شعب داخلی سرپرستی جنوبی
کد شعبه نام شعبه شهر نشانی                                  توضیحات
​​​
4 میدان محمدیه تهران استان تهران ـ شهرستان تهران ـ بخش سرپرستی جنوب ـ خیابان مولوی ـ میدان محمدیه ـ پلاک 3
5 خیابان ری تهران استان تهران ـ شهرستان تهران ـ منطقه جنوب تهران ـ خیابان ری ـ پلاک 32
33 میدان رازی تهران استان تهران ـ شهرستان تهران ـ بخش سرپرستی جنوب ـ خیابان کارگرجنوبی ـ میدان رازی ـ پلاک 167
129 وحدت اسلامی تهران استان تهران ـ شهرستان تهران ـ بخش سرپرستی جنوب ـ خیابان وحدت اسلا می ـ تقاطع خیابان مولوی ـ پلاک 265
131 بازار عبدل آباد تهران استان تهران ـ شهرستان تهران ـ بخش سرپرستی جنوب ـ عبدل آباد - خیابان بدر- نبش کوچه سی و یکم غربی ـ بلاک 64
155 ورامین ورامین استان تهران ـ شهرستان ورامین ـ بخش سرپرستی جنوب ـ ورامین ـ خیابان مسجدجامع ـ پلاک 20
157 مختاری تهران استان تهران ـ شهرستان تهران ـ بخش سرپرستی جنوب ـ خیابان وحدت اسلامی - خیابان مختاری - نبش کوچه زارعی ـ پلاک 312
169 شهر ری ورامین استان تهران ـ شهرستان تهران ـ بخش سرپرستی جنوب ـ شهرری ـ خیابان حرم ـ جنب پاساژ مرمر ـ پلاک 91
195 تختی تهران استان تهران ـ شهرستان تهران ـ بخش سرپرستی جنوب ـ خیابان مولوی ـ سه راه تختی ـ پلاک 788
203 پیشوا ورامین استان تهران ـ شهرستان تهران ـ بخش سرپرستی جنوب ـ خیابان امام خمینی (ره ) ـ نبش کوچه شهید طباطبایی
333 هفده شهریورشمالی تهران استان تهران ـ شهرستان تهران ـ بخش سپرستی جنوب ـ خیابان هفده شهریور شمالی ـ پلاک935
389 چهار راه مولوی تهران استان تهران ـ شهرستان تهران ـ بخش سرپرستی جنوب ـ خیابان مولوی ـ پلاک 275
393 پل سیمان تهران استان تهران ـ شهرستان تهران ـ بخش سرپرستی جنوب ـ خیابان فدائیان اسلام- چهارراه خط آهن - خیابان سرگرد محمدی ـ پلاک 270
395 شهید رجایی تهران استان تهران ـ شهرستان تهران ـ بخش سرپرستی جنوب ـ خیابان شهید رجایی ـ کوچه شهید رجبی ـ پلاک 383
413 میدان راه آهن تهران استان تهران ـ شهرستان تهران ـ بخش سرپرستی جنوب ـ خیابان کارگرجنوبی ـ میدان رازی ـ پلاک 167 مشتری گرامی شعبه مورد نظر در شعبه زیر ادغام شده است : میدان راه آهن(33)
416 جوادیه تهران استان تهران ـ شهرستان تهران ـ بخش سرپرستی جنوب ـ خیابان 20متری جوادیه ـ پلاک 331
426 شهید عامری تهران استان تهران ـ شهرستان تهران ـ بخش سرپرستی جنوب ـ خیابان خراسان ـ نبش کوچه فرج الهی ـ پلاک 232
427 نازی آباد تهران استان تهران ـ شهرستان تهران ـ بخش سرپرستی جنوب ـ بازار دوم نازی آ باد - خیابان مدائن ـ پلاک314
457 شهر خزانه تهران استان تهران ـ شهرستان تهران ـ بخش سرپرستی جنوب ـ خزانه بخارائی ـ فلکه اول ـ پلاک 6
470 هرندی تهران استان تهران ـ شهرستان تهران ـ منطقه جنوب تهران ـ خیابان خزانه بخارایی شمالی ـ خیابان شهید ساریخانی ـ پلاک 72 مشتری گرامی شعبه مورد نظر در شعبه زیر ادغام شده است : بازار بلور فروشان(1366)
477 تیر دو قلو تهران استان تهران ـ شهرستان تهران ـ بخش سرپرستی جنوب ـ خیابان هفده شهریور جنوبی ـ خیابان شوش شرقی ـ چهارراه تیردوقلو ـ پلاک 27
