شعب داخلی سرپرستی غرب
 
2 سینا تهران استان تهران ـ شهرستان تهران ـ بخش سرپرستی غرب ـ خیابان قزوین ـ نبش خیابان مخصوص ـ پلاک 583
28 رودکی تهران استان تهران ـ شهرستان تهران ـ بخش سرپرستی غرب ـ خیابان رودکی ـ نبش خیابان خمسه ـ پلاک 535
196 غزالی تهران استان تهران ـ شهرستان تهران ـ بخش سرپرستی غرب ـ یزرگراه نواب ـ چهار راه رضایی ـ بلوار بریانک ـ پلاک 42 مشتری گرامی شعبه مورد نظر در شعبه زیر ادغام شده است : چهار راه رضایی(511)
328 حسام الدین تهران استان تهران ـ شهرستان تهران ـ بخش سرپرستی غرب ـ خیابان شانزده متری امیری ـ نرسیده به سی متری جی ـ نبش کوچه بیدوار ـ پلاک 286 مشتری گرامی شعبه مورد نظر در شعبه زیر ادغام شده است : شانزده متری امیری(496)
339 شهر آرا تهران استان تهران ـ شهرستان تهران ـ بخش سرپرستی غرب ـ بزرگراه جلال آل احمد ـ خیابان آرش مهر ـ نبش گلپر ـ پلاک 82
390 قصرالدشت طوس تهران استان تهران ـ شهرستان تهران ـ بخش سرپرستی غرب ـ خیابان آزادی ـ خیابان آذربایجان ـ بین خیابان کارون و قصرالدشت ـ پلاک 989 مشتری گرامی شعبه مورد نظر در شعبه زیر ادغام شده است : آذربایجان(560)
404 میدان رشدیه تهران استان تهران ـ شهرستان تهران ـ بخش سرپرستی غرب ـ خیابان جمهوری اسلامی ـ پلاک 1478 مشتری گرامی شعبه مورد نظر در شعبه زیر ادغام شده است : جمهوری گلشن(787)
414 مخصوص تهران استان تهران ـ شهرستان تهران ـ بخش سرپرستی غرب ـ خیابان قزوین ـ نبش خیابان مخصوص ـ پلاک 583 مشتری گرامی شعبه مورد نظر در شعبه زیر ادغام شده است : سینا(2)
449 اسکندری شمالی تهران استان تهران ـ شهرستان تهران ـ بخش سرپرستی غرب ـ خیابان آزادی ـ خیابان اوستا ـ پلاک 154 مشتری گرامی شعبه مورد نظر در شعبه زیر ادغام شده است : نبش اوستا(2000)
468 انبار نفت تهران استان تهران ـ شهرستان تهران ـ بخش سرپرستی غرب ـ میدان رازی ـ خیابان ایروانی ـ خیابان حاجی آباد ـ پلاک 153
469 کارون هاشمی تهران استان تهران ـ شهرستان تهران ـ بخش سرپرستی غرب ـ خیابان جیحون ـ چهار راه مالک اشتر ـ پلاک 414 مشتری گرامی شعبه مورد نظر در شعبه زیر ادغام شده است : مالک اشتر(500)
476 امین الملک تهران استان تهران ـ شهرستان تهران ـ بخش سرپرستی غرب ـ خیابان قزوین ـ نرسیده به دو راهی قپان ـ پلاک 843
496 شانزده متری امیری تهران استان تهران ـ شهرستان تهران ـ بخش سرپرستی غرب ـ خیابان شانزده متری امیری ـ نرسیده به سی متری جی ـ نبش کوچه بیدوار ـ پلاک 286
500 مالک اشتر تهران استان تهران ـ شهرستان تهران ـ بخش سرپرستی غرب ـ خیابان جیحون ـ چهار راه مالک اشتر ـ پلاک 414
511 چهار راه رضایی تهران استان تهران ـ شهرستان تهران ـ بخش سرپرستی غرب ـ یزرگراه نواب ـ چهار راه رضایی ـ بلوار بریانک ـ پلاک 42
