده مازندران تهران استان تهران ـ شهرستان تهران ـ بخش سرپرستی شرق ـ خیابان دماوند ـ بالاتر از سه راه تهرانپارس ـ پلاک 204
3098 شهید یارندی تهران استان تهران ـ شهرستان تهران ـ بخش سرپرستی شرق ـ خیابان حجر بن عدی ـ نرسیده به فلکه چهارم ـ پلاک 414 مشتری گرامی شعبه مورد نظر در شعبه زیر ادغام شده است : شهید اسدیان(3610)
3152 فرجام شرقی تهران استان تهران ـ شهرستان تهران ـ بخش سرپرستی شرق ـ خیابان فرجام ـ نبش خاور
3172 عباس آباد دولاب تهران استان تهران ـ شهرستان تهران ـ بخش سرپرستی شرق ـ بزرگراه آ هنگ ـ میدان امام حسن مجتبی
3497 بومهن تهران استان تهران ـ شهرستان پردیس ـ بخش سرپرستی شرق ـ بلوار امام خمینی (ره)
3499 آبسرد دماوند استان تهران ـ شهرستان تهران ـ بخش سرپرستی شرق ـ بلوار امام خمینی (ره)
3530 گیلاوند دماوند استان تهران ـ شهرستان دماوند ـ بخش سرپرستی شرق ـ سه راه گیلاوند ـ بلوار شهید دکتر بهشتی ـ پلاک 210
3610 شهید اسدیان تهران استان تهران ـ شهرستان تهران ـ بخش سرپرستی شرق ـ خیابان حجر بن عدی ـ نرسیده به فلکه چهارم ـ پلاک 414
3616 شهید هادی پور تهران استان تهران ـ شهرستان تهران ـ بخش سرپرستی شرق ـ خیابان شریعتی ـ خیابان استاد مطهری ـ کوچه سعدی ـ پلاک 727
3617 شهید شبستری تهران استان تهران ـ شهرستان تهران ـ بخش سرپرستی شرق ـ خیابان فرجام ـ نبش خاور مشتری گرامی شعبه مورد نظر در شعبه زیر ادغام شده است : فرجام شرقی(3152)
3663 سوهانک تهران استان تهران ـ شهرستان تهران ـ بخش سرپرستی شرق ـ جاده لشگرک ، بلوار ارتش ـ خیابان شهید علیرضا سوهانی ـ پلاک 26
3946 بلوار ابوذر تهران استان تهران ـ شهرستان تهران ـ بخش سرپرستی شرق ـ خیابان پیروزی ـ بلوار ابوذر ـ نرسیده به پل دوم ـ کوچه شهید حسینعلی ممی نژاد ـ پلاک 587
3968 شهید پاکدامن تهران استان تهران ـ شهرستان تهران ـ بخش سرپرستی شرق ـ خیابان هنگام ـ .بیست متری شهید پاکدامن ـ میدان شهید پاکدامن ـ خیابان شهید غفاری جنوبی ـ پلاک 212
4149 بازار مبل دلاوران تهران استان تهران ـ شهرستان تهران ـ بخش سرپرستی شرق ـ میدان رسالت ـ خیابان هنگام ـ میدان الغدیر ـ بلواردلاوران ـ پلاک 439
4200 شهید سردار سلیمانی تهران استان تهران ـ شهرستان تهران ـ بخش سرپرستی شرق ـ میدان رسالت ـ خیابان سلمان طرقی ـ خیابان 30 متری آذر ـ پلاک 25
4311 شهرک صنعتی خرمدشت دماوند استان تهران ـ شهرستان تهران ـ بخش سرپرستی شرق ـ جاده آبعلی ـ خیابان خرمدشت ـ پلاک 636
4312 قنات کوثر تهران استان تهران ـ شهرستان تهران ـ بخش سرپرستی شرق ـ خیابان قنات کوثر ـ بلوار مطهری ـ خیابان حسینی ـ پلاک 119
4397 خیابان رشید تهرانپارس تهران استان تهران ـ شهرستان تهران ـ بخش سرپرستی شرق ـ خیابان گلبرگ شرقی ـ خیابان سید رضا حسینی ـ نبش خیابان صادقی ـ پلاک 114 مشتری گرامی شعبه مورد نظر در شعبه زیر ادغام شده است : مینو بهار(730)
4435 شهید محلاتی تهران استان تهران ـ شهرستان تهران ـ بخش سرپرستی شرق ـ بزرگراه ارتش ـ مینی سیتی
4533 بلوار شاهد تهران استان تهران ـ شهرستان تهران ـ بخش سرپرستی شرق ـ خیابان تهرانپارس ـ خیابان 196 شرقی
4569 پردیس بومهن استان تهران ـ شهرستان پردیس ـ بخش سرپرستی شرق ـ بلوار ملاصدرا