480 فداییان اسلام تهران استان تهران ـ شهرستان تهران ـ بخش سرپرستی جنوب ـ میدان شوش ـ خیابان فدائیان اسلام ـ پلاک 600
547 شهید حداد عادل تهران استان تهران ـ شهرستان تهران ـ بخش سرپرستی جنوب ـ خیابان 17شهریورجنوبی ـ خیابان شهید مجید حداد عادل ـ پلاک 178
550 پارک ولیعصر تهران استان تهران ـ شهرستان تهران ـ بخش سرپرستی جنوب ـ خیابان هفده شهریور جنوبی ـ پایین تر از میدان خراسان ـ خیابان طیب ـ نبش کوجه ادیب نیشابوری ـ پلاک 366
555 آیت اله سعیدی تهران استان تهران ـ شهرستان تهران ـ بخش سرپرستی جنوب ـ خیابان هفده شهریور ـ خیابان آ یت الله سعیدی ـ نبش کوچه شهید حسینی ـ پلاک 102
598 شهید لطیفی تهران استان تهران ـ شهرستان تهران ـ بخش سرپرستی جنوب ـ خیابان خانی آبادنو ـ خیابان شهید لطیفی ـ پلاک 240
600 بازار آهن مکان تهران استان تهران ـ شهرستان تهران ـ بخش سرپرستی جنوب ـ کمربندی آزادگان ـ مجتمع آهن مکان ـ فاز مرکزی ـ ششم ـ پلاک 1475
601 میدان خراسان تهران استان تهران ـ شهرستان تهران ـ بخش سرپرستی جنوب تهران ـ میدان خراسان ـ پلاک 587
665 میدان مقدم تهران استان تهران ـ شهرستان تهران ـ بخش سرپرستی جنوب ـ خیابان 20متری ابوذر ـ بالاترازمیدان مقدم ـ پلاک 226
674 سیزده آبان تهران استان تهران ـ شهرستان تهران ـ بخش سرپرستی جنوب ـ خیابان شهیدرجائی ـ بلوار سیزده آبان ـ پلاک 7
732 صاحب جمع تهران استان تهران ـ شهرستان تهران ـ بخش سرپرستی جنوب ـ خیابان مولوی ـ خیابان صاحب جمع ـ جنب کوچه واحدی ـ پلاک 310، 312
776 باغ فردوس تهران استان تهران ـ شهرستان تهران ـ بخش سرپرستی جنوب ـ خیابان مولوی ـ پلاک485
828 باقریه اسلامشهر استان تهران ـ شهرستان اسلامشهر ـ بخش سرپرستی جنوب ـ خیابان امام محمد باقر ـ پلاک 266
912 شهرزاد تهران استان تهران ـ شهرستان تهران ـ بخش سرپرستی جنوب ـ خیابان شوش شرقی ـ خیابان شهید یوسف رجب نیا ـ پلاک 759
922 میدان مرکزی میوه و تره بار تهران استان تهران ـ شهرستان تهران ـ بخش سرپرستی جنوب ـ بزرگراه بهشت زهرا ـ میدان مرکزی میوه و تره بار ـ پلاک 3
996 مهدیه تهران تهران استان تهران ـ شهرستان تهران ـ بخش سرپرستی جنوب ـ خیابان ولی عصر ـ پلاک 286
1006 سید ملک خاتون تهران استان تهران ـ شهرستان تهران ـ بخش سرپرستی جنوب ـ خیابان خاوران ـ خیابان ذوالفقاری جنوبی ـ کوچه ده متری حسینی ـ پلاک 183 مشتری گرامی شعبه مورد نظر در شعبه زیر ادغام شده است : ذوالفقاری جنوبی(3079)
1008 میدان ابوذر تهران استان تهران ـ شهرستان تهران ـ بخش سرپرستی جنوب ـ خیابان فلاح ـ خیابان ابوذر غربی ـ پلاک 883 مشتری گرامی شعبه مورد نظر در شعبه زیر ادغام شده است : ابوذر غربی(2865)
1036 زیباشهر قرچک ورامین استان تهران ـ شهرستان ورامین ـ بخش سرپرستی جنوب ـ زیبا شهر ـ خیابان 12 متری ولیعصر ـ کوچه فتح 8 ـ پلاک 163
1048 سید الکریم تهران استان تهران ـ شهرستان ری ـ بخش سرپرستی جنوب ـ میدان شهرری ـ خیابان 24متری ذکریای رازی ـ خیابان محبی ـ پلاک 71 مشتری گرامی شعبه مورد نظر در شعبه زیر ادغام شده است : بابک شهر ری(1834)