560 آذربایجان تهران استان تهران ـ شهرستان تهران ـ بخش سرپرستی غرب ـ خیابان آزادی ـ خیابان آذربایجان ـ بین خیابان کارون و قصرالدشت ـ پلاک 989
573 سلیمانیه تهران استان تهران ـ شهرستان تهران ـ بخش سرپرستی غرب ـ خیابان قزوین ـ نرسیده به دو راهی قپان ـ پلاک 843 مشتری گرامی شعبه مورد نظر در شعبه زیر ادغام شده است : امین الملک(476)
616 سه راه تهران ویلا تهران استان تهران ـ شهرستان تهران ـ بخش سرپرستی غرب ـ خیابان ستارخان ـ سه راه تهران ویلا ـ پلاک 441
627 میدان جمهوری تهران استان تهران ـ شهرستان تهران ـ بخش سرپرستی غرب ـ میدان جمهوری ـ پلاک 11
628 سر آسیاب مهرآباد تهران استان تهران ـ شهرستان تهران ـ بخش سرپرستی غرب ـ خیابان 20 متری شمشیری ـ پلاک 181 مشتری گرامی شعبه مورد نظر در شعبه زیر ادغام شده است : خیابان شمشیری(1138)
664 میدان شمشیری تهران استان تهران ـ شهرستان تهران ـ بخش سرپرستی غرب ـ خیابان قزوین ـ خیابان سبحانی ـ پلاک 1281 مشتری گرامی شعبه مورد نظر در شعبه زیر ادغام شده است : نبش کاوه(1092)
733 هاشمی غربی تهران استان تهران ـ شهرستان تهران ـ بخش سرپرستی غرب ـ خیابان آزادی ـ انتهای خیابان بیست و یک متری جی ـ تقاطع خیابان هاشمی ـ پلاک 5
744 شاد مهر تهران استان تهران ـ شهرستان تهران ـ بخش سرپرستی غرب ـ خیابان آزادی ـ خیابان بهبودی ـ نرسیده به چهار راه نصرت ـ پلاک 242
751 خیابان جیحون تهران استان تهران ـ شهرستان تهران ـ بخش سرپرستی غرب ـ خیابان آ زادی، بین خیابان جیحون و آذربایجان ـ پلاک 354 مشتری گرامی شعبه مورد نظر در شعبه زیر ادغام شده است : آزادی یادگار امام (1176)
756 جمالزاده جنوبی تهران استان تهران ـ شهرستان تهران ـ بخش سرپرستی غرب ـ خیابان آزادی ـ خیابان اوستا ـ پلاک 154 مشتری گرامی شعبه مورد نظر در شعبه زیر ادغام شده است : نبش اوستا(2000)
772 سیزده متری حاجیان تهران استان تهران ـ شهرستان تهران ـ بخش سرپرستی غرب ـ خیابان 30 متری جی ـ خیابان شاه محمدی ـ پلاک 119 مشتری گرامی شعبه مورد نظر در شعبه زیر ادغام شده است : سی متری جی(1175)
786 پارک تهران ویلا تهران استان تهران ـ شهرستان تهران ـ بخش سرپرستی غرب ـ خیابان ستارخان ـ خیابان نیایش ـ خیابان امام منتظر ـ پلاک 27
787 جمهوری گلشن تهران استان تهران ـ شهرستان تهران ـ بخش سرپرستی غرب ـ خیابان جمهوری اسلامی ـ پلاک 1478
788 میدان توحید تهران استان تهران ـ شهرستان تهران ـ بخش سرپرستی غرب ـ میدان توحید ـ نصرت غربی ـ پلاک 90
805 ستارخان تهران استان تهران ـ شهرستان تهران ـ بخش سرپرستی غرب ـ خیابان ستارخان ـ نبش خیابان باقرخان ـ پلاک 183
822 شهاب خودرو تهران استان تهران ـ شهرستان تهران ـ بخش سرپرستی غرب ـ کیلومتر 9 جاده مخصوص کرج ـ نبش خیابان شهید محمود پوری ـ پلاک 187
932 فلکه اول صادقیه تهران استان تهران ـ شهرستان تهران ـ بخش سرپرستی غرب ـ خیابان ستارخان ـ فلکه اول صادقیه ـ پلاک 29
