شعب داخلی خراسان جنوبی
 
105 بیرجند بیرجند استان خراسان جنوبی ـ شهرستان بیرجند ـ بخش مرکزی ـ میدان امام خمینی (ره) ـ پلاک 35
235 قاین استان خراسان جنوبی ـ شهرستان قائنات ـ قائن ـ بخش مرکزی ـ میدان امام خمینی (ره) ـ پلاک 1
248 فردوس فردوس استان خراسان جنوبی ـ شهرستان فردوس ـ بخش مرکزی ـ خیابان شهید مطهری ـ نبش خیابان بیست و پنجم شهید مطهری
289 طبس طبس استان خراسان جنوبی ـ شهرستان طبس ـ بخش طبس ـ خیابان خرمشهر ـ میدان واعظ طبسی
386 سرایان فردوس استان خراسان جنوبی ـ شهرستان سرایان ـ بخش آیسک ـ خیابان امام خمینی (ره)
671 سربیشه بیرجند استان خراسان جنوبی ـ شهرستان سربیشه ـ بخش مرکزی / سربیشه ـ خیابان مطهری ـ میدان امام خمینی (ره)
813 نهبندان نهبندان استان خراسان جنوبی ـ شهرستان نهبندان ـ بخش مرکزی ـ خیابان شهدا ـ نبش کوچه شهدای پنجم ـ پلاک 74
1004 بازار بیرجند استان خراسان جنوبی ـ شهرستان بیرجند ـ بخش مرکزی ـ بیرجندـ خیابان جمهوری اسلامی ـ کوچه بیست و یکم جمهوری اسلامی ـ پلاک 290
1193 بشرویه بشرویه استان خراسان جنوبی ـ شهرستان بشرویه ـ بخش مرکزی ـ میدان امام خمینی (ره)
1438 مود بیرجند استان خراسان جنوبی ـ شهرستان بیرجند ـ بخش مرکزی ـ خیابان معلم ـ کوچه 14
1456 خوسف بیرجند استان خراسان جنوبی ـ شهرستان بیرچند ـ بخش مرکزی ـ بیرجند ـ خیابان شهید بهشتی ـ کوچه شهید بهشتی یکم
1490 خضری فردوس استان خراسان جنوبی ـ شهرستان قائنات ـ قائن ـ بخش مرکزی ـ قائنات ـ بلوار امام خمینی (ره) ـ خیابان شهید بهشتی
1765 شوسف نهبندان خیابان معلم، نبش خیابان کوثر
1783 شهدا بیرجند استان خراسان جنوبی ـ شهرستان بیرچند ـ بخش بیرجند ـ میدان شهدا
1841 بیهود قائنات خیابان ولی عصر (عج)
1858 اسدیه اسدیه استان خراسان جنوبی ـ شهرستان اسدیه ـ بخش درمیان ـ خیابان امام حسین
1859 آرین شهر بیرجند استان خراسان جنوبی ـ شهرستان قائنات ـ قائن ـ بخش سده ـ خیابان بسیج
1861 آزادی بیرجند استان خراسان جنوبی ـ شهرستان بیرجند ـ بخش بیرجند ـ میدان آزادی ـ بلوار امام رضا (ع)
1865 بلوار فرودگاه طبس استان خراسان جنوبی ـ شهرستان طبس ـ بخش طبس ـ خیابان خرمشهر ـ میدان واعظ طبسی
1866 اسلامیه فردوس خیابان امام خمینی (ره)، چهار راه بامداد
1875 آیسک فردوس استان خراسان جنوبی ـ شهرستان سرایان ـ بخش آیسک ـ بلوار امام رضا ـ خیابان جنت
1876 نیمبلوک خیابان ولی عصر (عج)
1877 سه قلعه فردوس استان خراسان جنوبی ـ شهرستان سرایان ـ بخش سه قلعه ـ خیابان امام خمینی (ره)
1879 روم قائنات استان خراسان جنوبی ـ شهرستان قائنات ـ قائن ـ بخش سده ـ خیابان بسیج
1901 شیرازی استان خراسان جنوبی ـ شهرستان قائنات ـ قائن ـ بخش مرکزی ـ خیابان امام خمینی (ره) ـ میدان آیت اله شیرازی
2070 مطهری بیرجند استان خراسان جنوبی ـ شهرستان بیرجند ـ بخش مرکزی ـ خیابان شهید مطهری ـ نبش خیابان سوم شهید مطهری
2446 توحید بیرجند استان خراسان جنوبی ـ شهرستان بیرجند ـ بخش مرکزی ـ خیابان توحید ـ نبش خیابان توحید ششم
2447 قهستان قاین استان خراسان جنوبی ـ شهرستان اسدیه ـ بخش قهستان اسدیه ـ 72 کیلومتری بیرجند ـ بلوار معلم
2455 معلم بیرجند استان خراسان جنوبی ـ شهرستان بیرجند ـ بخش مرکزی ـ خیابان معلم ـ کوچه 14
2571 مدرس بیرجند استان خراسان جنوبی ـ شهرستان بیرجند ـ بخش بیرجند ـ خیابان مدرس ـ نبش خیابان مدرس نهم
2824 باغستان فردوس استان خراسان جنوبی ـ شهرستان فردوس ـ بخش باغستان ـ باغستان علیا ـ خیابان ولیعصر (عج)
2993 اسفدان قاین استان خراسان جنوبی ـ شهرستان قائنات ـ قائن ـ بخش مرکزی ـ خیابان امام خمینی (ره) ـ میدان آیت اله شیرازی
3464 آبیز استان خراسان جنوبی ـ شهرستان زیرکوه ـ حاجی آباد ـ بخش آبیز ـ خیابان جمهوری اسلامی ـ چهار راه جمهوری اسلامی
3465 عشق آباد طبس استان خراسان جنوبی ـ شهرستان طبس ـ بخش طبس ـ خیابان خرمشهر ـ میدان واعظ طبسی
3466 دیهوک طبس استان خراسان جنوبی ـ شهرستان طبس ـ بخش دیهوک ـ بلوار جهاد ـ میدان امام خمینی (ره)
3490 زهان استان خراسان جنوبی ـ شهرستان قائنات ـ قائن ـ بخش مرکزی قائنات ـ خیابان طالقانی
4159 حاجی آباد استان خراسان جنوبی ـ شهرستان زیرکوه ـ حاجی آباد ـ بخش مرکزی زیرکوه ـ بلوار امام رضا (ع)
4406 دایره حسابداری (خراسان جنوبی) بیرجند
4508 دانشگاه بیرجند استان خراسان جنوبی ـ شهرستان بیرجند ـ بخش مرکزی بیرجند ـ خیابان غفاری ـ میدان ولیعصر (عج)
4515 پانزده خرداد بیرجند استان خراسان جنوبی ـ شهرستان بیرجند ـ بخش مرکزی بیرجند ـ تقاطع خیابان پانزده خرداد و خیابان مدرس
4516 غدیر بیرجند استان خراسان جنوبی ـ شهرستان بیرجند ـ بخش مرکزی ـ خیابان شهید مطهری ـ نبش خیابان سوم شهید مطهری
4561 راه و شهرسازی بیرجند استان خراسان جنوبی ـ شهرستان بیرجند ـ بخش مرکزی بیرجند ـ میدان راه و ترابری ـ بلوار جام جم
4596 اسلامیه فردوس
5030 دایره حقوقی استان خراسان جنوبی فردوس
7653 سایت آموزشی بیرجند بیرجند