1058 چهار دانگه تهران استان تهران ـ شهرستان اسلامشهر ـ بخش سرپرستی جنوب ـ بزرگراه آیت اله سعیدی ـ کیلومتر 11 جاده ساوه ـ پلاک 374
1063 ارج وفا تهران استان تهران ـ شهرستان تهران ـ بخش سرپرستی جنوب ـ خیابان 17شهریور جنوبی ـ بالاتر از چهارراه منصور ـ پلاک 116 مشتری گرامی شعبه مورد نظر در شعبه زیر ادغام شده است : نبش منصور(1836)
1066 یافت آباد تهران استان تهران ـ شهرستان تهران ـ بخش سرپرستی جنوب ـ خیابان شهید مصطفی هاشم ـ کوچه شهید ظفر قندی ـ پلاک 97
1119 شهید اکبر مشهدی تهران استان تهران ـ شهرستان تهران ـ بخش سرپرستی جنوب ـ خیابان اکبر مشهدی ـ چهارراه دخانیات ـ پلاک 18
1122 مشیریه تهران استان تهران ـ شهرستان تهران ـ بخش سرپرستی جنوب ـ خیابان مشیریه ـ خیابان 30متری صالحی ـ پلاک 209
1131 شریف آباد ورامین استان تهران ـ شهرستان پاکدشت ـ بخش سرپرستی جنوب ـ بلوارامام رضا (ع) ـ پلاک 537
1177 میدان شوش تهران استان تهران ـ شهرستان تهران ـ منطقه جنوب تهران ـ خیابان خزانه بخارایی شمالی ـ خیابان شهید ساریخانی ـ پلاک 72 مشتری گرامی شعبه مورد نظر در شعبه زیر ادغام شده است : بازار بلور فروشان(1366)
1228 قرچک ورامین استان تهران ـ شهرستان قرچک ـ بخش سرپرستی جنوب ـ خیابان اصلی ورامین قرچک ـ پلاک 38
1248 باقرشهر استان تهران ـ شهرستان تهران ـ بخش سرپرستی جنوب ـ مجتمع تجاری فردوس ـ پلاک 277
1251 پاکدشت ورامین استان تهران ـ شهرستان پاکدشت ـ بخش سرپرستی جنوب ـ خیابان شهید مطهری ـ پلاک 350
1252 نعمت آباد تهران استان تهران ـ شهرستان تهران ـ بخش سرپرستی جنوب ـ جاده ساوه نعمت آباد ـ پلاک 806
1305 خاتون آباد ورامین استان تهران ـ شهرستان تهران ـ بخش سرپرستی جنوب ـ بزرگراه امام رضا ـ پلاک 1137
1324 خاوران تهران استان تهران ـ شهرستان تهران ـ بخش سرپرستی جنوب ـ خیابان خاوران ـ پلاک 426
1326 میدان جلیلی تهران استان تهران ـ شهرستان تهران ـ بخش سرپرستی جنوب ـ خیابان 20متری ابوذر ـ خیابان مطهری جنوبی ـ پلاک 82
1331 سه راه پل سیمان تهران استان تهران ـ شهرستان تهران ـ بخش سرپرستی جنوب ـ خیابان فدائیان اسلا م ـ خیابات سرگرد محمدی ـ پلاک 460
1347 هلال احمر شهر ری حسن آباد استان تهران ـ شهرستان تهران ـ بخش سرپرستی جنوب ـ شهرری ـ خیابان حرم ـ جنب پاساژ مرمر ـ پلاک 91 مشتری گرامی شعبه مورد نظر در شعبه زیر ادغام شده است : شهر ری(169)
1366 بازار بلور فروشان تهران استان تهران ـ شهرستان تهران ـ منطقه جنوب تهران ـ خیابان خزانه بخارایی شمالی ـ خیابان شهید ساریخانی ـ پلاک 72
1472 خیابان زمزم تهران استان تهران ـ شهرستان تهران ـ بخش سرپرستی جنوب ـ بزرگراه نواب ـ خیابان شهید چراغی ـ خیابان شهید غلامرضایی ـ پلاک 470
1521 کهریزک کهریزک استان تهران ـ شهرستان تهران ـ بخش سرپرستی جنوب ـ جاده قدیم تهران قم ـ خیابان اصلی کهریزک ـ پلاک 6
1689 کارخانه قند ورامین ورامین بلوار شهید قدوسی،پلاک 629