976 جمالزاده شمالی تهران استان تهران ـ شهرستان تهران ـ بخش سرپرستی غرب ـ خیابان آزادی ـ خیابان جمالزاده شمالی ـ کوچه شهید صدوقی ـ پلاک 438
1055 بازار آلومینیوم تهران استان تهران ـ شهرستان تهران ـ بخش سرپرستی غرب ـ خیابان قزوین ـ نرسیده به دو راهی قپان ـ پلاک 843 مشتری گرامی شعبه مورد نظر در شعبه زیر ادغام شده است : امین الملک(476)
1092 نبش کاوه تهران استان تهران ـ شهرستان تهران ـ بخش سرپرستی غرب ـ خیابان قزوین ـ خیابان سبحانی ـ پلاک 1281
1138 خیابان شمشیری تهران استان تهران ـ شهرستان تهران ـ بخش سرپرستی غرب ـ خیابان 20 متری شمشیری ـ پلاک 181
1175 سی متری جی تهران استان تهران ـ شهرستان تهران ـ بخش سرپرستی غرب ـ خیابان 30 متری جی ـ خیابان شاه محمدی ـ پلاک 119
1176 آزادی یادگار امام تهران استان تهران ـ شهرستان تهران ـ بخش سرپرستی غرب ـ خیابان آ زادی، بین خیابان جیحون و آذربایجان ـ پلاک 354
1258 اول ستارخان تهران استان تهران ـ شهرستان تهران ـ بخش سرپرستی غرب ـ خیابان ستارخان ـ کوچه لادن ـ پلاک 63
1264 کمیل تهران استان تهران ـ شهرستان تهران ـ بخش سرپرستی غرب ـ خیابان کمیل ـ بین خیابان خوش و رودکی ـ پلاک 199
1320 بازار آهن تهران استان تهران ـ شهرستان تهران ـ بخش سرپرستی غرب ـ خیابان شهید فرهنگ دوست ـ بلوار طاووس ـ خیابان شهید ناظر نظمی نیا ـ بلوک 8 جنوبی ـ پلاک 324
1355 زیباشهر تهران استان تهران ـ شهرستان تهران ـ بخش سرپرستی غرب ـ خیابان آیت اله کاشانی ـ بلوار شهر زیبا ـ خیابان فرهنگ ـ پلاک 6
1454 کن تهران استان تهران ـ شهرستان تهران ـ بخش سرپرستی غرب ـ بزرگراه همت غرب ـ خیابان شهید نصرت اله زینعلی جنوبی ـ خیابان شهید غلامرضا رحیمی ـ پلاک 67
1475 بیست و یک متری جی تهران استان تهران ـ شهرستان تهران ـ بخش سرپرستی غرب ـ بلوار استاد معین ـ نرسیده به خیابان طوس ـ پلاک 77 مشتری گرامی شعبه مورد نظر در شعبه زیر ادغام شده است : بلوار استاد معین(3027)
1652 دانشگاه صنعتی شریف تهران استان تهران ـ شهرستان تهران ـ بخش سرپرستی غرب ـ خیابان آزادی ـ پلاک 475
1654 فلکه دوم صادقیه تهران استان تهران ـ شهرستان تهران ـ بخش سرپرستی غرب ـ خیابان ستارخان ـ فلکه دوم صادقیه ـ پلاک 2
1728 دریان نو شادمهر شمالی تهران استان تهران ـ شهرستان تهران ـ بخش سرپرستی غرب ـ خیابان آزادی ـ خیابان بهبودی ـ نرسیده به چهار راه نصرت ـ پلاک 242 مشتری گرامی شعبه مورد نظر در شعبه زیر ادغام شده است : خیابان بهبودی(744)
2000 نبش اوستا تهران استان تهران ـ شهرستان تهران ـ بخش سرپرستی غرب ـ خیابان آزادی ـ خیابان اوستا ـ پلاک 154
2091 طرشت تهران استان تهران ـ شهرستان تهران ـ بخش سرپرستی غرب ـ خیابان شهید اکبری ـ خیابان طرشت شمالی ـ پلاک 56