1733 فلکه چهارم خزانه تهران استان تهران ـ شهرستان تهران ـ بخش سرپرستی جنوب ـ خیابان شهید بخارایی ـ نبش خیابان جمشیدسید ـ پلاک 478
1735 سه راه ورامین ورامین استان تهران ـ شهرستان تهران ـ بخش سرپرستی جنوب ـ خیابان فدائیان اسلا م ـ نرسیده به سه راه ورامین ـ پلاک 1163
1817 اسلامشهر استان تهران ـ شهرستان اسلامشهر ـ بخش سرپرستی جنوب تهران ـ جاده ساوه اسلامشهر ـ خیایان سرمهدیه ـ پلاک 739
1834 بابک شهر ری حسن آباد استان تهران ـ شهرستان ری ـ بخش سرپرستی جنوب ـ میدان شهرری ـ خیابان 24متری ذکریای رازی ـ خیابان محبی ـ پلاک 71
1836 نبش منصور تهران استان تهران ـ شهرستان تهران ـ بخش سرپرستی جنوب ـ خیابان 17شهریور جنوبی ـ بالاتر از چهارراه منصور ـ پلاک 116
1989 نیکو نام شهر ری حسن آباد استان تهران ـ شهرستان ری ـ بخش سرپرستی جنوب ـ میدان شهرری ـ خیابان 24متری ذکریای رازی ـ خیابان محبی ـ پلاک 71 مشتری گرامی شعبه مورد نظر در شعبه زیر ادغام شده است : بابک شهر ری(1834)
2011 شهرک ولیعصر تهران استان تهران ـ شهرستان تهران ـ سرپرستی جنوب ـ خیابان شهید آقائی ـ خیابان شهید برادران بهرامی ـ پلاک 159
2092 شهید انورزاده تهران استان تهران ـ شهرستان تهران ـ بخش سرپرستی جنوب ـ خیابان خاوران ـ پلاک 426 مشتری گرامی شعبه مورد نظر در شعبه زیر ادغام شده است : خاوران (1324)
2388 اتوبان افسریه تهران استان تهران ـ شهرستان تهران ـ بخش سرپرستی جنوب ـ اتوبان افسریه ـ بیست متری افسریه ـ پلاک 402
2503 عارف سعیدی تهران استان تهران ـ شهرستان تهران ـ بخش سرپرستی جنوب ـ میدان خراسان ـ خیابان خاوران ـ خیابان مخبر جنوبی ـ خیابان آیت اله سعیدی
2526 بلوار ابوذر تهران استان تهران ـ شهرستان تهران ـ بخش سرپرستی جنوب ـ خیابان پیروزی ـ بلوارابوذر ـ پلاک ( 390 )
2670 خانی آباد نو تهران استان تهران ـ شهرستان تهران ـ بخش سرپرستی جنوب ـ خیابان میعاد.جنوبی ـ خیابان شهید حقی 29 ـ پلاک29
2671 شهید اکبر آبادی تهران استان تهران ـ شهرستان تهران ـ بخش سرپرستی جنوب ـ خیابان هفده شهریور ـ خیابان آ یت الله سعیدی ـ نبش کوچه شهید حسینی ـ پلاک 102 مشتری گرامی شعبه مورد نظر در شعبه زیر ادغام شده است : آیت اله سعیدی(555)
2787 فرزانگان تهران استان تهران ـ شهرستان تهران ـ بخش سرپرستی جنوب ـ خیابان خاوران ـ اعظمی ـ پلاک 360
2838 گلدسته تهران استان تهران ـ شهرستان تهران ـ بخش سرپرستی جنوب ـ اتوبان سعیدی ـ شهرک گلدسته ـ خیابان دستغیب ـ میدان گلدسته ـ پلاک 8
2865 ابوذر غربی تهران استان تهران ـ شهرستان تهران ـ بخش سرپرستی جنوب ـ خیابان فلاح ـ خیابان ابوذر غربی ـ پلاک 883
2868 احمدیه تهران استان تهران ـ شهرستان تهران ـ بخش سرپرستی جنوب ـ خیابان شهیدرجائی ـ نبش اتوبان آزادگان ـ کوچه خلفی ـ پلاک 674
2869 شهید دستواره تهران استان تهران ـ شهرستان تهران ـ بخش سرپرستی جنوب ـ خیابان شهیدرجائی ـ خیابان ابریشم ـ خیابان شهید دستواره ـ پلاک 182
2923 هفده شهریور یاخچی آباد تهران استان تهران ـ شهرستان تهران ـ منطقه جنوب تهران ـ یاغچی آباد ـ خیابان حمزه ـ پلاک 319
2941 میدان گلچین تهران استان تهران ـ شهرستان تهران ـ بخش سرپرستی جنوب ـ خیابان ابوذر ـ خیابان شهید عیوضخانی ـ میدان گلچین ـ پلاک 150
2943 چهار راه بعثت تهران استان تهران ـ شهرستان تهران ـ بخش سرپرستی جنوب ـ خیابان فدائیان اسلام ـ نرسیده به چهارراه بعثت ـ پلاک 243
2969 اذربایجان وصفنار تهران استان تهران ـ شهرستان تهران ـ بخش سرپرستی جنوب ـ خیابان 20متری ابوذر ـ خیابان مطهری جنوبی ـ پلاک 82 مشتری گرامی شعبه مورد نظر در شعبه زیر ادغام شده است : میدان جلیلی(1326)
3052 مسعودیه تهران استان تهران ـ شهرستان تهران ـ بخش سرپرستی جنوب ـ شهرک مسعودیه ـ خیابان شهیدکلهر ـ پلاک 389
3079 ذوالفقاری جنوبی تهران استان تهران ـ شهرستان تهران ـ بخش سرپرستی جنوب ـ خیابان خاوران ـ خیابان ذوالفقاری جنوبی ـ کوچه ده متری حسینی ـ پلاک 183
3199 فیلستان ورامین استان تهران ـ شهرستان پاکدشت ـ بخش سرپرستی جنوب ـ روستای فیلستان ـ خیابان کرمانشاهی ـ پلاک 360
3365 حسن آباد شهر ری حسن آباد استان تهران ـ شهرستان ری ـ بخش سرپرستی جنوب ـ کیلومتر40جاده تهران قم ـ بلوار امام خمینی ـ پلاک 63
3390 دولت آباد حسن آباد استان تهران ـ شهرستان تهران ـ بخش سرپرستی جنوب ـ خیابان دولت اباد ـ خیابان برادران اردستانی ـ بین فلکه اول و دوم ـ کوجه شهید زمانی ـ پلاک 80
3461 اسلام آباد افسریه تهران استان تهران ـ شهرستان تهران ـ بخش سرپرستی جنوب ـ خیابان 15 متری اولیه افسریه ـ نبش خیابان 13 ـ پلاک 464 مشتری گرامی شعبه مورد نظر در شعبه زیر ادغام شده است : پانزده متری اول افسریه(3948)
3834 احمد آباد مستوفی تهران استان تهران ـ شهرستان تهران ـ بخش سرپرستی جنوب ـ جاده اسلامشهر ـ روستای احمدابادمستوفی ـ خیابان ولیعصر جنوبی ـ پلاک 151
3948 پانزده متری اول افسریه تهران استان تهران ـ شهرستان تهران ـ بخش سرپرستی جنوب ـ خیابان 15 متری اولیه افسریه ـ نبش خیابان 13 ـ پلاک 464
3966 بیست متری افسریه تهران استان تهران ـ شهرستان تهران ـ بخش سرپرستی جنوب ـ خیابان بیست متری افسریه ـ بین خیابان 15متری اول ودوم ـ پلاک 116
4315 پاییزان تهران استان تهران ـ شهرستان تهران ـ بخش سرپرستی جنوب ـ خیابان الغدیر شمالی ـ میدان جانبازان ـ خیابان مدائن ـ بلوک 1 ـ پلاک 4
4316 پانزده متری سوم افسریه تهران استان تهران ـ شهرستان تهران ـ بخش سرپرستی جنوب ـ خیابان 15 متری سوم افسریه ـ نبش خیابان شهید خسروی ـ پلاک 172
4334 شاطره اسلامشهر استان تهران ـ شهرستان اسلامشهر ـ بخش سرپرستی جنوب ـ بزرگراه آیت اله سعیدی ـ خیابان شاطره ـ پلاک 533
4342 بزرگراه امام رضا (ع) تهران استان تهران ـ شهرستان تهران ـ بخش سرپرستی جنوب ـ بزرگراه امام رضا (ع) ـ پلاک 970
4419 بازار مبل ایران تهران استان تهران ـ شهرستان تهران ـ بخش سرپرستی جنوب ـ جاده ساوه ـ تقاطع یافت آباد شرقی ـ پلاک 174
4513 شهدای گمنام پاکدشت پاکدشت استان تهران ـ شهرستان پاکدشت ـ بخش سرپرستی جنوب ـ خیابان شهید مطهری ـ پلاک 350 مشتری گرامی شعبه مورد نظر در شعبه زیر ادغام شده است : پاکدشت (1251)