2101 کوی فردوس تهران استان تهران ـ شهرستان تهران ـ بخش سرپرستی غرب ـ خیابان شهید فرهنگ دوست ـ بلوار طاووس ـ خیابان شهید ناظر نظمی نیا ـ بلوک 8 جنوبی ـ پلاک 324 مشتری گرامی شعبه مورد نظر در شعبه زیر ادغام شده است : بازار آهن(1320)
2378 نبش سید جوادی تهران استان تهران ـ شهرستان تهران ـ بخش سرپرستی غرب ـ خیابان قزوین ـ خیابان امین الملک ـ 147
2379 برق آلستوم تهران استان تهران ـ شهرستان تهران ـ بخش سرپرستی غرب ـ خیابان ستارخان ـ بعد از پل ستارخان ـ خیابان رحیمی اصل ـ پلاک 664
2539 کوی کیهان تهران استان تهران ـ شهرستان تهران ـ بخش سرپرستی غرب ـ خیابان آیت اله کاشانی ـ بعد از اتوبان باکری ـ پلاک 267
2560 خیابان بهبودی تهران استان تهران ـ شهرستان تهران ـ بخش سرپرستی غرب ـ خیابان آزادی ـ خیابان بهبودی ـ نرسیده به چهار راه نصرت ـ پلاک 242 مشتری گرامی شعبه مورد نظر در شعبه زیر ادغام شده است : خیابان بهبودی(744)
2605 تهرانسر تهران استان تهران ـ شهرستان تهران ـ بخش سرپرستی غرب ـ بلوار تهرانسر ـ بلوار شاهد ـ پلاک 49
2637 میدان آزادی تهران استان تهران ـ شهرستان تهران ـ بخش سرپرستی غرب ـ خیابان آزادی ـ کوچه شهید رضایی دهقان ـ پلاک 540
2673 شهران تهران استان تهران ـ شهرستان تهران ـ بخش سرپرستی غرب ـ شهران ـ بلوار شهران ـ بالاتر از فلکه دوم ـ پلاک 147
2674 بیست متری پادگان تهران استان تهران ـ شهرستان تهران ـ بخش سرپرستی غرب ـ مهرآباد جنوبی ـ خیابان شمشیری ـ خیابان 20 متری پادگان ـ ‌پلاک 23
2722 کوی هفده شهریور تهران استان تهران ـ شهرستان تهران ـ بخش سرپرستی غرب ـ جاده قدیم کرج ـ کوی هفده شهریور ـ ‌پلاک 172
2738 سیمون بولیوار تهران استان تهران ـ شهرستان تهران ـ بخش سرپرستی غرب ـ بزرگراه اشرفی اصفهانی ‌ـ میدان پونک ـ مجتمع تجاری بوستان ـ پلاک 17 مشتری گرامی شعبه مورد نظر در شعبه زیر ادغام شده است : فلکه پونک(4395)
2970 جلال آل احمد تهران استان تهران ـ شهرستان تهران ـ بخش سرپرستی غرب ـ بزرگراه جلال آل احمد ـ نبش فروزانفر ـ پلاک 55
2977 تولید دارو تهران استان تهران ـ شهرستان تهران ـ بخش سرپرستی غرب ـ خیابان تختی ـ خیابان یادگار ـ پلاک 107
3001 کوی نصر تهران استان تهران ـ شهرستان تهران ـ بخش سرپرستی غرب ـ خیابان کوی نصر ـ بین خیابان سیزدهم و پانزدهم ـ پلاک 224
3027 بلوار استاد معین تهران استان تهران ـ شهرستان تهران ـ بخش سرپرستی غرب ـ بلوار استاد معین ـ نرسیده به خیابان طوس ـ پلاک 77
3067 خرم شهر آرا تهران استان تهران ـ شهرستان تهران ـ بخش سرپرستی غرب ـ خیابان ستارخان ـ خیابان نیایش ـ خیابان امام منتظر ـ پلاک 27 مشتری گرامی شعبه مورد نظر در شعبه زیر ادغام شده است : پارک تهران ویلا(786)
3157 کوی گلستان تهران استان تهران ـ شهرستان تهران ـ بخش سرپرستی غرب ـ بلوار آیت اله کاشانی ـ خیابان گلستان شمالی ـ پلاک 60
3483 خودروسازان تهران استان تهران ـ شهرستان تهران ـ بخش سرپرستی غرب ـ کیلومتر 15 جاده مخصوص کرج ـ نبش خیابان انصار ـ پلاک 481
4151 شهرک اکباتان تهران استان تهران ـ شهرستان تهران ـ بخش سرپرستی غرب ـ شهرک اکباتان ـ فاز یک
4177 جنت آباد تهران استان تهران ـ شهرستان تهران ـ بخش سرپرستی غرب ـ بلوار آیت اله کاشانی ـ خیابان جنت آبادجنوبی ـ بین لاله و میدان چهار باغ ـ پلاک 109
4196 شیر پاستوریزه تهران استان تهران ـ شهرستان تهران ـ بخش سرپرستی غرب ـ بزرگراه فتح ـ کیلومتر 4 جاده قدیم کرج ـ پلاک 290
4240 بزرگراه فتح تهران استان تهران ـ شهرستان تهران ـ بخش سرپرستی غرب ـ بزرگراه فتح ـ پلاک 752
4278 دهکده المپیک زیبادشت تهران استان تهران ـ شهرستان تهران ـ بخش سرپرستی غرب ـ بلوار دهکده المپیک ـ خیابان زیبادشت بالا ـ میدان لاله ضلع شرقی ـ پلاک 28
4279 خلیج تهران استان تهران ـ شهرستان تهران ـ بخش سرپرستی غرب ـ جاده قدیم کرج ـ ابتدای خیابان خلیج فارس ـ کوچه شهید محمد علی هادی مودب ـ پلاک 489
4318 فاز دو شهرک اکباتان تهران استان تهران ـ شهرستان تهران ـ بخش سرپرستی غرب ـ شهرک اکباتان ـ فاز دو ـ پلاک 110
4319 مگا موتور تهران استان تهران ـ شهرستان تهران ـ بخش سرپرستی غرب ـ بزرگراه فتح ـ بعد از چهار راه ایران خودرو ـ خیابان گلستانک ـ خیابان زامیاد ـ پلاک 12
4364 بلوار پیامبر تهران استان تهران ـ شهرستان تهران ـ بخش سرپرستی غرب ـ خیابان اشرفی اصفهانی ـ خیابان پیامبر مرکزی ـ کوچه بهشت پلاک 1
4395 فلکه پونک تهران استان تهران ـ شهرستان تهران ـ بخش سرپرستی غرب ـ بزرگراه اشرفی اصفهانی ‌ـ میدان پونک ـ مجتمع تجاری بوستان ـ پلاک 17
4499 واسعی تهران استان تهران ـ شهرستان تهران ـ بخش سرپرستی غرب ـ بلواردهکده المپیک ـ شهرک گلستان ـ بلوار امیر کبیر ـ پلاک 318
4505 خیابان یکم شهران تهران استان تهران ـ شهرستان تهران ـ بخش سرپرستی غرب ـ شهران ـ بلوار شهران ـ بالاتر از فلکه دوم ـ پلاک 147 مشتری گرامی شعبه مورد نظر در شعبه زیر ادغام شده است : شهران(2673)
4550 بلوار مرزداران تهران استان تهران ـ شهرستان تهران ـ بخش سرپرستی غرب ـ خیابان اشرفی اصفهانی ـ بلوار مرزداران ـ پلاک 2
4580 بلوار فردوس شرقی تهران استان تهران ـ شهرستان تهران ـ بخش سرپرستی غرب ـ بلوار آیت اله کاشانی ـ خیابان گلستان شمالی ـ پلاک 60 مشتری گرامی شعبه مورد نظر در شعبه زیر ادغام شده است : کوی گلستان(3157)
4590 سردار جنگل تهران استان تهران ـ شهرستان تهران ـ بخش سرپرستی غرب ـ اتوبان همت ـ بعد از اشرفی اصفهانی ـ خیابان سردار جنگل ـ خیابان مخبری ـ کوچه عزیزی ـ پلاک 65
4595 اشرفی اصفهانی تهران استان تهران ـ شهرستان تهران ـ بخش سرپرستی غرب ـ خیابان اشرفی اصفهانی ـ تقاطع حکیم ـ کوچه خجسته پور ـ پلاک 1